Εργαστήρια Δημιουργικής Φωτογραφίας στο Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας

Εργαστήρια Δημιουργικής Φωτογραφίας

Εγγραφές για τους νέους κύκλους μαθημάτων

Το πρόγραμμα των μαθημάτων – εργαστηρίων Δημιουργικής Φωτογραφίας αναπτύσσεται σε τρεις αυτοτελείς κύκλους – επίπεδα. Στόχος του προγράμματος είναι η διερεύνηση της φωτογραφίας ως μέσο δημιουργικής έκφρασης και ως σύγχρονη καλλιτεχνική πρακτική, η εξάσκηση του κριτικού βλέμματος, η εξοικείωση με τις τεχνικές και την τεχνολογία του μέσου και η δημιουργία ολοκληρωμένου portfolio. Με την ολοκλήρωση των κύκλων του σεμιναρίου πραγματοποιείται ομαδική έκθεση που παρουσιάζει μέρος της δουλειάς των σπουδαστών. Νέοι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν εμβόλιμα στο δεύτερο και τον τρίτο κύκλο.

Δημιουργική Φωτογραφία I

Διδάσκουσα: Ηώ Πάσχου
Διάρκεια: 15 εβδομάδες
Σύνολο ωρών: 45
Έναρξη τμημάτων πρώτου κύκλου:
Πέμπτη 24 Οκτωβρίου (1o τμήμα, 10.30-13.30)
Πέμπτη 24 Οκτωβρίου  (2o τμήμα, 18.30-21.30)
Παρασκευή 25 Οκτωβρίου (3o τμήμα, 18.30-21.30)
O πρώτος κύκλος μαθημάτων αποσκοπεί στην εξοικείωση των συμμετεχόντων με την αισθητική, τις πρακτικές της σύγχρονης φωτογραφίας καθώς και τις απαραίτητες τεχνικές, που θα βοηθήσoυν στην κατανόηση και χρήση της φωτογραφικής γλώσσας, ως μέσο έκφρασης και εξερεύνησης, αναδεικνύοντας την προσωπική τους δημιουργική προσέγγιση.Θα λειτουργήσουν τρία τμήματα, ένα πρωινό και δύο απογευματινά: το πρώτο κάθε Πέμπτη από 24 Οκτωβρίου έως 13 Φεβρουαρίου (10.30 – 13.30), το δεύτερο κάθε Πέμπτη από 24 Οκτωβρίου έως 13 Φεβρουαρίου (18.30 – 21.30) και το τρίτο κάθε Παρασκευή από 25 Οκτωβρίου έως 14 Φεβρουαρίου (18.30 – 21.30).
Περισσότερα

Δημιουργική Φωτογραφία ΙΙ

Διδάσκοντες: Ηώ Πάσχου (1o τμήμα)
Κώστας Γουδής (2ο τμήμα)
Διάρκεια: 15 εβδομάδες
Σύνολο ωρών: 45
Έναρξη τμημάτων δεύτερου κύκλου:
Τρίτη 29 Οκτωβρίου (1o τμήμα)
Τετάρτη 30 Οκτωβρίου (2o τμήμα)
Ο δεύτερος κύκλος μαθημάτων αποσκοπεί στη διερεύνηση σε βάθος της αισθητικής και της πρακτικής της σύγχρονης φωτογραφίας καθώς και στην εξέλιξη σε τεχνικό και δημιουργικό επίπεδο. Οι συμμετέχοντες μέσω της διδασκαλίας ωθούνται να αναπτύξουν περαιτέρω τα δικά τους φωτογραφικά ενδιαφέροντα και το προσωπικό τους ύφος. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ανάπτυξη της ικανότητας επιλογής και της συγκρότησης μιας φωτογραφικής σειράς.Στον κύκλο αυτό μπορούν να ενταχθούν όσοι έχουν παρακολουθήσει τον πρώτο κύκλο ή όσοι διαθέτουν πρότερη εμπειρία. Θα λειτουργήσουν δύο τμήματα: το πρώτο κάθε Τρίτη από 29 Οκτωβρίου έως 18 Φεβρουαρίου (18.30 – 21.30) και το δεύτερο κάθε Τετάρτη από 30 Οκτωβρίου έως 19 Φεβρουαρίου (18.30 – 21.30).
Περισσότερα

