Εργαστήρια “Μουσική & Τεχνολογία” με την Dr. Elainie Lillios

Εργαστήρια “Μουσική & Τεχνολογία” με την Dr. Elainie Lillios<http://www.ideefixe.gr/?p=2787>
[cid:F9D446C7-BD9A-4ED5-913F-21DAF389B5CB@lan]<http://www.ideefixe.gr/?attachment_id=2788>
lilliosΤο Δημοτικό Ωδείο Θέρμης σε συνεργασία με τo σύνολο Idée Fixe ensemble και τηνDr. Elainie Lillios του Κρατικού Πανεπιστημίου Bowling Green (Οhio) της Αμερικής, υπότροφο του Ιδρύματος Fulbright, www.fulbirght.gr<http://www.fulbirght.gr/>   διοργανώνουν σειρά εργαστηρίων με άξονα τη μουσική τεχνολογία.
Αιτήσεις συμμετοχής<http://www.ideefixe.gr/?page_id=2804>
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 1
Ημερομηνία Σεμιναρίου: Σάββατο 22 &  Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2014
Τόπος: Δημοτικό Ωδείο Θέρμης , Καραολή & Καπετάν Χάψα, τηλ. 2310463423
Διδάσκουσα: Δρ. Elainie Lillios (καθηγήτρια στο Bowling Green State University, ΗΠΑ)
(το σεμινάριο θα διεξαχθεί στα αγγλικά αλλά θα υπάρχει και μετάφραση.
Όριο συμμετοχής 8 άτομα).
Iστοσελίδα βιογραφικού: http://elillios.com/home/index.php/en/about/bio
Συμβολικό κόστος εργαστηρίων για την κάλυψη εξόδων σεμιναρίου
20 ευρώ γενική συμμετοχή
60 ευρώ  συνολικά και για τα τέσσερα διαφορετικά εργαστήρια μουσικής τεχνολογίας
10 ευρώ για όλους τους σπουδαστές του Δ.Ω Θέρμης αλλά και τους συμμετέχοντες
στο σεμινάριο των  Ιdee Fixe «Νέοι Ερμηνευτές της Σύχρονης Μουσικής» Oκτ-Νοε
2013 στο ΜΜΘ
25 ευρώ  συνολικά και για τα τέσσερα διαφορετικά εργαστήρια μουσικής τεχνολογίας
e-mailεπικοινωνίας: ideefixeensemble@gmail.com<mailto:ideefixeensemble@gmail.com>
Ώρες Σεμιναρίου:
Σάββατο 11πμ-2μμ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ συνέχεια  3-6μμ
Κυριακή 11πμ-2μμ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ συνέχεια  3-6μμ
Εργαστήριο 1: Εξερευνώντας τον ψηφιακό ήχο–  Διάλεξη και εφαρμογές
Γνωριμία με τις συνιστώσες του ψηφιακού ήχου κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας και δημιουργίας προσωπικών ήχων/συνθέσεων. Το συγκεκριμένο σεμινάριο προσφέρει βασικές θεωρητικές αλλά και πρακτικές γνώσεις σχετικά με τη δημιουργία και επεξεργασία του ήχου. Οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να φέρουν τους δικούς τους φορητούς υπολογιστές και τα δικά τους ακουστικά. Επίσης οι συμμετέχοντες θα πρέπει να κατεβάσουν δωρεάν από το διαδίκτυο το πρόγραμμα «Audacity»http://audacity.sourceforge.net<http://audacity.sourceforge.net/>, πριν από την έναρξη των μαθημάτων.
11πμ-2μμ
–          Ψηφιακός ήχος  (εισαγωγή)
*   Frequency (συχνότητα)
*   Amplitude (πλάτος ταλάντωσης)
*   Sampling and sampling rates (δειγματοληψία)
–          Eπεξεργασία του ήχου με το πρόγραμμα  “Audacity” —  πρακτική εφαρμογή
*   Εισαγωγή  στο πρόγραμμα, επεξεργασία ήχων και διατήρησή τους ως τελικά αρχεία (Audacity http://audacity.sourceforge.net<http://audacity.sourceforge.net/>)
–          Επεξεργασία ψηφιακού σήματος (εισαγωγή)
*   Filtering/equalization ( φίλτρα)
*   Delay lines (καθυστέρηση)
*   Reverberation (αντήχηση)

ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
3-6μμ
–          Προσθέτοντας ηχητικά στολίδια (effects) — πρακτική εφαρμογή
*   Reverse ( αντιστροφή)
*   Delay (καθυστέρηση)
*   Pitch Shift/Transpose (διακύμανση-μετατροπή τονικού ύψους)
*   Time stretch (χρονική επιμήκυνση)
–          Sound Mastering  (Τελική επιμέλεια ηχητικού αποτελέσματος) — πρακτική εφαρμογή
*   Equalization (Τεχνικές βελτιστοποίησης συχνοτήτων του ήχου)
*   Compression, limiting, noise gating (συμπίεση), expansion (διεύρυνση)
*   Reverberation (αντήχηση)
–          Aκρόαση παραγόμενων ήχων των σπουδαστών — πρακτική εφαρμογή
______________________________________________________________________________

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 2
Ημερομηνία Σεμιναρίου: Σάββατο 29 & Κυριακή 30 Μαρτίου 2014
Τόπος: Δημοτικό Ωδείο Θέρμης , Καραολή & Καπετάν Χάψα, τηλ. 2310463423
Διδάσκουσα: Δρ. Elainie Lillios (καθηγήτρια στο Bowling Green State University,ΗΠΑ)
(το σεμινάριο θα διεξαχθεί στα αγγλικά αλλά θα υπάρχει και μετάφραση.
Όριο συμμετοχής 8 άτομα).
Iστοσελίδα βιογραφικού: http://elillios.com/home/index.php/en/about/bio
Συμβολικό κόστος εργαστηρίων για την κάλυψη εξόδων σεμιναρίου
20 ευρώ γενική συμμετοχή
60 ευρώ  συνολικά και για τα τέσσερα διαφορετικά εργαστήρια μουσικής τεχνολογίας
10 ευρώ για όλους τους σπουδαστές του Δ.Ω Θέρμης αλλά και τους συμμετέχοντες
στο σεμινάριο των  Ιdee Fixe «Νέοι Ερμηνευτές της Σύχρονης Μουσικής» Oκτ-Νοε
2013 στο ΜΜΘ
25 ευρώ  συνολικά και για τα τέσσερα διαφορετικά εργαστήρια μουσικής τεχνολογίας
e-mailεπικοινωνίας: ideefixeensemble@gmail.com<mailto:ideefixeensemble@gmail.com>
Ώρες Σεμιναρίου:
Σάββατο 11πμ-2μμ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ συνέχεια  3-6μμ
Κυριακή 11πμ-2μμ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ συνέχεια  3-6μμ
Εργαστήριο 2: Εξερευνώντας την ψηφιακή σύνθεση–  Διάλεξη και εφαρμογές
Γνωριμία με τον κόσμο της ψηφιακής σύνθεσης .Δημιουργία  προσωπικών ήχων. Το συγκεκριμένο σεμινάριο προσφέρει βασικές θεωρητικές αλλά και πρακτικές γνώσεις σχετικά με τη κατασκευή ηλεκτρονικών ήχων. Οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να φέρουν τους δικούς τους φορητούς υπολογιστές και τα δικά τους ακουστικά.
11πμ-2μμ
–          Ήχος (εισαγωγή)
*   Sound propagation (διάδοση του ήχου)
*   Frequency (συχνότητα)
*   Amplitude (πλάτος ταλάντωσης)
–          Σύνθεση (διάλεξη και πρακτική εφαρμογή)
*   Basic Wave Types/Oscillators ( βασικές κυματομορφές και ηχοταλαντωτές)
*   Envelopes (ηχητικοί φάκελλοι)
*   Additive Synthesis (σύνθεση προσθήκης)
*   Subtractive Synthesis (σύνθεση αφαίρεσης)
*   Κατασκευάζοντας βασικούς ηλεκτρονικούς ήχους — δραστηριότητα
*   Πώς συνδυάζονται ηχητικοί φάκελλοι και ηχοταλαντωτές στη δημιουργία ήχων
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
3-6μμ
–          Modulation  (διαμόρφωση ήχου) — διάλεξη
*   The LFO
*   Vibrato
*   Tremolo
*   Amplitude modulation (διαμόρφωση εύρους)
*   Frequency modulation (διαμόρφωση συχνότητας)
*   Δημιουργία ήχων με  διαμόρφωση —δραστηριότητα
*   Vibrato
*   Tremolo
*   Amplitude modulation (διαμόρφωση εύρους)
–          Σύνθετοι ήχοι με βάση τη διαμόρφωση συχνότητας
–          Ακρόαση ήχων κατασκευασμένων από τους σπουδαστές — δραστηριότητα
______________________________________________________________________________

