• Χωρίς κατηγορία

ΙΔΡΥΜΑ ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ

ΕΤΗΣΙΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ, ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΑ ΒΑΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ
Με την αφηγήτρια Σάσα Βούλγαρη

Το Μυστικό Τραγούδι:
πως βρίσκουμε την προσωπική μας φωνή στην αφηγηματική διαδικασία

Το συγκεκριμένο σεμινάριο σχεδιάστηκε να καλύψει ανάγκες ατόμων που ζουν σε άλλες πόλεις αλλά και όσων εμποδίζονται από εργασιακές και άλλες υποχρεώσεις να παρακολουθήσουν ένα σεμινάριο σε πιο εντατική μορφή.

Δεν απευθύνεται σε αρχάριους αλλά σε άτομα που έχουν ήδη κάποια – έστω μικρή – ενασχόληση και ενημέρωση σε σχέση με το λαϊκό παραμύθι και την Τέχνη της Αφήγησης ή και με αφηγηματικές τεχνικές που προέρχονται από άλλους χώρους γενικότερα.

Για το λόγο αυτό τα άτομα που ενδιαφέρονται θα γίνονται δεκτά κατόπιν τηλεφωνικής συνομιλίας ώστε να ενημερωθούν σωστά και να επιβεβαιωθεί ότι μπορούν πράγματι να παρακολουθήσουν την συγκεκριμένη εργασία αφού θα έχει πιο επαγγελματικούς στόχους.

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ
Στο σεμινάριο αυτό θα καταδειχτούν τεχνικές αφήγησης βάσει συγκεκριμένων αφηγημάτων που θα προέρχονται από επιλογές των συμμετεχόντων ώστε να ενδυναμώνεται η διαδικασία ενσωμάτωσης ολοένα και πιο προχωρημένων τεχνικών στην αφήγηση. Η πορεία της συγκεκριμένης εργασίας θα εξαρτηθεί από τις δυνατότητες και τα ενδιαφέροντα της ομάδας που θα συσταθεί τελικά (μαθητοκεντρική προσέγγιση). Τα κείμενα που θα δουλευτούν μπορεί να είναι είτε γραπτά (επώνυμη λογοτεχνία) είτε παραδοσιακά (προφορική λογοτεχνία). Στη δεύτερη περίπτωση θα δουλέψουμε με τον παραδοσιακό τρόπο που απαγορεύει την αποστήθιση και την πρόβα.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΘΟΥΝ

  • Η αυτογνωσία του παραμυθά: γλωσσικές και βιωματικές καταβολές, προτιμήσεις και επιλογές, δυνατότητες, εμπειρίες και γνώσεις κ.α.
  • Η φωνή του παραμυθά: χρήση του γλωσσικού του εργαλείου, τονικότητα και εκφραστικά εργαλεία, τραγούδι και φωνητικοί αυτοσχεδιασμοί κ.α.
  • Το σώμα του παραμυθά: καθιστή και όρθια αφήγηση, σωματική εκφραστικότητα, η κίνηση των χεριών, η  περιγραφή και η υπερβολή στην κίνηση κ.α.
  • Το πρόσωπο του παραμυθά: η έκφραση του πρόσωπου, το βλέμμα, η ένταση των εκφράσεων, χαμόγελο, απεύθυνση, βλεμματική επικοινωνία με το ακροατήριο κ.α.
  • Χρήση σκηνικών αντικειμένων στην αφήγηση
  • Χρήση μουσικών οργάνων και μουσικών βοηθημάτων στην προφορική αφήγηση
  • Σύνθετες μορφές στην τεχνική της παραδοσιακής αφήγησης: παράλληλη αφήγηση, εγκιβωτισμός, χρήση εικόνας κ.λπ.
  • Νέες τεχνικές και χρήση σύγχρονων τεχνολογιών στην αφήγηση
  • Πειραματισμοί που θα προκύψουν από τα ενδιαφέροντα της ομάδας που θα συσταθεί.
  • Παιδαγωγικές, θεραπευτικές και άλλες συναφείς προεκτάσεις της χρήσης της αφήγησης, όπου τα συγκεκριμένα θέματα ενδιαφέρουν σε σχέση με τη γενικότερη ύλη

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ
Σάββατο από τις 10.00 έως τις 15.00 (5 ώρες) κάθε φορά, για μια φορά κάθε μήνα
από 12 Οκτωβρίου 2013

ΔΙΔΑΚΤΡΑ

Το συγκεκριμένο σεμινάριο κοστίζει 500 (πεντακόσια Ευρώ) για το σύνολο του, δηλαδή για 10 πεντάωρες συναντήσεις, σύνολο 50 (πενήντα) διδακτικών ωρών. Το ποσό καταβάλλεται εφάπαξ πριν την έναρξη του σεμιναρίου, και έως τις 30 Σεπτεμβρίου το αργότερο. Δεν είναι δυνατή η καταβολή σε δόσεις.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΑΠΟΥΣΙΕΣ
Παρέχεται βεβαίωση συμμετοχής από τη Σάσα  Βούλγαρη και το Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης. Σε περίπτωση  πολλών απουσιών η βεβαίωση δεν θα παραχωρείται.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

ΣΑΣΑ ΒΟΥΛΓΑΡΗ: 210 9572613, 6972 261037

sassa_v@otenet.gr

https://www.facebook.com/sassa.voulgari

You may also like...