Δημιουργική Φωτογραφία ΙΙΙ

Διδάσκοντες: Κωστής Αντωνιάδης,
Κώστας Γουδής
Διάρκεια: 12 εβδομάδες
Σύνολο ωρών: 36
Έναρξη τρίτου κύκλου: Δευτέρα 4 Νοεμβρίου
Ο τρίτος κύκλος αποτελεί ένα σχήμα συμβουλευτικής καθοδήγησης (mentoring) με τελικό στόχο την ολοκλήρωση μιας προσωπικής θεματικής ενότητας φωτογραφικών έργων ως πορτφόλιο, εκθεσιακή πρόταση ή self published photobook. Η συνύπαρξη και αλληλεπίδραση των διδασκόντων στην κριτική ανάλυση των εργασιών επιτρέπουν μια βαθύτερη διερεύνηση των δυνατοτήτων κάθε συμμετέχοντα. Στον κύκλο αυτό μπορούν να ενταχθούν όσοι έχουν παρακολουθήσει τον δεύτερο κύκλο ή όσοι βρίσκονται στη διαδικασία ανάπτυξης ενός πρότζεκτ.Ο τρίτος κύκλος περιλαμβάνει 12 εβδομαδιαίες τρίωρες απογευματινές συναντήσεις (36 ώρες) που πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα από 4 Νοεμβρίου 2019 έως 10 Φεβρουαρίου 2020 (18.30 – 21.30).
Περισσότερα

Bασικές Πληροφορίες

Μεθοδολογία
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που επιτρέπει τον πειραματισμό και αποβλέπει στην καλλιέργεια της φωτογραφικής αντίληψης και την εξάσκηση του κριτικού βλέμματος, ενθαρρύνοντας τους συμμετέχοντες να λαμβάνουν ενεργά μέρος σε μια συνεχή δημιουργική διαδικασία, επισημαίνοντας και αναλύοντας βασικά αισθητικά και τεχνικά ζητήματα που προκύπτουν. Τελικός στόχος είναι η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης σειράς φωτογραφιών (portfolio) που θα διέπεται από συνοχή καθώς η δημόσια παρουσίαση έργων στο κοινό.Χώρος Διεξαγωγής
Τα εργαστήρια διεξάγονται στο χώρο του Ελληνικού Κέντρου Φωτογραφίας, στη διεύθυνση Στρατηγού Κοντούλη 3 & Λεωφ. Συγγρού (πλησίον σταθμού Συγγρού-Φιξ).

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις
Tο πρόγραμμα πλαισιώνεται από εκπαιδευτικές επισκέψεις σε εκθέσεις φωτογραφίας, με κριτική ανάλυση των φωτογραφικών έργων.

Προσκεκλημένοι Εισηγητές 
Πέρα από το βασικό πρόγραμμα, προσκεκλημένοι φωτογράφοι και επιμελητές θα κληθούν να συνεισφέρουν στο εργαστήριο με παρουσιάσεις και διαλέξεις.

Έκθεση Φωτογραφίας Σπουδαστών
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος πραγματοποιείται ομαδική έκθεση φωτογραφίας που παρουσιάζει μέρος της δουλειάς των συμμετεχόντων στον τρίτο κύκλο. Η έκθεση φωτογραφίας των εργαστηρίων Δημιουργικής Φωτογραφίας, θα φιλοξενηθεί στο Μουσείο Μπενάκη / Πειραιώς 138.

Πιστοποιητικό
Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων χορηγείται στους συμμετέχοντες πιστοποιητικό παρακολούθησης από το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας.

Επικοινωνία
Τ: 210 9211750 (Δευτ-Παρ. 10:30-15:30)
E: contact@hcp.gr

You may also like...