Η ποίηση συναντά τη μουσική

 POESIAΤρίτη 3 Νοεμβρίου 2015, ώρα 19.00
Ιταλικό Μορφωτικό Ινστιτούτο, Πατησίων  47
Η ποίηση συναντά τη μουσική
Συνάντηση με τον ποιητή Elio Pecora και τον μουσικό Tullio Visioli
Συμμετέχουν: Paola Maria Minucci, Cosimo Gentile, Χρήστος Μπιντούδης
ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
Σε συνεργασία με το Τμήμα Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου La Sapienza της Ρώμης
Martedì 3 novembre 2015, ore 19.00
Istituto Italiano di Cultura, Patission 47 
La poesia incontra la musica
Incontro con il poeta Elio Pecora e il musicista Tullio Visioli
Interverranno Paola Maria Minucci, Cosimo Gentile, Christos Bintoudis
TRADUZIONE SIMULTANEA
In collaborazione con la Cattedra di Lingua e Letteratura Neogreca dell’Università La Sapienza di Roma

 

 

You may also like...