ΕΤΟΣ ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΗΣ ΦΙΛΙΑΣ

rossiaΠΑΡΟΣ 1770-1775
Μετά τα Ορλωφικά και την καταστροφή του Οθωµανικού στόλου στο Τσεσµέ, οι Ρώσοι µετατρέπουν
τον κόλπο της Νάουσας σε ναυτική βάση τους στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο και εγκαθιστούν
τη Ρωσική Ηγεµονία του Αρχιπελάγους, µε διοικητικό κέντρο την Πάρο.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΜΟΥΣΙΚΟ ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗ ΡΩΣΙΑ
ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΑΚΗΝΗ
Λυρικά τραγούδια κλασικών ρώσων συνθετών, Μ. Γκλίνκα, Π.Ι. Τσαϊκόφσκι,
Ν. Ρίµσκι-Κόρσακοφ κ.ά. και λαϊκές µελωδίες από την πλούσια ρωσική παράδοση
Σοπράνο: Έλενα Κελεσίδη
Πιάνο: ∆ηµήτρης Γιάκας
ΘΕΑΤΡΟ ΠΑΡΚΟΥ ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ | 20:30

ΣΑΒΒΑΤΟ 17 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
∆ΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
“ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ 1770-1775
οι µακρόχρονες συνέπειες µιας βραχύβιας ηγεµονίας”
Συνεδρίες : 10:00 έως 13:00 και 17:30 έως 20:30
ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 18 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
ΤΕΛΕΤΗ ΜΝΗΜΗΣ
9:00 | Λειτουργία στον Ιερό Ναό του Μοναστηριού
10:00 | Αποκαλυπτήρια Αναµνηστικής Στήλης
10:30 | Επίσκεψη στη Μόνιµη Έκθεση
“Η Πάρος µέσα από τη Ρώσικη Χαρτογραφία”

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΕΘΝΟΥΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟΥ
ΟΙ ΡΩΣΟΙ ΣΤΟ ΑΙΓΑΙΟ, 1770-1775
Οι µακροχρόνιες συνέπειες µιας βραχύβιας Ηγεµονίας
ΠΡΩΪΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 10:00-13.00 | Πρόεδρος ΤΟΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Το Αιγαίο και η Μεσόγειος στα χρόνια της Ρωσικής εκστρατείας
∆ΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ Ιστορικός, Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Ε.Ι.Ε.
1770-1774: οι κοινότητες των Κυκλάδων υπό ρωσική κυριαρχία. Συνέχεια ή τοµή;
ΖΕΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, Ιστορικός, Πανεπιστήµιο Κρήτης
Η Πάρος τον 18ο αιώνα
ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΤΖΕΛΙΝΑ Ιστορικός, Ιόνιο Πανεπιστήµιο
Η άνοδος της ναυτιλίας των Ελλήνων των νησιών του Αιγαίου και του Ιονίου τον 18ο αιώνα
SICKING LOUIS Ιστορικός, Instituut voor Geschiedenis, Leiden/Vrije Universiteit of Amsterdam
Islands and privateering in the Mediterranean in the late 18th century: the case of Russia
[Νησιά και πειρατεία στη Μεσόγειο στα τέλη του 18ου αιώνα: η περίπτωση της Ρωσίας].
LEIKIN JULIA, Ιστορικός, London University College
Moving targets: Imperial Russia’s Politics of Prize Law in the Aegean Archipelago, 1769-1774.
[Κινούµενοι στόχοι: Η πολιτική της αυτοκρατορικής Ρωσίας για τη νοµοθεσία περί λειών
στο ελληνικό Αρχιπέλαγος, 1769-1774].
Συζήτηση
ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑ 17.30-20.00 | Πρόεδρος ΧΑΡΛΑΥΤΗ ΤΖΕΛΙΝΑ
Η Ρωσική στρατιωτική, πολιτική και ιδεολογική παρουσία στο Αιγαίο
∆ΙΑΛΛΑ ΑΝΤΑ, Ιστορικός, Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, Τµήµα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης.
∆ιασχίζοντας τα σύνορα της πνευµατικής πατρίδας: οι ρωσικές αναζητήσεις στη Μεσόγειο
κατά τον 18ο αιώνα.
SMILIANSKAIA ELENA, Ιστορικός, Εθνικό Ερευνητικό Κέντρο της Σχολής Οικονοµικών
του Πανεπιστηµίου της Μόσχας
Russian Imperial ambitions in Mediterranean and a military base in Naοussa in 1770-s.
[Οι ρωσικές αυτοκρατορικές βλέψεις στη Μεσόγειο και η ναυτική βάση στη Νάουσα στη δεκαετία του 1770].
FRUMIN MITIA, Ιστορικός Γεωγράφος, Πανεπιστήµιο Ιερουσαλήµ.
Discipline on board of the auxiliary Greek squadrons during the First Archipelago Expedition.
[Η ναυτική πειθαρχία στα πλοία της ελληνικής βοηθητικής µοίρας κατά την πρώτη ρωσική αποστολή
στο Αρχιπέλαγος].
SLOT BEN, Ιστορικός
The Orlov experience: Jan Hendrik van Kinsbergen’s manual for conquering the Ottoman Aegean seen
in the context of Dutch newspapers and diplomatic reports
[Το πείραµα των Ορλώφ: το εγχειρίδιο του Jan Hendrik von Kinsbergen για την κατάκτηση του Οθωµανικού
Αιγαίου όπως το είδε ο ολλανδικός τύπος και οι διπλωµατικές αναφορές].
ΤΟΛΙΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ∆ιευθυντής ερευνών στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Ε.Ι.Ε.
Καθηγητής στην École Pratique des Hautes Études
Ο Prince de Ligne, η Ρωσία και η “∆ηµοκρατία των Νησιών του Αρχιπελάγους” (περί τα 1797-1800).

You may also like...