Επικοινωνία

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

Προϊσταμένη Διεύθυνσης Πολιτιστικών Δράσεων και Εποπτείας

210-8201956

Email: dpde@culture.gr

 

ΑΝΔΡΕΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

Προϊστάμενος Τμήματος Περιφερειακής Πολιτικής, Φεστιβάλ και Υποστήριξης Δράσεων

210-8201781

Email: tmpppfyp@culture.gr

 

Στελέχη του Τμήματος Περιφερειακής Πολιτικής, Φεστιβάλ και Υποστήριξης Δράσεων

ΧΡΥΣΟΜΑΛΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ  

210-8201766

ΜΠΕΛΑΝΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

210-8201772

Email: tmpppfyp@culture.gr

Fax: 210-8201779

 

 

    Το όνομά σας (απαραίτητο)

    Το email σας (απαραίτητο)

    Θέμα

    Το μήνυμά σας