Εκπαιδευτικά προγράμματα του Ιστορικού Μουσείου Αλεξανδρούπολης

Το Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης καλεί τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην παρουσίαση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων που προτείνει για το σχολικό έτος 2018-2019, την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου στις 19:30 στον χώρο του μουσείου. Οι υπεύθυνες σχεδιασμού και υλοποίησης των προγραμμάτων κ. Χριστοδούλου και κ. Καραγιάννη θα αναφερθούν αναλυτικά στα εκπαιδευτικά προγράμματα που σχεδιάστηκαν με βάση τις μόνιμες εκθέσεις του μουσείου λαμβάνοντας υπόψη το Διαθεματικό Πρόγραμμα Σπουδών και τα ευρύτερα ενδιαφέροντα των μαθητών.

You may also like...