Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ LUCIANO BERIO
Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2013 ΣΤΕΓΗ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΤΕΧΝΩΝ
Για τη συναυλία στις 21:00, τα πρώτα 10 ΜΕΛΗ του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών που θα επιδείξουν την κάρτα μέλους στα εκδοτήρια της Στέγης Γραμμάτων & Τεχνών (Λεωφόρος Συγγρού 107-109), θα μπορούν να αγοράσουν μειωμένο το εισιτήριό τους στα 10 ευρώ.
OMAGGIO A LUCIANO BERIO
DOMENICA 1 DICEMBRE 2013
PICCOLO TEATRO & IN TUTTI GLI SPAZI DEL CENTRO CULTURALE ONASSIS, 107-109 SYNGROU, ATENE
Per il concerto delle 21:00, i primi 10 SOCI dell’IIC che esibiranno la tessera alle casse della Fondazione Onassis (Leoforos Syggrou 107-109) potranno acquistare il biglietto al prezzo ridotto di 10 euro.  
Per il programma della giornata e altre informazioni: www.iicatene.esteri.it
Think
Social. Act Business –
Συνέδριο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας
2 Δεκεμβρίου, 09:00-16:00- Ινστιτούτο Θερβάντες,
Μητροπόλεως 23
3 Δεκεμβρίου, Εργαστήρια,
Βρετανικό Συμβούλιο,
Πλατεία Κολωνακίου 17ThinkSocial. ActBusiness- Convegno sull’Imprenditorialità Sociale
2 dicembre, 09:00-16:00- Instituto Cervantes, Mitropoleos 23
3 dicembre, Laboratori, British Council, Piazza Kolonaki 17
Per maggiori informazioni: www.iicatene.esteri.it

Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών – Πατησίων 47
Τηλ. 210 5242646 – 210 5242674
www.iicatene.esteri.it – eventi@iicatene.esteri.it

 

You may also like...