Ενημερωτική Εκδήλωση – Διαβούλευση

kissΟι Δήμοι Πάρου και Αντιπάρου
σε συνεργασία με την Ομάδα Εργασίας της Σύμπραξης των Δήμων Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Πάρου και Αντιπάρου
διοργανώνουν Ενημερωτική Εκδήλωση – Διαβούλευση την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 19:00, στην αίθουσα του Πολιτιστικού Συλλόγου ΑΡΧΙΛΟΧΟΣ, στην Παροικιά με θέμα:
“Σχεδιάζουμε το Πρόγραμμα Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD / LEADER) 2014-2020 στην Παροναξία”και καλούν τους φορείς των νησιών μας, τους πολίτες και τις τοπικές τους οργανώσεις να συμμετάσχουν στη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης του Προγράμματος, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και βιωσιμότητας της περιοχής μας, και την προώθηση της απασχόλησης και τη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής .
Η Ομάδα Εργασίας της Τοπικής Σύμπραξης θα παρουσιάσει:
1. Τη στρατηγική “Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (CLLD / LEADER)” στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (στόχοι, μεθοδολογία, προϋποθέσεις, πλεονεκτήματα κτλ.)
2. Την πρόταση Τοπικού Προγράμματος που σχεδιάζεται για τη Σύμπραξη των των Δήμων Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Πάρου και Αντιπάρου.
3. Τις κατευθύνσεις προπαρασκευής του Τοπικού Προγράμματος, σχεδιασμού της στρατηγικής του, και κατάρτισης του σχεδίου δράσης και του αιτήματος χρηματοδότησης (βήματα, μέτρα συντονισμού, χρονοδιάγραμμα κλπ.)
Η εκδήλωση έχει στόχο την ευρεία δημοσιοποίηση του προγράμματος, την ενθάρρυνση ενεργειών συνεργασίας και δικτύωσης μεταξύ νομικών προσώπων, φορέων και επιχειρήσεων, την υποβολή ιδεών και προτάσεων, καθώς και την καταγραφή του επενδυτικού ενδιαφέροντος για παρεμβάσεις δημόσιου και ιδιωτικού χαρακτήρα που συμβάλλουν στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας στην περιοχή της σύμπραξης.

You may also like...