Ινστιτούτο Θερβάντες της Αθήνας

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiicccccccccccccccccccccchttp://www.difusionelectronica.institutocervantes.es/read/show.aspx?a=SR5rWN2rPcJIM3vIx7IqooXDCPRIDJcB.htmlLa producción de cine español de los últimos años ha sufrido un descenso notable a causa de la crisis. A contrapelo de la  situación, el cine español más comprometido con la experimentación de formatos se ha visto agraciado por aquel refrán de «hacer de la necesidad, virtud». Las obras independientes han florecido al calor de los circuitos de exhibición culturales. La cultura cinematográfica ha bendecido este nuevo cine español con premios y menciones. El programa presenta cinco obras que sirven para realizar un mapa de las distintas posibilidades expresivas que ofrece el cine español.
Todas las películas tienen subtítulos en griego. En colaboración con la Embajada de España en Atenas y  Weirdwave.

Salón de Acros  del Instituto Cervantes de Atenas, Mitropóleos 23. Entrada gratuita.
Media hora antes de la proyección se reparten billetes de entrada gratuitos hasta completar el aforo.  No se permite la entrada en la sala una vez empezada la proyección.

Η ισπανική κινηματογραφική παραγωγή σημείωσε αξιόλογη πτώση τα τελευταία χρόνια εξ αιτίας της κρίσης. Σε πείσμα της κατάστασης, ο πειραματικός ισπανικός κινηματογράφος ωφελήθηκε κατά το ρητό «κάνε την ανάγκη σου προτέρημα».  Οι ανεξάρτητες ταινίες άνθισαν από την θέρμη που τους επεφύλαξαν τα πολιτιστικά κέντρα. Ο κινηματογραφικός πολιτισμός ευλόγησε αυτόν τον νέο ισπανικό κινηματογράφο με βραβεία και διακρίσεις.  Αυτό το πρόγραμμα παρουσιάζει πέντε έργα που χαρτογραφούν τις διαφορετικές εκφραστικές δυνατότητες  που προσφέρει ο ισπανικός κινηματογράφος.

Όλες οι ταινίες έχουν υποτίτλους στα ελληνικά.

Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ισπανίας στην Αθήνα και την Weirdwave.

Αίθουσα Εκδηλώσεων του Ινστιτούτου Θερβάντες της Αθήνας, Μητροπόλεως 23. Είσοδος δωρεάν.
Μισή ώρα πριν από την έναρξη των προβολών μοιράζονται δωρεάν εισιτήρια, μέχρι να συμπληρωθούν οι θέσεις. Απαγορεύεται η είσοδος σε ορθίους και μετά την έναρξη των προβολών.

You may also like...