Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων-Συνέδριο

ΕΦΟΡ12115954_1503235766660408_474933693324999307_nΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

                                                                                                       ΣΥΝΕΔΡΙΟ-Περ τν Κυκλάδων νήσων

 Το Αρχαιολογικό Έργο στις Κυκλάδες

 1η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ-Αγαπητοί συνάδελφοι,

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων διοργανώνει σε συνεργασία με τη Γαλλική Αρχαιολογική Σχολή και με τη στήριξη της Αρχαιολογικής Εταιρείας Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο το Φθινόπωρο του 2017 με θέμα «Το Αρχαιολογικό Έργο στις Κυκλάδες». Σκοπός του Συνεδρίου είναι να δημοσιοποιηθεί το πολύπλευρο αρχαιολογικό έργο που συντελείται τα τελευταία χρόνια στα νησιά των Κυκλάδων από τους φορείς της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, τα Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα και τις Ξένες Αρχαιολογικές Σχολές. Στόχος είναι το Συνέδριο να αποτελέσει θεσμό μέσω του οποίου θα παρουσιάζονται στους ειδικούς και το ευρύ κοινό τα πορίσματα της έρευνας στις Κυκλάδες. Το πρώτο Συνέδριο διοργανώνεται προς τιμήν της Φωτεινής Ζαφειροπούλου, Επίτιμης Εφόρου Αρχαιοτήτων Κυκλάδων, και εις μνήμην του Νικόλαου Ζαφειρόπουλου, Εφόρου Αρχαιοτήτων Κυκλάδων (1959-1972), ως συμβολικό αντίδωρο για την προσφορά τους στην προστασία, μελέτη και ανάδειξη των κυκλαδικών αρχαιοτήτων.

Οι θεματικές του Συνεδρίου θα καλύπτουν ενδεικτικά τους παρακάτω τομείς:

α) Ανασκαφικό και ερευνητικό έργο: έρευνες πεδίου (σωστικές και συστηματικές ανασκαφές, επιφανειακές έρευνες), μελέτες υλικού, συνθετικές μελέτες.

β) Ανάδειξη και ανάπλαση αρχαιολογικών χώρων, συντήρηση και αναστήλωση μνημείων.

γ) Δημιουργία Μουσείων και Αρχαιολογικών Συλλογών .

Δεκτές γίνονται, κατόπιν εγκρίσεως από την Επιστημονική Επιτροπή, πρωτότυπες ανακοινώσεις (και ανακοινώσεις τοίχου-“posters”) που δεν έχουν παρουσιασθεί σε άλλα Συνέδρια και δεν έχουν δημοσιευθεί. Οι ανακοινώσεις που θα παρουσιασθούν σε προφορική μορφή δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα 15΄. Επίσημες γλώσσες του Συνεδρίου ορίζονται η Ελληνική, η Αγγλική και η Γαλλική.

Παρακαλείσθε να συμπληρώσετε το συνημμένο στην εγκύκλιο δελτίο συμμετοχής, το οποίο θα πρέπει να αποστείλετε έως τις 31 Αυγούστου 2016 στην ηλεκτρονική διεύθυνση aekyk17@gmail.com.

Για την οργανωτική επιτροπή

Δημήτρης Αθανασούλης

Διευθυντής Εφορείας Αρχαιοτήτων Κυκλάδων

Από Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων

You may also like...