Ημερίδα γιά έργα ύδρευσης της Αρχαίας πόλης του Πειραιά-Παρασκευή 15/5/2015 ώρα 9.30 Αίθουσα Τελετών Κτηρίου Διοίκησης Πολυτεχνειούπολης Ζωγράφου.

Τα έργαcropped-img_10271 ύδρευσης της αρχαίας πόλης του Πειραιά, τα οποία αποκα-λύφτηκαν κατά τις σωστικές ανασκαφές που διενεργήθηκαν στο πλαίσιο του έργου της ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ «Επέκταση της Γραμμής 3: τμήμα Χαϊδάρι Πειραιάς»αποτελούν αναμφίβολα ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο της αρχαίας ελληνικής τεχνολογίας. Περιλαμβάνουν φρέατα, υπόγειες δεξαμενές, ενωτικές σήραγγες και υδραγωγείο. Κατασκευάστηκαν σε διαδοχικές ιστορικές περιόδους που συμπίπτουν με αντίστοιχες αλλα-γές στις κοινωνικές δομές και στην οργάνωση της πόλης, ώστε να κα-λύπτουν τις μεταβαλλόμενες ανάγκες υδροδότησης, με εναλλακτικές τεχνικές και επεμβάσεις στα προϋπάρχοντα έργα Η κατανόηση της λειτουργίας του αρχαίου υδροσυστήματος και η εξέλιξη του μέσα στο χρόνο, συνδέεται με ζητήματα που απασχολούν σήμερα τον τεχνικό κόσμο, όπως η αειφορία των κατασκευών, η ευφυής αξιοποίηση περιορισμένων υδατικών πόρων και η τροποποίηση υπαρχόντων συστημάτων ώστε να ανταποκρίνονται σε νέες ανάγκες και διαχειριστικές προτεραιότητες. Παράλληλα, συμβάλλει στην περαιτέρω προσέγγιση της κοινωνικής λειτουργίας και φωτίζει πτυχές της καθημερινής ζωής στην αρχαιότητα. Για το σκοπό αυτό απαιτείται διε-πιστημονική προσέγγιση και συνέργεια πολλών γνωστικών πεδίων σε μία υπό εξέλιξη έρευνα που επιδιώκει να αποτελέσει ένα διαρκή διάλογο παρελθόντος, παρόντος και μέλλοντος, ανοιχτό σε εναλλακτικές ερμηνευτικές προσεγγίσεις ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
09:30 | Προσέλευση 10:00 | Χαιρετισμοί ΜΕΡΟΣ Α΄: Αρχαιολογική προσέγγιση Προεδρείο: Κ. Παπαγγελή, Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής Πειραιώς και Νήσων 10:15 | Παρουσίαση των ανασκαφών του έργου Στ. Χρυσουλάκη, Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής Πειραιώς και Νήσων 10:30 | Το Ιπποδάμειο σύστημα και η μορφή των οικιών
Γ. Πέππας, Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής Πειραιώς και Νήσων 10:45 | Τα συστήματα ύδρευσης Π. Κουτής και Αιμ. Μπεντερμάχερ–Γερούσης, Εφορεία Αρχαιοτήτων
Δυτικής Αττικής Πειραιώς και Νήσων 11:00 | Ευρήματα της ανασκαφής Στ. Χρυσουλάκη και Γ. Πέππας, Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής Πειραιώς και Νήσων 11:15-11:45 | Διάλειμμα ΜΕΡΟΣ Β΄: Τεχνολογική προσέγγιση.Προεδρείο: Κ. Κούτσας, Αττικό Μετρό Α. Ε.
11:45 | Αναπαράσταση λειτουργίας των δεξαμενών συλλογής ομβρίων Ν. Μαμάσης, Π. Δευτεραίος, Ν. Ζαρκαδούλας και Δ. Κουτσογιάννης, Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, ΕΜΠ 12:00 | Περιγραφή των γεωλογικών και υδρογεωλογικών συνθηκών της στενής και ευρύτερης περιοχής ανάπτυξης των αρχαίων
συστημάτων ύδρευσης του Πειραιά, βάσει των ερευνών για τις επεκτάσεις του Μετρό.
Μ. Μπενίση, Τμήμα Τεχνικής Γεωλογίας Αττικό Μετρό Α. Ε. 12:15 | Τεχνικογεωλογικά χαρακτηριστικά της «Μάργας του Πειραιά» – Συγκριτική ποιοτική ανάλυση της συμπεριφοράς της στις αρχαίες και σύγχρονες υπόγειες κατασκευές της περιοχής του σταθμού «Δημοτικό Θέατρο». Γ. Στούμπος, Τμήμα Τεχνικής Γεωλογίας Αττικό Μετρό Α. Ε.
12:30 | Σύνθεση προσεγγίσεων-μελλοντική έρευνα Στ. Χρυσουλάκη και Ν. Μαμάσης, Εφορεία Αρχαιοτήτων Δυτικής Αττικής Πειραιώς και Νήσων και Τομέας Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ 12:45 | Συζήτηση- Παρεμβάσεις

You may also like...