Εργαστήρια Δημιουργικής Φωτογραφίας,από το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας.

Εργαστήρια Δημιουργικής Φωτογραφίας
Νέοι κύκλοι μαθημάτων από το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας
Εισηγητές: Ελένη Μουζακίτη, Λάμπρος Παπανικολάτος Το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας στο πλαίσιο του εμπλουτισμένου και διευρυμένου εκπαιδευτικού του προγράμματος, ανακοινώνει τη διοργάνωση των νέων κύκλων εργαστηρίων Δημιουργικής Φωτογραφίας.Το πρόγραμμα των εργαστηρίων αποτελείται από δύο διαφορετικούς κύκλους. Κάθε κύκλος αναπτύσσεται σε 16 τετράωρες συναντήσεις και θέτει στο επίκεντρο την καλλιτεχνική, τη θεωρητική και την τεχνική παράμετρο της φωτογραφικής εικόνας, μέσα από ένα εντατικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει εισηγήσεις, παρουσιάσεις φωτογράφων, θεωρητικών θεμάτων, πρακτική εφαρμογή, ανάθεση ασκήσεων και κριτική.Στο τέλος του κύκλου θα πραγματοποιηθεί ομαδική έκθεση στο πλαίσιο του Athens Photo Festival.Εργαστήριο Δημιουργικής Φωτογραφίας Ι Έναρξη: Πέμπτη 5 Μαρτίου 2015 Στόχος του 1ου κύκλου μαθημάτων / εργαστηρίου είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων με την αισθητική και πρακτική της σύγχρονης φωτογραφίας καθώς και με τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις που θα βοηθήσουν στην κατανόηση και χρήση της φωτογραφικής γλώσσας, ως μέσο έκφρασης και εξερεύνησης, αναδεικνύοντας την προσωπική τους δημιουργική προσέγγιση.Ο 1ος κύκλος περιλαμβάνει 16 εβδομαδιαίες τετράωρες απογευματινές συναντήσεις. Oι συναντήσεις πραγματοποιούνται κάθε Πέμπτη (πλην αργιών) από τις 5 Μαρτίου έως τις 18 Ιουνίου 2015, 18:00-22:00.Περισσότερα Εργαστήριο Δημιουργικής Φωτογραφίας ΙΙ Έναρξη: Τρίτη 3 Μαρτίου 2015 Στόχος του 2ου κύκλου μαθημάτων / εργαστηρίου είναι η διερεύνηση σε βάθος της αισθητικής και της πρακτικής της σύγχρονης φωτογραφίας καθώς και η βελτίωση των τεχνικών γνώσεων. Οι συμμετέχοντες μέσω της διδασκαλίας ωθούνται να πειραματιστούν και να διερευνήσουν-αναπτύξουν περαιτέρω τα δικά τους φωτογραφικά ενδιαφέροντα και το προσωπικό τους ύφος. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ανάπτυξη της ικανότητας επιλογής και της συγκρότησης μιας φωτογραφικής σειράς. Στον κύκλο αυτό μπορούν να ενταχθούν όσοι έχουν παρακολουθήσει τον πρώτο κύκλο ή όσοι διαθέτουν κάποια πρότερη εμπειρία.Ο 2ος κύκλος περιλαμβάνει 16 εβδομαδιαίες τετράωρες απογευματινές συναντήσεις. Oι συναντήσεις πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη (πλην αργιών) από τις 3 Μαρτίου έως τις 23 Ιουνίου 2015, 18:00-22:00.Περισσότερα Bασικές Πληροφορίες Μεθοδολογία Δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που επιτρέπει τον πειραματισμό, την εξάσκηση της κριτικής ματιάς και ενθαρρύνει τους συμμετέχοντες να συζητήσουν και να λάβουν ενεργά μέρος σε μια δημιουργική διαδικασία, επισημαίνοντας και αναλύοντας βασικά καλλιτεχνικά και τεχνικά ζητήματα που προκύπτουν. Τελικός στόχος η ανάπτυξη μίας ολοκληρωμένης σειράς φωτογραφιών (portfolio) που θα διέπεται από εσωτερική συνοχή.Η συνύπαρξη των δύο εισηγητών προσδίδει σε κάθε συνάντηση πλουραλισμό στην προσέγγιση του αντικειμένου που ιδιαίτερα στο κριτικό μέρος του μαθήματος αναδεικνύει τις δυναμικές και τις εκφραστικές δυνατότητες του κάθε συμμετέχοντα.Εκπαιδευτικές επισκέψεις  Tο πρόγραμμα πλαισιώνεται από εκπαιδευτικές επισκέψεις σε εκθέσεις φωτογραφίας με κριτική ανάλυση των φωτογραφικών έργων που παρουσιάζονται.Πιστοποιητικό
 Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων θα δοθούν στους συμμετέχοντες βεβαιώσεις παρακολούθησης από το Ελληνικό Κέντρο Φωτογραφίας.Επικοινωνία
 Τ: 210 9211750 (Δευτ-Παρ. 11:00-16:00) E: contact@hcp.gr

 

You may also like...