Ινστιτούτο Θερβάντες της Αθήνας

Παρουσίαση του βιβλίου του Μιγκέλ Καστίγιο Ντιντιέ
Φρανσίσκο ντε Μιράντα, Φιλέλληνας, Πρόδρομος και Ήρωας της Λατινοαμερικάνικης Ανεξαρτησίας.
Παρουσία του συγγραφέα
Ο Φρανσίσκο ντε Μιράντα είναι μια εμβληματική φυσιογνωμία για την Λατινική Αμερική που ταξίδεψε στην Ελλάδα κι άφησε τα ίχνη του. Αυτό το βιβλίο των εκδόσεων Νότιος Άνεμος είναι δίγλωσσο, σε μετάφραση Μαρίας Δαμηλάκου, η οποία υπογράφει επίσης την εισαγωγή και τα σχόλια.
Το βιβλία θα παρουσιάσουν ο ίδιος ο συγγραφέας και ο Ομότιμος καθηγητής Ιστορίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, Χρήστος Λούκος, απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι και Διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Από το 1992 είναι καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Εργάστηκε ως ερευνητής στο Κέντρο Ερεύνης της Ιστορίας του Νεωτέρου Ελληνισμού της Ακαδημίας Αθηνών και είναι ιδρυτικό και ενεργό μέλος της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού. Στο διάστημα 1994-2006, διεύθυνε το πρόγραμμα “Η πόλη στους νεότερους χρόνους”, στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών και από το 2006 ως το 2011 μετείχε ως ερευνητής στο πρόγραμμα  «Οι πόλεις της Ανατολικής Μεσογείου κατά τη νεότερη εποχή». Μεταξύ των κύριων δημοσιευμάτων του, περιλαμβάνονται 14 αυτοτελή δημοσιεύματα (βιβλία κλπ.) και 52 άρθρα σε περιοδικά ή συλλογικούς τόμους.
Ο καθηγητής Miguel Castillo Didier είναι διευθυντής του Κέντρου Αρχαίων, Βυζαντινών και Νέων Ελληνικών Σπουδών Φώτιος Μαλλέρος από το 1993. Επί 35 χρόνια έχει διδάξει αρχαία και νέα ελληνική γλώσσα, αρχαία και νεότερη ελληνική λογοτεχνία. Έχει μεταφράσει  τα Ανακρεόντεια, το Έπος του Διγενή Ακρίτα (Εσκοριάλ), τα Άπαντα του Καβάφη, του Σεφέρη και του Κάλβου, μεγάλο μέρος του έργου του Ελύτη και πολλούς ποιητές σε δύο-τρεις μεγάλες ανθολογίες. Μετάφρασε την Οδύσσεια και 11 τραγωδίες του Καζαντζάκη και μερικούς πεζογράφους, όπως τον Παπαδιαμάντη, τον Τσίρκα, τον Γλέζο, τον Νικολαΐδη, τον Παναγιωτόπουλο. Του Βενέζη μετάφρασε το Νούμερο 31328.
Στον Φρανσίσκο ντε Μιράντα έχει αφιερώσει πολλές μελέτες και 5 βιβλία. Στο βιβλίο Μιράντα και Ρήγας ο συγγραφέας πραγματεύεται τα κοινά σημεία του βίου και της δράσης τους.
Σε συνεργασία με τις εκδόσεις Νότιος Άνεμος και την Πρεσβεία της Χιλής στην Αθήνα.
Στα ελληνικά.
Αίθουσα εκδηλώσεων του Ινστιτούτου Θερβάντες της Αθήνας, Μητροπόλεως 23. Είσοδος ελεύθερη

 

Francisco de Miranda es una personalidad emblemática para América Latina, que ha viajado y dejado su huella en Grecia. Este libro, editado por Notios Ánemos, es bilingüe, traducido por María Damilaku que además firma la introducción y los comentarios.
El libro será presentado por el mismo autor y el Profesor Emérito de Historia en la Universidad de Creta, Jristos Lukos, licenciado del Departamento de Historia de la Universidad de Atenas, con estudios de posgrado en París y doctorado de la Universidad de Atenas. Desde 1992 es profesor de la Universidad de Creta. Ha trabajado como investigador en el Centro de Investigación de la Historia del Neohelenismo de la Academia de Atenas y es miembro fundador y activo de la Sociedad de Estudio del Neohelenismo. Entre 1994 y 2006, dirigió el programa “La ciudad en la Edad Moderna”, del Instituto de Estudios Mediterráneos y entre el 2006 y 2011 participó como investigador en el programa “Las ciudades del Mediterráneo Oriental durante la Edad Moderna”. Entre sus publicaciones más relevantes se encuentran 14 publicaciones de libros y 52 artículos en revistas y tomos colectivos.
El profesor Miguel Castillo Didier es director del Centro de Estudios Griegos, Bizantinos y Neohelénicos Fotios Malleros, desde 1993. Durante 35 años enseñó lengua y literatura griega, antigua y moderna. Ha traducido Anacreónticas, el Poema de Digenís Akritas (Escorial), Kavafis íntegro,  poesía de Seferis y Kalvos, gran parte de la obra de Elytis y varios poetas más incluidos en diferentes antologías. Ha traducido también la Odisea y 11 tragedias de Kazantsakis, obras de Papadiamantis, Tsirkas, Glezos, Nikolaídis, Panayotópulos y el libro Número 31328 de Venezis.
Ha dedicado muchos estudios y cinco libros a Francisco de Miranda. En su libro Dos Precursores: Miranda y Rigas, el autor investiga las características comunes de su vida y obra.
En colaboración con la editorial Notios Ánemos y la Embajada de Chile en Atenas.
En griego.
Salón de Actos del Instituto Cervantes de Atenas, Mitropóleos 23. Entrada libre.

You may also like...