Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ “NEOREALISMO 1943-1954” / ΚΥΚΛΟΣ ΟΜΙΛΙΩΝ: ΙΤΑΛΟΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ (14ος–16ος αι.)

Qualora non visualizzassi questa comunicazione correttamente, clicca qui<http://mailing2.infomail.it/bump/newsletter/n,O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,SBWLJI22X6QXDGP5P608.html> per la versione online.
[http://accounts.infomail.it/XHFTZNJ4RZ6UG8LYMSF8/images/LOGO_ROSSO.jpg] <http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,SBWLJI22X6QXDGP5P608,1606568826>

ΙΤΑΛΙΚΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ
Πατησίων 47 (έναντι Πολυτεχνείου)

ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI ATENE
Patission 47

[http://accounts.infomail.it/XHFTZNJ4RZ6UG8LYMSF8/images/NEOREALISMO_GUNIS/NEOREALINFO.jpg]<http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,SBWLJI22X6QXDGP5P608,1606568827>
Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2014, ώρα 19:00

ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ ΣΕ 3 ΜΕΡΗ:
“NEOREALISMO 1943-1954”
του CARLO LIZZANI

Για περισσότερες πληροφορίες:
www.iicatene.esteri.it<http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,SBWLJI22X6QXDGP5P608,1606568827>

Lunedì 10 novembre 2014, ore 19:00
IIC Atene, Patission 47

PROIEZIONE DEL DOCUMENTARIO IN 3 PARTI:
“NEOREALISMO 1943-1954”
di CARLO LIZZANI

Per maggiori informazioni: www.iicatene.esteri.it<http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,SBWLJI22X6QXDGP5P608,1606568827>

In collaborazione con / Με τη συνεργασία:

[http://accounts.infomail.it/XHFTZNJ4RZ6UG8LYMSF8/images/NEOREALISMO_GUNIS/LOGIMINLUCE.jpg]
[http://accounts.infomail.it/XHFTZNJ4RZ6UG8LYMSF8/images/NEOREALISMO_GUNIS/cartoinfo.jpg]<http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,SBWLJI22X6QXDGP5P608,1606568828>

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2014, ώρα 19:00
ΚΥΚΛΟΣ ΟΜΙΛΙΩΝ: ΙΤΑΛΟΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ (14ος–16ος αι.)

Σπύρος Γκούνης
Φρα Μάουρο, Αντρέα Μπιάνκο: Δημιουργοί ενός παγκόσμιου χάρτη μιας νέας εποχής

Για περισσότερες πληροφορίες:
www.iicatene.esteri.it<http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,SBWLJI22X6QXDGP5P608,1606568828>

Mercoledì 12 novembre 2014, ore 19:00

CICLO CONFERENZE:
VIAGGIATORI E CARTOGRAFI ITALIANI
NEL MEDITERRANEO ORIENTALE (SEC. XIV-XVI)

Spyros Gounis
Fra Mauro e Andrea Bianco: Creatori di un mappamondo di una nuova epoca

Per maggiori informazioni: www.iicatene.esteri.it<http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,SBWLJI22X6QXDGP5P608,1606568828>

In collaborazione con / Με τη συνεργασία:

[http://accounts.infomail.it/XHFTZNJ4RZ6UG8LYMSF8/images/DUO_OLMI/KMI_logo.jpg]

Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών – Πατησίων 47

Τηλ. 210 5242646 – 210 5242674

www.iicatene.este<http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,SBWLJI22X6QXDGP5P608,1606568829>ri.it<http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,SBWLJI22X6QXDGP5P608,1606568829>

eventi<mailto:eventi.iicatene@esteri.it>.iic<mailto:eventi.iicatene@esteri.it>atene@<mailto:eventi.iicatene@esteri.it>e<mailto:eventi.iicatene@esteri.it>steri<mailto:eventi.iicatene@esteri.it>.it<mailto:eventi.iicatene@esteri.it>

[http://accounts.infomail.it/XHFTZNJ4RZ6UG8LYMSF8/images/facebook-icon.png]<http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,SBWLJI22X6QXDGP5P608,1606568830> [http://accounts.infomail.it/XHFTZNJ4RZ6UG8LYMSF8/images/twitter-logo.png] <http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,SBWLJI22X6QXDGP5P608,1606568831>

[http://accounts.infomail.it/XHFTZNJ4RZ6UG8LYMSF8/images/cartina_iic.jpg] <http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,SBWLJI22X6QXDGP5P608,1606568832>

You may also like...