Ημερίδα συντήρησης στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης με πρωτοβουλία του τμήματος Συντήρησης, Χημικών και Φυσικών ερευνών και Αρχαιομετρίας  διοργανώνει την έκτη ημερίδα συντήρησης, η οποία είναι αφιερωμένη στις αναλυτικές τεχνικές διερεύνησης της πολιτιστικής κληρονομιάς και σας προσκαλεί να πλαισιώσετε αυτόν τον θεσμό προωθώντας το διεπιστημονικό διάλογο ανάμεσα σε ποικίλες ειδικότητες από το χώρο των ανθρωπιστικών σπουδών έως και τις θετικές επιστήμες.
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης Μ. Ανδρόνικου 6,

Τ.Θ  506 19, T.K  540 13, Θεσσαλονίκη

Τηλ.:2313 310201
Fax : 2310 861306
email: amth@culture.gr
www.amth.gr

Archaeological Museum of Thessaloniki
6, M. Andronikou Str.

PO Box  506 19
540 13, Thessaloniki
Tel.: (0030) 2313 310201

Fax: (0030) 2310 861306
email: amth@culture.gr
www.amth.gr

You may also like...