Η συντήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς: προκλήσεις και επαναπροσδιορισμοί

Με ιδιαίτερη τιμή σας καλούμε να συμμετάσχετε στο συνέδριο «Η συντήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς: προκλήσεις και επαναπροσδιορισμοί», το οποίο συνδιοργανώνουν η Διεύθυνση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης του ΤΕΙ Αθήνας, και θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο του 2015 στην Αθήνα.
Στόχος του συνεδρίου είναι η διεπιστημονική και τεκμηριωμένη προσέγγιση ζητημάτων που αφορούν τη συντήρηση, ως θεμελιώδη τομέα της προστασίας και της προβολής της  πολιτιστικής κληρονομιάς, στη χώρα μας. Η θεματολογία του συνεδρίου περιλαμβάνει τις εξής ενότητες:

  • Ιστορία – Θεωρία – Δεοντολογία
  • Εκπαίδευση
  • Έρευνα
  • Συντήρηση
  • Η συντήρηση και το ευρύ κοινόΤο συνέδριο θα περιλαμβάνει προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις,  στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, ενώ προγραμματίζονται και παράλληλες δράσεις, όπως επισκέψεις, ξεναγήσεις και εργαστήρια. Η συμμετοχή είναι δωρεάν, αλλά θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βάσει εγγραφών. Για εγγραφή, αποστολή περίληψης και περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του συνεδρίου http://www.conservationconf.gr.

 

  • Η αποστολή περιλήψεων για προφορική ή αναρτημένη ανακοίνωση γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στην παραπάνω διεύθυνση, με καταληκτική ημερομηνία 21 Νοεμβρίου 2014. Σας ενημερώνουμε ότι προβλέπεται η έκδοση πρακτικών μετά το πέρας του συνεδρίου.
  • Ελπίζουμε ότι το συνέδριο αυτό θα αποτελέσει ορόσημο, καθώς για πρώτη φορά συνεργάζονται οι δύο κεντρικοί φορείς στον τομέα της συντήρησης, από το χώρο της εκπαίδευσης και του πολιτισμού, για την οργάνωση και την υλοποίησή του. Επιδίωξη είναι η ευρεία συμμετοχή επιστημόνων και επαγγελματιών, είτε προέρχονται από την ακαδημαϊκή κοινότητα, είτε πρόκειται για επαγγελματίες του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα, ώστε να αναπτυχθεί διάλογος και να τεθούν προβληματισμοί για την πορεία και τις σύγχρονες τάσεις της συντήρησης.

You may also like...