Ινστιτούτο Θερβάντες της Αθήνας

INSTITUTO CERVANTES DE ATENAS  –  CULTURA  –  EXPOSICIÓN DE CARICATURAS

 24.10.2013 – 10.01.2013
Exposición de caricaturas / Έκθεση γελοιογραφίας
 Ángel Boligán – Michael Kountouris
Con el humor como lengua común
 Άνχελ Μπολιγάν – Μιχάλης Κουντούρης
Με κοινή γλώσσα το χιούμορ
Un encuentro, dos caricaturistas, decenas de premios, ninguna palabra. Μια συνάντηση, δύο σκιτσογράφοι, δεκάδες βραβεία, καμία λέξη
Dos caricaturistas mundialmente destacados presentan sus obras en esta original exposición en el Instituto Cervantes de Atenas.
Se trata del cubano Ángel Boligán, que vive en México desde el 1992, y el griego Michael Koutnouris.
Su característica común es que han conquistado todos los premios en los prestigiosos concursos internacionales durante los últimos años, siendo el más importante el World Press Cartoon, el mayor concurso de profesionales en el mundo. Ambos han ganado el Grand Prix: Boligán en 2006 y Kountouris en 2013.
En colaboración con CartoonArk.
Inauguración oficial: 26.11.2013, 19.30 h. con la presencia de ambos artistas.
Horario: De lunes a viernes: 10.00 – 21.00 h. Sábado: 10:00 – 13-30 h.
Cerrado: domingos, 28.10.2013, 23.11.2013, 06.12.2013 y 21.12.2013-06.01.2014 incluido.
Sala de Exposiciones del Instituto Cervantes de Atenas, Mitropóleos 23. Entrada libre.
Δυο κορυφαίοι σκιτσογράφοι του κόσμου εκθέτουν τα έργα τους σε μια πρωτότυπη έκθεση στο Ινστιτούτο Θερβάντες της Αθήνας,
Πρόκειται για τον Κουβανό Άνχελ Μπολιγάν που ζει μόνιμα στο Μεξικό από το 1992, και τον Έλληνα Μιχάλη Κουντούρη.|
Κοινό τους γνώρισμα είναι ότι έχουν κατακτήσει όλα τα βραβεία σε παγκόσμιους διαγωνισμούς τα τελευταία χρόνια, με αποκορύφωμα το World Press Cartoon, που είναι ο μεγαλύτερος διαγωνισμός επαγγελματιών στο κόσμο όπου έχουν και οι δυο βραβευτεί με το Grand Prix : το 2006 ο Μπολιγάν και το 2013 ο Κουντούρης.
Σε συνεργασία με την CartoonArk.
Επίσημα εγκαίνια: 26.11.2013, 19.30 παρουσία των δύο καλλιτεχνών.
Ωράριο: Δευτέρα-Παρασκευή: 10.00 – 21.00. Σάββατο: 10:00 – 13-30.
Κλειστά:Κυριακές, 28.10.2013, 23.11.2013, 06.12.2013 και 21.12.2013-06.01.2014 συμπεριλαμβανομένης.
Αίθουσα εκθέσεων του Ινστιτούτου Θερβάντες της Αθήνας, Μητροπόλεως 23. Είσοδος ελεύθερη.

You may also like...