Επιστημονική ημερίδα στο Μέγαρο της Ακαδημίας Αθηνών

Το Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών
σας καλεί στην Επιστημονική Ημερίδα
Επιτόπιες έρευνες του Κέντρου Ερεύνης
της Ελληνικής Λαογραφίας της Ακαδημίας Αθηνών
κατά τα έτη 2011-2015
την Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 2017, ώρα 10.00
Ανατολική Αίθουσα του Μεγάρου της Ακαδημίας Αθηνών
Πανεπιστημίου 28 (Αθήνα

You may also like...