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 3
Ημερομηνία Σεμιναρίου: Σάββατο 5 & Κυριακή 6 Απριλίου 2014
Τόπος: Δημοτικό Ωδείο Θέρμης , Καραολή & Καπετάν Χάψα, τηλ. 2310463423
Διδάσκουσα: Δρ. Elainie Lillios (καθηγήτρια στο Bowling Green State University,ΗΠΑ)
(το σεμινάριο θα διεξαχθεί στα αγγλικά αλλά θα υπάρχει και μετάφραση.
Όριο συμμετοχής 8 άτομα).
Iστοσελίδα βιογραφικού: http://elillios.com/home/index.php/en/about/bio
Συμβολικό κόστος εργαστηρίων για την κάλυψη εξόδων σεμιναρίου
20 ευρώ γενική συμμετοχή
60 ευρώ  συνολικά και για τα τέσσερα διαφορετικά εργαστήρια μουσικής τεχνολογίας
10 ευρώ για όλους τους σπουδαστές του Δ.Ω Θέρμης αλλά και τους συμμετέχοντες
στο σεμινάριο των  Ιdee Fixe «Νέοι Ερμηνευτές της Σύχρονης Μουσικής» Oκτ-Νοε
2013 στο ΜΜΘ
25 ευρώ  συνολικά και για τα τέσσερα διαφορετικά εργαστήρια μουσικής τεχνολογίας
e-mailεπικοινωνίας: ideefixeensemble@gmail.com<mailto:ideefixeensemble@gmail.com>
Ώρες Σεμιναρίου:
Σάββατο 11πμ-2μμ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ συνέχεια  3-6μμ
Σάββατο 11πμ-2μμ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ συνέχεια  3-6μμ
Εργαστήριο 3:  Τεχνολογία και εκτέλεση —  Διάλεξη και εφαρμογές
11πμ-2μμ
–          Με ποιόν τρόπο ο εκτελεστής χρησιμοποιεί την τεχνολογία  στην υπηρεσία της μουσικής? (διάλεξη)
*   Ιστορική  ανασκόπηση
*   Τρόποι εκτέλεσης σε συνδυασμό με την τεχνολογία (CD, click track, live electronics)
*   Οπτικοακουστικά παραδείγματα
–          Ποιοί είναι οι εκτελεστές που εξειδικεύονται στη μουσική με τεχνολογία? —- δραστηριότητα
*   Οι συμμετέχοντες αναζητούν τέτοιους καλλιτέχνες και συνδιαλέγονται (δραστηριότητα και συζήτηση)
–          Ποιοί είναι οι συνθέτες που εξειδικεύονται στη μουσική με τεχνολογία? —- δραστηριότητα
*   Οι συμμετέχοντες αναζητούν τέτοιους καλλιτέχνες και συνδιαλέγονται (δραστηριότητα και συζήτηση)
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
3:00-6:00μμ
–          Μουσικά όργανα και τεχνολογία
*   Μικρόφωνα
*   Εξοπλισμός-τεχνικές προδιαγραφές
*   Μουσικές δοκιμές
*   Εκτέλεση
–          Μουσική Τεχνολογία και αυτοσχεδιασμός — δραστηριότητα
___________________________________________________________________________

