«Η ενδοχώρα της Χαλκίδας κατά τη μεσαιωνική εποχή»

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ευβοίας την Τετάρτη, 22 Μαρτίου 2023, 19:00 μ.μ., διοργανώνει στο Αρχαιολογικό Μουσείο Χαλκίδας «Αρέθουσα» ημερίδα με θέμα «Η ενδοχώρα της Χαλκίδας κατά τη μεσαιωνική εποχή».

Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν ομιλίες σχετικά με την πρόοδο του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο: «Πέρα από τη Χαλκίδα: Το τοπίο της και οι κοινωνικοοικονομικοί μετασχηματισμοί της ενδοχώρας της από τους βυζαντινούς χρόνους μέχρι την οθωμανική περίοδο», το οποίο πραγματοποιείται από την ΕΦΑ Ευβοίας σε συνεργασία με το Ολλανδικό Ινστιτούτο Αθηνών.

You may also like...