Επιστημονική συνάντηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝΤΑΣ (Σ)ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ: Η αρχαία ελληνική τέχνη ως διαχρονική πηγή αντιγραφής και έμπνευσης

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της περιοδικής του έκθεσης «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝΤΑΣ (Σ)ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ: ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΝΕΥΣΗΣ» που λήγει στις 30 Νοεμβρίου διοργανώνει επιστημονική συνάντηση με τίτλο
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝΤΑΣ (Σ)ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ: Η αρχαία ελληνική τέχνη ως διαχρονική πηγή αντιγραφής και έμπνευσης

Σκοπός της επιστημονικής συνάντησης είναι να διερευνήσει και να αναπτύξει μια παραγωγική συζήτηση γύρω από το σύνθετο ζήτημα της αντιγραφής τέχνεργων σε μια προσπάθεια να ρίξει φως στις ποικίλες εκφράσεις του τόσο στο παρελθόν όσο και στο παρόν. Οι άξονες που θα διερευνηθούν από την επιστημονική συνάντηση θα ακολουθήσουν τις θεματικές ενότητες της έκθεσης, έτσι ώστε η έκθεση και η επιστημονική συνάντηση να βρίσκονται σε αλληλοτροφοδότηση και αλληλεπίδραση.

Συγκεκριμένα οι θεματικές της ημερίδας είναι οι εξής:

Ι. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

Θα εξεταστούν ζητήματα αντιγραφής κατά την αρχαιότητα και κυρίως στους τομείς της κεραμικής, της νομισματικής και της ρωμαϊκής γλυπτικής.

ΙΙ. ΕΜΠΝΕΟΝΤΑΣ ΤΗ ΝΕΟΤΕΡΗ ΤΕΧΝΗ

Θα εξεταστεί η επίδραση που άσκησε η ελληνική αρχαιότητα στη δυτική τέχνη μέσω συγκεκριμένων παραδειγμάτων της νεότερης καλλιτεχνικής δημιουργίας.

ΙΙΙ. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

Θα εξεταστεί το φαινόμενο των αντιγράφων των αρχαίων έργων τέχνης αλλά και των αναπαραστάσεων /ανασυνθέσεων του αρχαίου περιβάλλοντος από την εκπαιδευτική και οικονομική τους διάσταση αλλά και από την άποψη της επίδρασης που άσκησαν στην πρόσληψη της αρχαιότητας από το κοινό.

ΙV. ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΚΙΒΔΗΛΑ

Θα εξεταστούν οι μέθοδοι αναγνώρισης των κίβδηλων αντικειμένων αλλά και περιπτώσεις ταυτοποίησης αυθεντικών αρχαίων αντικειμένων τα οποία λόγω της μοναδικότητάς τους θεωρήθηκαν πλαστά.

V. ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝΤΑΣ (Σ)ΤΟ ΠΑΡΟΝ

Διερευνάται το ζήτημα της αντιγραφής του παρόντος όταν ‘αποκαθιστούμε’ το παρελθόν στο πλαίσιο της αρχαιολογικής και ιστορικής έρευνας.

You may also like...