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 4
Ημερομηνία Σεμιναρίου: Σάββατο10 & Κυριακή 11 Μαίου 2014
Τόπος: Δημοτικό Ωδείο Θέρμης , Καραολή & Καπετάν Χάψα, τηλ. 2310463423
Διδάσκουσα: Δρ. Elainie Lillios (καθηγήτρια στο Bowling Green State University,ΗΠΑ)
(το σεμινάριο θα διεξαχθεί στα αγγλικά αλλά θα υπάρχει και μετάφραση.
Όριο συμμετοχής 8 άτομα).
Iστοσελίδα βιογραφικού: http://elillios.com/home/index.php/en/about/bio
Συμβολικό κόστος εργαστηρίων για την κάλυψη εξόδων σεμιναρίου
20 ευρώ γενική συμμετοχή
60 ευρώ  συνολικά και για τα τέσσερα διαφορετικά εργαστήρια μουσικής τεχνολογίας
10 ευρώ για όλους τους σπουδαστές του Δ.Ω Θέρμης αλλά και τους συμμετέχοντες
στο σεμινάριο των  Ιdee Fixe «Νέοι Ερμηνευτές της Σύχρονης Μουσικής» Oκτ-Νοε
2013 στο ΜΜΘ
25 ευρώ  συνολικά και για τα τέσσερα διαφορετικά εργαστήρια μουσικής τεχνολογίας
e-mailεπικοινωνίας: ideefixeensemble@gmail.com<mailto:ideefixeensemble@gmail.com>
Ώρες Σεμιναρίου:
Σάββατο 11πμ-2μμ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ συνέχεια  3-6μμ
Σάββατο 11πμ-2μμ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ συνέχεια  3-6μμ
Εργαστήριο 4:  Εισαγωγή στη διαδραστική εκτέλεση – Διάλεξη και πρακτική εφαρμογή
(εξειδικευμένο εργαστήριο**)
Συζήτηση σχετικά με τα διαδραστικά συστήματα εκτέλεσης και τη διαδικασία ζωντανής ηλεκτρονικής επεξεργασίας κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης. Το εργαστήριο προσφέρει βασικές θεωρητικές αλλά και πρακτικές γνώσεις σχετικά την χρήση ηλεκτρονικών μέσων και διάδρασης σε μία παράσταση. Οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να έχουν τα δικά τους μουσικά όργανα, φορητούς υπολογιστές και ακουστικά. Επίσης εάν υπάρχουν μικρόφωνα και κάρτες ήχου θα βοηθούσαν στη δραστηριότητα.
** Πρόκειται για ένα εξειδικευμένο εργαστήριο: οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν παρακολουθήσει είτε το Εργαστήρι 1  ή Εργαστήρι 2 είτε να γνωρίζουν τις βασικές αρχές του ψηφιακού ήχου ή της ψηφιακής σύνθεσης εκ των προτέρων.
11πμ-2μμ
–          Live electronics (ηλεκτρονική μουσική σε εξέλιξη) — διάλεξη
*   Τί σημαίνει διάδραση?
*   Τρόποι διάδρασης
*   Μελέτη διαδραστικών έργων
–          Εισαγωγή στη live electronics με τη χρήση προγράμματος PD (pure data) — διάλεξη και δραστηριότητα
*   Τί είναι το “αντικείμενο”?
*   Αντικείμενα σε αλληλουχία
*   Κατασκευάζοντας μια μηχανή επεξεργασίας ήχων
ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ
3-6μμ
–          Εξειδικευμένα live electronics — διάλεξη και δραστηριότητα
*   Adding delays (προσθήκη καθυστέρησης)
*   Adding audio plugins (προσθήκη ηχητικών plugins)
*   Recording and looping ( ηχογράφηση και looping)
–          Δημιουργία ενός σύντομου έργου με το δικό σας μουσικό όργανο — δραστηριότητα
–          Ακρόαση των έργων των συμμετεχόντων — δραστηριότητα
_____________________________________________________________________________
ΠΑΙΔΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ
Ημερομηνία Σεμιναρίου: Σάββατο 29 & Κυριακή 30 Μαρτίου 2014
Τόπος: Δημοτικό Ωδείο Θέρμης , Καραολή & Καπετάν Χάψα, τηλ. 2310463423
Διδάσκουσα: Δρ. Elainie Lillios (καθηγήτρια στο Bowling Green State University,ΗΠΑ)
(το σεμινάριο θα διεξαχθεί στα αγγλικά αλλά θα υπάρχει και μετάφραση)
Iστοσελίδα βιογραφικού: http://elillios.com/home/index.php/en/about/bio
Συμβολικό κόστος εργαστηρίων για την κάλυψη εξόδων σεμιναρίου
5 ευρώ… Όριο συμμετοχής 8 άτομα
e-mailεπικοινωνίας: ideefixeensemble@gmail.com<mailto:ideefixeensemble@gmail.com>
Διάρκεια εργαστηρίου : μία ώρα
“Κουλ”  ήχος φίλε!  Δημιούργησε τη δική σου μουσική μέσω της τεχνολογίας
______________________________________________________________________________

