Ευρωπαϊκή Γιορτή της Μουσικής

lkhlΕτησίως, στις 21 Ιουνίου, την μεγαλύτερη μέρα του χρόνου γιορτάζεται σε ολόκληρη την Ευρώπη, η μουσική. Σε μία γιορτή που ξεκίνησε επισήμως από την Γαλλία, λαμβάνουν χώρα πάνω από 20.000 εκδηλώσεις στην Ευρώπης. Όσο για τις ελληνικές εκδηλώσεις, σκοπός της ελληνικής διοργάνωσης είναι η επέκταση των μουσικών εκδηλώσεων σε ολόκληρη την Ελλάδα, ακόμη και στις μικρότερες πόλεις και χωριά από κάθε είδους μουσικούς, ακόμα και σε αυτοσχέδιαστικές μουσικές συναυλίες. Στην χώρα μας, την οργάνωση αναλαμβάνει η Μ.Ε.Σ.Ο. (Μουσικές Εκδηλώσεις – Συντονισμός Διοργάνωση) η οποία είναι μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρία.

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στην επίσημη ιστοσελίδα του θεσμού:
http://www.europeanmusicday.gr/

 

European Music Day

Annualy, on the 21st of July, the longest day of the year music is celebrated throughout Europe. In a series of celebrations which began in France, there are over 20.000 events organized nowadays throughout Europe in order to create the festive spirit of a day completely dedicated to music. As for the greek celebrations, the organizers goal is to support the celebrations of this very special and unique day in every corner of Greece, even in the smallest cities of villages of the country by every type of musicians, even in small scale, improvised concerts. In Greece, the organization of the events is coordinated by M.E.C.O (Music Events – Coordination – Organization) which is a non-profit organization.

More information may be found on the official website:

http://www.europeanmusicday.gr/index.php?lang=en

You may also like...