Εργαστήρια Φωτογραφίας (Μάιος-Ιούνιος 2014)

Τελευταίες ημέρες εγγραφών για τα εργαστήρια του Ελληνικού Κέντρου Φωτογραφίας
Like<https://go.madmimi.com/redirects/1400803719-0f04762d6d0715c91b47e4e97c32dee9-adeef27?pa=22770514557&amx=4421441037>Tweet<https://go.madmimi.com/redirects/1400803719-1d7031ea3f7a6a1c6b4c4f04854057b7-adeef27?pa=22770514557&amx=4421441037>
<https://go.madmimi.com/redirects/1400803719-bb7301f85ae0517abe1291bb21bb2c06-adeef27?pa=22770514557>
Τελευταίες ημέρες εγγραφών για τα εργαστήρια του Ελληνικού Κέντρου Φωτογραφίας
Το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας στο πλαίσιο του διευρυμένου εκπαιδευτικού του προγράμματος, διοργανώνει ένα νέο κύκλο εκπαιδευτικών εργαστηρίων και σεμιναρίων σχετικά με θέματα που άπτονται της φωτογραφικής δημιουργίας. Η διδασκαλία γίνεται από έμπειρους και καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου και ακαδημαϊκούς συνεργάτες, προσφέροντας ιδανικές συνθήκες εκπαίδευσης, πρακτικής άσκησης και καλλιτεχνικής έκφρασης.
Φωτογραφία & Τοπίο
Φωτογραφία: Σύγχρονη Θεωρία και Πρακτική
Εισηγητές: Πηνελόπη Πετσίνη, Γιάννης Σταθάτος, Νίκος Παναγιωτόπουλος,
Θανάσης Μουτσόπουλος
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 28/5, 31/5, 2/6, 4/6
Το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας, συνεχίζει τον κύκλο σεμιναρίων σύγχρονης θεωρίας και πρακτικής της φωτογραφίας. Κύριος στόχος του προγράμματος είναι η παρουσίαση βασικών εννοιών και η εξοικείωση με τις νεότερες και σύγχρονες πρακτικές της φωτογραφικής τέχνης συμβάλλοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο στην ανάπτυξη ενός εποικοδομητικού πεδίου κριτικής και αισθητικής αναζήτησης. O νέος κύκλος του προγράμματος με θέμα “Φωτογραφία και Τοπίο” σχεδιάζεται και διεξάγεται από ακαδημαϊκούς συνεργάτες και ερευνητές μέσα από μία σειρά 4 τετράωρων θεματικών εισηγήσεων.
Πληροφορίες & Δήλωση Συμμετοχής<https://go.madmimi.com/redirects/1400803719-88513ba943232f9a854dccd7491a5ae3-adeef27?pa=22770514557>
Personal Project Development
Long-term mentoring workshop
Εισηγητής–επιβλέπων: Κωστής Ατωνιάδης
Έναρξη: 31/5
Στόχος του εργαστηρίου αυτού είναι να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με την απαραίτητη καλλιτεχνική πρακτική και μεθοδολογία για τη διαμόρφωση του προσωπικού τους φωτογραφικού έργου. Το εργαστήριο εκτείνεται στη διάρκεια εννέα μηνών και απευθύνεται σε περιορισμένο αριθμό συμμετεχόντων οι οποίοι επιθυμούν να αναπτύξουν, να ολοκληρώσουν και να παρουσιάσουν μια θεματική ενότητα φωτογραφικών έργων ως πορτφόλιο, έκδοση ή έκθεση. Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σχήμα ευέλικτης μεθοδολογίας, στο οποίο συνδυάζονται και προγραμματίζονται: ομαδικές συναντήσεις, ατομικές συνεδρίες, εξ αποστάσεως επικοινωνία μέσω Skype και έκθεση εργασιών.
Πληροφορίες & Δήλωση Συμμετοχής<https://go.madmimi.com/redirects/1400803719-9efbf7afd1e1485353a7d9368ccb6d95-adeef27?pa=22770514557>
Διαχείριση Χρώματος (Colour Management)
Εισηγητής: Αντώνης Γράνης
Ημερομηνίες διεξαγωγής: 14/6 & 15/6
Το εργαστήριο αυτό επιχειρεί να ξεκαθαρίσει το τοπίο γύρω από το ψηφιακό χρώμα. Η διαχείριση χρώματος αποτελεί τη βασικότερη πτυχή της ψηφιακής εικόνας σε όλες τις φάσεις της αναπαραγωγής της και διασφαλίζει ένα πλαίσιο χρωματικής επικοινωνίας ανάμεσα σε μηχανές, λογισμικό και χρήστη, εξασφαλίζοντας έτσι την αναλλοίωτη μεταφορά της ψηφιακής πληροφορίας. Στόχος του εργαστηρίου είναι να εξοικειωθούν οι συμμετέχοντες με τις ανάγκες της σύγχρονης ψηφιακής εικόνας και να αποκτήσουν την ικανότητα να εντοπίζουν το πρόβλημα, να το ερμηνεύουν και να το επιλύνουν.
Πληροφορίες & Δήλωση Συμμετοχής<https://go.madmimi.com/redirects/1400803719-50be7c0c21cc15ff21debcfbe541a109-adeef27?pa=22770514557>
Επικοινωνία / Πληροφορίες:
contact@hcp.gr<mailto:contact@hcp.gr>
Τ: 210 9211 750
(καθημερινά, 10:00-16:00)

You may also like...