Εργαστήρια Δημιουργικής Φωτογραφίας από Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας

Εργαστήρια Δημιουργικής Φωτογραφίας
Εγγραφές για τους νέους κύκλους μαθημάτων
Το πρόγραμμα των μαθημάτων – εργαστηρίων Δημιουργικής Φωτογραφίας αναπτύσσεται σε τρεις αυτοτελείς κύκλους – επίπεδα. Στόχος του προγράμματος είναι η διερεύνηση της φωτογραφίας ως μέσο δημιουργικής έκφρασης και ως σύγχρονη καλλιτεχνική πρακτική, η εξάσκηση του κριτικού βλέμματος, η εξοικείωση με τις τεχνικές και την τεχνολογία του μέσου και η δημιουργία ολοκληρωμένου portfolio. Με την ολοκλήρωση των κύκλων του σεμιναρίου πραγματοποιείται ομαδική έκθεση που παρουσιάζει μέρος της δουλειάς των σπουδαστών. Νέοι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν εμβόλιμα στο δεύτερο και τον τρίτο κύκλο.
Δημιουργική Φωτογραφία I
Διδάσκουσα: Ηώ Πάσχου
Διάρκεια: 15 εβδομάδες
Σύνολο ωρών: 45
Έναρξη τμημάτων πρώτου κύκλου:
Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου (1o τμήμα, 10.30-13.30)
Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου (2o τμήμα, 18.30-21.30)
Παρασκευή 1 Μαρτίου (3o τμήμα, 18.30-21.30)
O πρώτος κύκλος μαθημάτων αποσκοπεί στην εξοικείωση των συμμετεχόντων με την αισθητική, τις πρακτικές της σύγχρονης φωτογραφίας καθώς και τις απαραίτητες τεχνικές, που θα βοηθήσoυν στην κατανόηση και χρήση της φωτογραφικής γλώσσας, ως μέσο έκφρασης και εξερεύνησης, αναδεικνύοντας την προσωπική τους δημιουργική προσέγγιση.
Θα λειτουργήσουν τρία τμήματα, ένα πρωινό και δύο απογευματινά: το πρώτο κάθε Πέμπτη από 28 Φεβρουαρίου έως 20 Ιουνίου (10.30 – 13.30), το δεύτερο κάθε Πέμπτη από 28 Φεβρουαρίου έως 20 Ιουνίου (18.30 – 21.30) και το τρίτο κάθε Παρασκευή από 1 Μαρτίου έως 21 Ιουνίου (18.30 – 21.30).

Περισσότερα
Δημιουργική Φωτογραφία ΙΙ
Διδάσκων: Κώστας Γουδής
Διάρκεια: 15 εβδομάδες
Σύνολο ωρών: 45
Έναρξη τμημάτων δεύτερου κύκλου:
Τρίτη 26 Φεβρουαρίου (1o τμήμα)
Τετάρτη 27 Φεβρουαρίου (2o τμήμα)
Ο δεύτερος κύκλος μαθημάτων αποσκοπεί στη διερεύνηση σε βάθος της αισθητικής και της πρακτικής της σύγχρονης φωτογραφίας καθώς και στην εξέλιξη σε τεχνικό και δημιουργικό επίπεδο. Οι συμμετέχοντες μέσω της διδασκαλίας ωθούνται να αναπτύξουν περαιτέρω τα δικά τους φωτογραφικά ενδιαφέροντα και το προσωπικό τους ύφος. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ανάπτυξη της ικανότητας επιλογής και της συγκρότησης μιας φωτογραφικής σειράς.
Στον κύκλο αυτό μπορούν να ενταχθούν όσοι έχουν παρακολουθήσει τον πρώτο κύκλο ή όσοι διαθέτουν πρότερη εμπειρία. Θα λειτουργήσουν δύο τμήματα: το πρώτο κάθε Τρίτη από 26 Φεβρουαρίου έως 11 Ιουνίου (18.30 – 21.30) και το δεύτερο κάθε Τετάρτη από 27 Φεβρουαρίου έως 19 Ιουνίου (18.30 – 21.30).

