Ιστορία και μνήμη του καπνού στο Αγρίνιο τον 20ο αιώνα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΤΟΝ 20ό ΑΙΩΝΑ

βιβλιοπαρουσίαση

Πέμπτη 14 Νοεμβρίου 2019 [20.00]

Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης

Η ΦΕΞ, οι εκδόσεις ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΟ και το βιβλιοπωλείο Πυργελή σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΟΥ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ ΤΟΝ 20ό ΑΙΩΝΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Κωνσταντίνα Μπάδα, επιμέλεια

Για το βιβλίο θα μιλήσουν:

  • Αικατερίνη Μάρκου, επίκουρη καθηγήτρια, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
  • Έλλη Λεμονίδου, επίκουρη καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Πατρών
  • Κωνσταντίνα Μπάδα αφ. Καθηγήτρια Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Συντονίζει ο Πασχάλης Ξανθόπουλος, διευθυντής του Ιστορικού Λαογραφικού Μουσείου Ξάνθης

 

(Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)

Ο καπνός στην περιοχή του Αγρίνιου ταξινομείται ως πλουτοπαραγωγική πηγή αλλά και ως στοιχείο που όριζε και ορίζει την τοπική πολιτισμική ταυτότητα, ως στοιχείο επίσης που ανάγεται σε σύμβολο της σκληρής εργασίας αλλά και της ικανοποιητικής διαβίωσης, σε πόρο που ρύθμιζε την τοπική οικονομία και διαμόρφωνε τις περιόδους της ύφεσης και της ακμής της, σε κοινωνική τέλος ορίζουσα των αγώνων του καπνεργατικού κινήματος.

Η διάρρηξη της πραγματικής και συμβολικής σχέσης του αγρότη και του καπνεργάτη με τον καπνό, προς το τέλος του 20ού αιώνα επέφερε, σταδιακά, δραματικές αλλαγές στη ζωή των ίδιων, των οικογενειών τους, της πόλης. Η εντεινόμενη, λόγω και της ευρύτερης οικονομικής κρίσης, ανεργία, η επισφάλεια, η μετανάστευση των νέων, η φτώχεια και η αβεβαιότητα, συνιστούν σήμερα μια από τις σταθερές της αγροτικής και εργατικής καθημερινότητας, δομώντας παράλληλα πολλαπλές ταυτότητες, συχνά μετέωρες και ασταθείς. Το τί αντίκτυπο έχουν αυτές οι βαθιές ρήξεις και κρίσεις στα κοινωνικά υποκείμενα, πώς βιώνονται, πώς και με ποιούς τρόπους αυτά αντιδρούν για την αντιμετώπισή τους, πώς τέλος εμπλέκονται στα πεδία δράσης, αναλυτικές κατηγορίες όπως οικογένεια, φύλο, εθνότητα, επαγγελματική ειδίκευση, κοινωνική διαστρωμάτωση, τοπικότητα, πολιτισμός, τι σημασία έχουν οι προσδοκίες, οι εθιμικά προσδιορισμένες αντιλήψεις, ακόμα και τα συναισθήματα, συνιστούν στον παρόντα τόμο, ενδεικτικά ερωτήματα αλλά και πεδία της εθνογραφικής έρευνας και μελέτης.

 

You may also like...