Η περιφερειακή διάσταση της νέας στρατηγικής Ευρώπη 2020

16ο Επιστημονικό Συνέδριο του Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων.
“Η περιφερειακή διάσταση της νέας στρατηγικής Ευρώπη 2020
Πρακτικά του συνεδρίου

regional strategy

You may also like...