Ημερίδα ενημέρωσης Έγκαιρη ανίχνευση και διαχείριση πυρκαγιών με σκοπό την προστασία χώρων πολιτισμού. Το πρόγραμμα FIRESENSE.

Ημερίδα ενημέρωσης Έγκαιρη ανίχνευση και διαχείριση πυρκαγιών με σκοπό την προστασία χώρων πολιτισμού. Το πρόγραμμα FIRESENSE.Σας ενημερώνουμε ότι η Θ΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων, στα πλαίσια της ενημέρωσης για την πορεία του ερευνητικού προγράμματος πυρανίχνευσης FIRESENSE, στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος, διοργανώνει ημερίδα ενημέρωσης των ενδιαφερόμενων και των πιθανών χρηστών, με θέμα «Έγκαιρη ανίχνευση και διαχείριση πυρκαγιών με σκοπό την προστασία χώρων πολιτισμού. Το πρόγραμμα FIRESENSE».
Το FIRESENSE Project: Protection of Cultural Heritage “Fire Detection and Management through a Multi-Sensor Network for the Protection of Cultural Heritage Areas from the Risk of Fire and Extreme Weather Conditions”, υλοποιήθηκε στα πλαίσια του 7th European Framework Programme, 2009-2012 και αφορά στην πρόληψη πυρκαγιών σε μνημεία, αλλά και πολιτιστικούς – αρχαιολογικούς χώρους, μέσω αισθητήρων καπνού και με την παρακολούθηση των χώρων και των μνημείων με κάμερες.
Στόχος της ημερίδας είναι η παρουσίαση του προγράμματος και του συστήματος, όπως αυτό υλοποιήθηκε πιλοτικά για το σημαντικό αρχαιολογικό χώρο του Ιερού των Καβίρων, στη Θήβα.
Η ημερίδα περιλαμβάνει ομιλίες, παρουσίαση βίντεο και επίδειξη του συστήματος στους παριστάμενους και διοργανώνεται στο Συνεδριακό Κέντρο Θήβας.
Έγκαιρη ανίχνευση και διαχείριση πυρκαγιών με σκοπό την προστασία χώρων πολιτισμού.

To πρόγραμμα FIRESENSE
Πρόγραμμα ημερίδας
Πέμπτη 24 Ιανουαρίου 2013
Συνεδριακό Κέντρο Δήμου Θηβαίων, αίθουσα «Αλέξανδρος Κοφίνης», 10.00π.μ. -14.30 μ.μ.
10.00-10.30 Έναρξη-Υποδοχή
10.30-11.00
Το Ιερό των Καβίρων στη Θήβα.
Αλεξάνδρα Χαραμή, Αρχαιολόγος, Προϊσταμένη Θ΄ ΕΠΚΑ.
11.00-11.30
Παρουσίαση του έργου FIRESENSE. Ένα διακρατικό ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα πυρανίχνευσης με σκοπό την προστασία χώρων πολιτισμού, στα πλαίσια του 7ου πλαισίου προγράμματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Δρ. Νίκος Γραμμαλίδης, Ερευνητής Γ’ ΕΚΕΤΑ-ΙΠΤΗΛ, Συντονιστής προγράμματος FIRESENSE
11.30-11.45
Παρουσίαση βίντεο για το έργο FIRESENSE.
12.00-12.30
Η μελέτη και εφαρμογή του συστήματος FIRESENSE  για τον πιλοτικό χώρο του Ιερού των Καβίρων στη Θήβα. Ειδικές συνθήκες και απαιτήσεις χώρου.
Δρ. Δημήτρης Συρίβελης, Συνεργαζόμενος Ερευνητής ΕΚΕΤΑ-ΙΠΤΗΛ.
13.00-14.00
Επίδειξη του συστήματος στους παριστάμενους.
14.00-14.30
Συζήτηση και συμπλήρωση ερωτηματολογίων.

You may also like...