Ανακάλυψε τον εκπληκτικό κόσμο της μουσικής τεχνολογίας σε μιας ώρας συνεδρία. Δοκίμασε ηχητικά παιχνίδια και εξερεύνησε τη μουσική ψηλαφώντας το πληκτρολόγιο ενός iPad. Hχογράφησε το δικό σου μουσικό όργανο ή φτιάξε ήχους μόνο με τη φωνή σου  προκειμένου ν’ αντιληφθείς τον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία μπορεί να μεταμορφώσει τον ήχο. Φέρε από το σπίτι ο,τιδήποτε παράγει ήχο που ενδεχομένως θα σ’ενδιέφερε να το ηχογραφήσεις και βοήθησε την ομάδα σου να φτιάξει μια σύντομη μουσική σύνθεση.
Πριν τη διάρκεια του σεμιναρίου: Παρατήρησε διάφορους ήχους στο σπίτι ή στη φύση και φέρε μαζί σου ένα οποιοδήποτε αντικείμενο που θα προκαλούσε έναν ιδιαίτερο ήχο.
Το σεμινάριο αφορά μαθητές δημοτικού και γυμνασίου που ενδιαφέρονται για τη μουσική τεχνολογία χωρίς απαιραιτήτως να σπουδάζουν μουσική.
[cid:58484C56-01B1-4278-8B14-661DBC029B9F@lan]<http://www.fulbirght.gr/>
…………………………………………………………………….
info@sotiriades.com<mailto:info@sotiriades.com>
http://www.sotiriades.com
http://cdbaby.com/cd/theofilos
http://cdbaby.com/cd/theofilos2
P Think before you print.

Erato Alakiozidou
pianist 
www.eratoalakiozidou.gr<http://www.eratoalakiozidou.gr>
Director M.C.T
www.doth.gr<http://www.doth.gr>
Synthermia International Music Festival
www.synthermia.gr<http://www.synthermia.gr>
Idee Fixe ensemble
www.ideefixe.gr<http://www.ideefixe.gr>
Prof. State Conservatory of Thessaloniki
E|eratoala@gmail.com<mailto:eratoala@gmail.com>

 

You may also like...