«Ευαισθησία και Ιστορία. Ιστορία και Αρχαιολογία» και άλλες εκδόσεις Ιστορίας από το ΜΙΕΤ.

thumbnail.phpΝέες εκδόσεις για την Ιστορία από το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τραπέζης. Δοκίμια των Lucien Febvre που επηρεασαν όσοσ λίγα την επιστήμη της Ιστρορίας, και Richard Sennett που καταγράφει πως είναι να είναι κάποιος “Ξένος”. Επίσης, έκδοση με αφορμή την έκδοση  “Χαίρε, ω φιλτάτη Συρία…” με κείμενα της Ιστοικού Μ. Κορομηλά που μας μεταφέρει στην Παλμύρα του 3ου αιώνα.
Ευαισθησία και Ιστορία. Ιστορία και Αρχαιολογία
Εκδόσεις: ΜΙΕΤ
Γραμμένα στη δεκαετία του 1930, τα δύο κείμενα που παρουσιάζονται σε αυτό το βιβλίο άνοιγαν τότε νέους δρόμους στην ιστορική έρευνα…
Ο Ξένος
Εκδόσεις: ΜΙΕΤ
Παρουσιάζονται δύο δοκίμια που εξετάζουν τι σημαίνει να είσαι ξένος. Το πρώτο ανατρέχει στη Βενετία των αρχών του 16ου αιώνα και το δεύτερο αναφέρεται στους ξένους και την ξενότητα σε μια πιο πρόσφατη εποχή…
Στον Αστερισμό του Καρκίνου
Εκδόσεις: ΜΙΕΤ
Η έκδοση αυτή πραγματοποιήθηκε με την ευκαιρία της έκθεσης «Χαίρε, ω φιλτάτη Συρία! Φωτογραφίες του Θεόφιλου Προδρόμου από έναν κόσμο οριστικά χαμένο»…

You may also like...