ΙΤΑΛΙΚΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΑΘΗΝΩΝ

Πέμπτη 12/3/2015 – 19:00
Με την ευκαιρία της έκδοσης των ποιητικών συλλογών “Γραικία” του Pino Μariano και “Της ελπίδας” του Νίκου Κυριαζή
Συζήτηση με τίτλο:
« Ο ρόλος της ποίησης σήμερα»
Συμμετέχουν:
Γιάννης Κορίδης, Νίκος Κυριαζής, Pino Mariano, Γιώργος Πολ. Παπαδάκης, Τίτος Πατρίκιος
Για περισσότερες πληροφορίες:


www.iicatene.esteri.it<http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,VH2C5NLQBYYHRPCJRM92,1696247232>
Giovedì 12 marzo 2015, ore 19:00
IIC Atene, Patission 47
In occasione della pubblicazione dei libri di Poesia:
-“Grekia” di Pino Mariano, Edizioni Iolkos, 2015
-“Della Speranza” di Nikos Kyriazis, iusEAed-Cassiopea 7
Discussione dal titolo:
“Il ruolo della poesia oggi”
Parteciperanno:
Giannis Koridis, giornalista, scrittore
Nikos Kyriazis, Professore, scrittore
Pino Mariano, Professore universitario, poeta
Giorgos Pol. Papadakis, scrittore, poeta
Titos Patrikios, poeta
Per maggiori informazioni: www.iicatene.esteri.it<http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,VH2C5NLQBYYHRPCJRM92,1696247232>[http://accounts.infomail.it/XHFTZNJ4RZ6UG8LYMSF8/images/POESIA/FILOSOFINFIO.jpg]<http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,VH2C5NLQBYYHRPCJRM92,1696247233>

Δευτέρα 16/3/2015 – 11:00
Συνέντευξη τύπου
για την παρουσίαση του
Φεστιβάλ της Φιλοσοφίας στη Μεγάλη Ελλάδα
“Φιλία”
(Αθήνα, Ερέτρια, Δελφοί, 16-21 Μαρτίου 2015)
Για περισσότερες πληροφορίες:
www.iicatene.esteri.it<http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,VH2C5NLQBYYHRPCJRM92,1696247233>
Lunedì 16 marzo, ore 11.00
IIC Atene, Patission 47
Conferenza stampa
di Presentazione del Festival della Filosofia in Magna Grecia
“Philia” (Atene, Eretria, Delfi, 16/21 marzo 2015)
Per maggiori informazioni: www.iicatene.esteri.it<http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,VH2C5NLQBYYHRPCJRM92,1696247233> <http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,VH2C5NLQBYYHRPCJRM92,1696247233>
[http://accounts.infomail.it/XHFTZNJ4RZ6UG8LYMSF8/images/POESIA/filglioinfo.jpg]<http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,VH2C5NLQBYYHRPCJRM92,1696247234>

Δευτέρα 16/3/2015 – 19:00
ΚΥΚΛΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ:
“ΓΕΛΙΟ ΑΛΑ ΙΤΑΛΙΚΑ”
È STATO IL FIGLIO
Για περισσότερες πληροφορίες:
www.iicatene.esteri.it<http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,VH2C5NLQBYYHRPCJRM92,1696247234>

Lunedì 16 marzo 2015, ore 19:00
IIC Atene, Patission 47
CICLO DI FILM: “BUON UMORE ALL’ITALIANA”
È STATO IL FIGLIO
Regia di Daniele Ciprì. Con Toni Servillo, Giselda Volodi, Alfredo Castro, Fabrizio Falco, Aurora Quattrocchi. Drammatico. Italia 2012 / 90 min.
In lingua originale con sottotitoli in lingua inglese.
Per maggiori informazioni: www.iicatene.esteri.it<http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,VH2C5NLQBYYHRPCJRM92,1696247234> <http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,VH2C5NLQBYYHRPCJRM92,1696247234>

Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο Αθηνών – Πατησίων 47
Τηλ. 210 5242646 – 210 5242674
www.iicatene.este<http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,VH2C5NLQBYYHRPCJRM92,1696247235>ri.it<http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,VH2C5NLQBYYHRPCJRM92,1696247235>
eventi<mailto:eventi.iicatene@esteri.it>.iic<mailto:eventi.iicatene@esteri.it>atene@<mailto:eventi.iicatene@esteri.it>e<mailto:eventi.iicatene@esteri.it>steri<mailto:eventi.iicatene@esteri.it>.it<mailto:eventi.iicatene@esteri.it>
[http://accounts.infomail.it/XHFTZNJ4RZ6UG8LYMSF8/images/facebook-icon.png]<http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,VH2C5NLQBYYHRPCJRM92,1696247236>     [http://accounts.infomail.it/XHFTZNJ4RZ6UG8LYMSF8/images/twitter-logo.png] <http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,VH2C5NLQBYYHRPCJRM92,1696247237>
[http://accounts.infomail.it/XHFTZNJ4RZ6UG8LYMSF8/images/cartina_iic.jpg] <http://mailing2.infomail.it/bump/trampolino/O2E8EL9SWEHEPU4OBGEE,VH2C5NLQBYYHRPCJRM92,1696247238>

You may also like...