ΙΤΑΛΙΚΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ: ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

LOGO_ROSSOΙΤΑΛΙΚΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ
Πατησίων 47 (έναντι Πολυτεχνείου)
ISTITUTO ITALIANO DI CULTURA DI ATENE
Patission 47
Δευτέρα 26 Μαΐου/12:00
Διάλεξη του Min. Stefano Baldi
Η ΠΕΝΑ ΤΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΗ: ΟΤΑΝ ΟΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΕΣ ΓΡΑΦΟΥΝ
Σε ιταλική γλώσσα
Για περισσότερες πληροφορίες:
www.iicatene.esteri.it<http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,PRCW20N6H62YZARHKFAC,1471072344>
Lunedì 26 maggio  / 12:00
Conferenza del Ministro Stefano Baldi
LA PENNA DEL DIPLOMATICO: QUANDO I DIPLOMATICI SCRIVONO
In lingua italiana
Per maggiori informazioni: www.iicatene.esteri.it<http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,PRCW20N6H62YZARHKFAC,1471072344>[http://accounts.infomail.it/XHFTZNJ4RZ6UG8LYMSF8/images/vittorini.jpg]<http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,PRCW20N6H62YZARHKFAC,1471072345>
Δευτέρα 26 Μαΐου/19:00
Διάλεξεις της Rosalia Vittorini και του Ανδρέα Γιακουμακάτου
Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΣΤΗ ΡΩΜΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ   Για περισσότερες πληροφορίες:
www.iicatene.esteri.it<http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,PRCW20N6H62YZARHKFAC,1471072345>
Lunedì 26 maggio  / 19:00
Conferenze di R. Vittorini e di A. Giacumacatos
LA SFIDA DEL CONTEMPORANEO: ROMA E ATENE A CONFRONTO
Per maggiori informazioni: www.iicatene.esteri.it
<http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,PRCW20N6H62YZARHKFAC,1471072345>
<http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,PRCW20N6H62YZARHKFAC,1471072345>In collaborazione con / Με τη συνεργασία:[http://accounts.infomail.it/XHFTZNJ4RZ6UG8LYMSF8/images/EIAAAA.jpg]
Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών – Πατησίων 47
Τηλ. 210 5242646 – 210 5242674
www.iicatene.este<http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,PRCW20N6H62YZARHKFAC,1471072346>ri.it<http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,PRCW20N6H62YZARHKFAC,1471072346>
eventi<mailto:eventi.iicatene@esteri.it>.iic<mailto:eventi.iicatene@esteri.it>atene@<mailto:eventi.iicatene@esteri.it>e<mailto:eventi.iicatene@esteri.it>steri<mailto:eventi.iicatene@esteri.it>.it<mailto:eventi.iicatene@esteri.it>
[http://accounts.infomail.it/XHFTZNJ4RZ6UG8LYMSF8/images/facebook-icon.png]<http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,PRCW20N6H62YZARHKFAC,1471072347>     [http://accounts.infomail.it/XHFTZNJ4RZ6UG8LYMSF8/images/twitter-logo.png] <http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,PRCW20N6H62YZARHKFAC,1471072348>
[http://accounts.infomail.it/XHFTZNJ4RZ6UG8LYMSF8/images/cartina_iic.jpg] <http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,PRCW20N6H62YZARHKFAC,1471072349>

You may also like...