Η Πόλη ως πεδίο παρατήρησης και έρευνας, στο Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης

2-3 πράγματα που ξέρω για… τις πόλεις Οι προσκεκλημένοι μας παρουσιάζουν 2-3 πράγματα που θα βοηθήσουν στην κατανόηση «των πόλεων». Είσοδος ελεύθερη
Τετάρτη 3 Μαΐου 2017 [20.00] Λαογραφικό και Ιστορικό Μουσείο Ξάνθης
«Η πόλη ως πεδίο παρατήρησης και έρευνας».
Με την Αικατερίνη Μάρκου, Ιστορική-κοινωνική ανθρωπολόγος, Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας, ΔΠΘ
Το ενδιαφέρον για τη μελέτη της πόλης και του αστικού βίου εκδηλώνεται ταυτόχρονα με την ανάδυση της βιομηχανικής πόλης του 19ου αιώνα και παράλληλα με την ανάπτυξη του μοντερνισμού στη φιλοσοφία, την τέχνη και την πολιτική (έργο των Georg Simmel, Walter Benjamin, κλπ.) στο πλαίσιο της νεωτερικότητας. Η μεταμοντέρνα αντίληψη της «δυτικής» πόλης και του αστικού τοπίου από τη δεκαετία του 1970 και μετά κυριαρχείται από την πολιτισμική θεωρία που εστιάζει στις σχέσεις της πόλης και των πολιτισμών της, στην κατασκευή, αναπαράσταση και αναπαραγωγή των πολιτισμικών νοημάτων και των σχέσεων εξουσίας, στην πόλη ως βιωμένη εμπειρία (Roland Barthes, Michel Foucault, Michel de Certeau) και στη σημασία του χώρου για τη διερεύνηση της υποκειμενικότητας. Σύμφωνα με το παραπάνω θεωρητικό υπόβαθρο, επιχειρείται η ανάγνωση της πόλης της Ξάνθης, α) μέσα από την κοινωνικοχωρική διαλεκτική και β) τη βιωμένη εμπειρία των υποκειμένων που ζουν στην πόλη.
Αικατερίνη Μάρκου
Επίκουρη καθηγήτρια στην Κοινωνική και Ιστορική Ανθρωπολογία του Βαλκανικού Χώρου
Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δ.Π.Θ.
Να μην ξεχάσω να παρακολουθήσω
Εκδηλώσεις εργαστηρίων. www.facebook.com/FEXANTHI Αναλυτικό πρόγραμμα της ΦΕΞ www.fex.org.gr
ΜΑΙΟΣ 2017 / Σεμινάρια με προσκεκλημένο τον Luoke Chen
ΜΑΙΟΣ 2017/Διοργάνωση 1ου Διεθνούς Δημοκρίτειου Φεστιβάλ Tai Chi Chuan & Qi Gong DIMOCRITOS of THRACE
Φιλοπρόοδη Ένωση Ξάνθης / πολιτιστικό δίκτυο Ξάνθης
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ Αντίκα 7, 67132 Ξάνθη Τηλ.: 25410 25421 – 6937120986
fexanthis@gmail.com
fexorg@otenet.gr www.fex.org.gr
https://www.facebook.com/FEXANTHI

You may also like...