Περισσότερα
Δημιουργική Φωτογραφία ΙΙI
Διδάσκοντες:
Κωστής Αντωνιάδης, Κώστας Γουδής
και επισκέπτες εισηγητές
Σύνολο συναντήσεων: 12
Διάρκεια: 36 διδακτικές ώρες
Έναρξη τρίτου κύκλου: Δευτέρα 4 Μαρτίου
Ο τρίτος κύκλος αποτελεί ένα σχήμα συμβουλευτικής καθοδήγησης (mentoring) με στόχο την ολοκλήρωση ή αναβάθμιση ενός προσωπικού φωτογραφικού project, καταλήγοντας στην τελική μορφοποίηση της παρουσίασής του (εκθεσιακή πρόταση, αυτοέκδοση, διαδικτυακή παρουσία). Η συνύπαρξη και αλληλεπίδραση των διδασκόντων στην κριτική ανάλυση των εργασιών επιτρέπει ένα συνολικό feedback, αναδεικνύοντας τις ιδιαίτερες ποιότητες που φέρει κάθε project.
Στον κύκλο αυτό μπορούν να ενταχθούν όσοι έχουν παρακολουθήσει τον δεύτερο κύκλο ή όσοι βρίσκονται στη διαδικασία ανάπτυξης μίας θεματικής ενότητας φωτογραφικού έργου. Ο τρίτος κύκλος περιλαμβάνει 12 εβδομαδιαίες τρίωρες απογευματινές συναντήσεις (36 ώρες) που πραγματοποιούνται κάθε Δευτέρα από 4 Μαρτίου έως 10 Ιουνίου (18.30 – 21.30).

Περισσότερα
Bασικές Πληροφορίες
Μεθοδολογία
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που επιτρέπει τον πειραματισμό και αποβλέπει στην καλλιέργεια της φωτογραφικής αντίληψης και την εξάσκηση του κριτικού βλέμματος, ενθαρρύνοντας τους συμμετέχοντες να λαμβάνουν ενεργά μέρος σε μια συνεχή δημιουργική διαδικασία, επισημαίνοντας και αναλύοντας βασικά αισθητικά και τεχνικά ζητήματα που προκύπτουν. Τελικός στόχος είναι η ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης σειράς φωτογραφιών (portfolio) που θα διέπεται από συνοχή καθώς η δημόσια παρουσίαση έργων στο κοινό.
Χώρος Διεξαγωγής
Τα εργαστήρια διεξάγονται στο χώρο του Ελληνικού Κέντρου Φωτογραφίας, στη διεύθυνση Στρατηγού Κοντούλη 3 & Λεωφ. Συγγρού (πλησίον σταθμού Συγγρού-Φιξ).

Εκπαιδευτικές Επισκέψεις
Tο πρόγραμμα πλαισιώνεται από εκπαιδευτικές επισκέψεις σε εκθέσεις φωτογραφίας του Athens Photo Festival 2019, με κριτική ανάλυση των φωτογραφικών έργων.

Προσκεκλημένοι Εισηγητές
Πέρα από το βασικό πρόγραμμα, προσκεκλημένοι φωτογράφοι και επιμελητές θα κληθούν να συνεισφέρουν στο εργαστήριο με παρουσιάσεις και διαλέξεις.

Έκθεση Φωτογραφίας Σπουδαστών
Με την ολοκλήρωση του προγράμματος πραγματοποιείται ομαδική έκθεση φωτογραφίας που παρουσιάζει μέρος της δουλειάς των συμμετεχόντων στον τρίτο κύκλο. Η φετινή έκθεση φωτογραφίας των εργαστηρίων Δημιουργικής Φωτογραφίας, θα φιλοξενηθεί στο Μουσείο Μπενάκη / Πειραιώς 138.

Πιστοποιητικό
Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων χορηγείται στους συμμετέχοντες πιστοποιητικό παρακολούθησης από το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας.

Επικοινωνία
Τ: 210 9211750 (Δευτ-Παρ. 10:30-15:30 & 18:30-21:30)
E: contact@hcp.gr

You may also like...