Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών – Προσεχείς εκδηλώσεις

ΠΡΟΣΕΧΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
APPUNTAMENTI DA NON PERDERE
[http://accounts.infomail.it/XHFTZNJ4RZ6UG8LYMSF8/images/repinfo.jpg]<http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,W1PF0016HOMMCBONWSE2,1484739124>
Δευτέρα 9 Ιουνίου 2014 / 19.00
Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών, Πατησίων 47
Ντοκιμαντέρ
Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ: Η ΑΚΡΩΤΗΡΙΑΣΜΕΝΗ ΝΙΚΗ – ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΣΗ
Σε ιταλική γλώσσα
Για περισσότερες πληροφορίες:
www.iicatene.esteri.it<http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,W1PF0016HOMMCBONWSE2,1484739125>
Lunedì 9 giugno 2014  / 19:00
IIC Atene, Patission 47
Documentari
LA GRANDE GUERRA: LA VITTORIA MUTILATA –
LE DONNE NELLA MOBILITAZIONE CIVILE
In lingua italiana
Per maggiori informazioni: www.iicatene.esteri.it<http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,W1PF0016HOMMCBONWSE2,1484739124>
In collaborazione con / Με τη συνεργασία:
[http://accounts.infomail.it/XHFTZNJ4RZ6UG8LYMSF8/images/logo-luce.jpg]
[http://accounts.infomail.it/XHFTZNJ4RZ6UG8LYMSF8/images/museuminfo.jpg]<http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,W1PF0016HOMMCBONWSE2,1484739126>
Δευτέρα 16 Ιουνίου 2014 /
14:00 – 20:00
Σπίτι της Κύπρου, Ξενοφώντος 2Α, Σύνταγμα
Διεθνής επιστημονική ημερίδα
με θέμα: Περιφερειακά Μουσεία και Ευρωπαϊκή Ταυτότητα: Παρελθόν και Μέλλον
Έκθεση γελοιογραφιών του Geir Helgen: Ο κόσμος των μουσείων: μια χιουμοριστική ματιά
Για περισσότερες πληροφορίες:
www.iicatene.esteri.it<http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,W1PF0016HOMMCBONWSE2,1484739126>
Lunedì 16 giugno 2014  / 14:00 – 20:00
Spiti tis Kyprou, Xenofontos 2A, Sintagma
Conferenza internazionale dal titolo:
Regional Museums and European Identity: Past and Future
Mostra di fumetti:
Museums: the world inside.
Per maggiori informazioni: www.iicatene.esteri.it<http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,W1PF0016HOMMCBONWSE2,1484739126>
[http://accounts.infomail.it/XHFTZNJ4RZ6UG8LYMSF8/images/battagliainfo.jpg]<http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,W1PF0016HOMMCBONWSE2,1484739127>
Παρασκευή 27 Ιουνίου 2014 /19:30
Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών, Πατησίων 47
Συναυλία κλασικής κιθάρας του Marco Battaglia
ΕΞΙ ΧΟΡΔΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ PAGANINI ΚΑΙ ΤΟΝ VERDI: Η ΚΙΘΑΡΑ TOY GIUSEPPE MAZZINI
Για περισσότερες πληροφορίες:
www.iicatene.esteri.it<http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,W1PF0016HOMMCBONWSE2,1484739127>
Venerdì 27 giugno 2014 / 19:30
IIC Atene, Patission 47
Concerto di chitarra classica del M° Marco Battaglia
SEI CORDE PER PAGANINI E VERDI:
LA CHITARRA DI GIUSEPPE MAZZINI
Per maggiori informazioni: www.iicatene.esteri.it<http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,W1PF0016HOMMCBONWSE2,1484739127>
<http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,W1PF0016HOMMCBONWSE2,1484739128>
Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών – Πατησίων 47
Τηλ. 210 5242646 – 210 5242674

You may also like...