Εργαστήριο – Συζήτηση «Σχεδιασμός Βιώσιμων Πολιτιστικών Διαδρομών»,

Εργαστήριο – Συζήτηση «Σχεδιασμός Βιώσιμων Πολιτιστικών Διαδρομών», Συντονιστής: Γιώργος Καρυδάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Συντονιστής Ερευνητικής ομάδας Ευφυούς Αλληλεπίδρασης, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας Πανεπιστήμιο Αιγαίου Συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ Αθηνά Ε.Κ.

You may also like...