ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚH ΗΜΕΡΙΔΑ καταπολεμηση της εμποριας ανθρωπων με σκοπο τη σεξουαλική εκμεταλλευση και προστασια των θυματων

ΕΛΛΗΝΟΓΑΛΛΙΚH ΗΜΕΡΙΔΑ
καταπολεμηση της εμποριας ανθρωπων με σκοπο τη σεξουαλική εκμεταλλευση και προστασια των θυματων

27.11.2014, 10.00’ – 17.30’
ΓΑΛΛΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ελλαδοσ – αuditorium

ελευθερη εισοδοσ – ταυτοχρονη μεταφραση
Θα δοθουν βεβαιωσεισ παρακολουθησησ

Η Πρεσβεία της Γαλλίας στην Ελλάδα και το Γραφείο Εθνικού Εισηγητή για την καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων (Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών) διοργανώνουν στην Αθήνα μια ημερίδα για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση και για την Προστασία των θυμάτων.
Αυτή η νέα αποτρόπαιη μορφή δουλείας αγγίζει τα δύο τρίτα των κρατών του πλανήτη μας, είτε ως τόπος προέλευσης, είτε ως τόπος προορισμού των θυμάτων. Για διαφορετικούς λόγους, το θέμα αφορά τόσο τη Γαλλία όσο και την Ελλάδα.
Η Εμπορία Ανθρώπων συνδέεται με την οργανωμένη εγκληματικότητα, με την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καθώς και με ζητήματα που αφορούν στη μετανάστευση, την οικονομία και την κοινωνία. Απέναντι σε αυτά, απαιτείται η συντονισμένη δράση της διεθνούς συνεργασίας.
Πέρα από τις εθνικές νομοθεσίες, τα Κράτη διαθέτουν επίσης, ήδη από τα μέσα του 20ού αιώνα, διάφορα διεθνή και ευρωπαϊκά « εργαλεία » για να καταπολεμήσουν την Εμπορία Ανθρώπων όπως, με χρονολογική σειρά :
τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών περί καταστολής της Εμπορίας Ανθρώπων και της εκμετάλλευσης της πορνείας (1949) ,
τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών έναντια στο διεθνικό οργανωμένο έγκλημα και το Πρωτόκολλο που την συμπληρώνει με σκοπό την πρόληψη, καταστολή και τιμωρία της Εμπορίας Ανθρώπων, ιδιαίτερα των γυναικών και παιδιών (2000) ,
τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης του 2005, την παρακολούθηση της εφαρμογής της οποίας έχει αναλάβει ομάδα εμπειρογνωμώνων για την καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων (GRETA) ,
την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2011/36/UE η οποία υιοθετεί μέτρα για την καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων.
Στην ημερίδα, προσωπικότητες που εμπλέκονται στην αντιμετώπιση του φαινομένου θα έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν τις εμπειρίες τους, τις καλές πρακτικές και τις σκέψεις τους γύρω από τις πολλαπλές διαστάσεις της Εμπορίας Ανθρώπων. Διακεκριμένοι Γάλλοι, Έλληνες αλλά και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι θα συμμετάσχουν στη συζήτηση.
Η εκδήλωση θα είναι ανοικτή στο κοινό και θα φιλοξενηθεί στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος, Σίνα 31. Θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 27 Νοεμβρίου μεταξύ 10.00’ και 17.30’. Η ημερίδα θα ολοκληρωθεί με ένα απόσπασμα από το θεατρικό έργο Sex Trafficking που θα παρουσιάσει η θεατρική ομάδα «ONEIΡO».
Συνημμένα θα βρείτε το πρόγραμμα της ημερίδας. Θα χαρούμε αν παρευρεθείτε και ευχαριστούμε για τη συμβολή σας στην ανακοίνωση της εκδήλωσης.

Colloque franco-grec

Lutte contre la traite des Êtres humains À des fins
d’exploitation sexuelle et protection des victimes

27.11.2014, 10.00 – 17.30
INSTITUT FRANÇAIS de grÈce – αuditorium

ENTRÉE LIBRE – TRADUCTION SIMULTANÉE
UNE ATTESTATION DE PRÉSENCE SERA DÉLIVRÉE
L’ambassade de France en Grèce et le coordonnateur national grec pour la lutte contre la traite des êtres humains (Ministère des Affaires étrangères) organisent à Athènes un colloque sur la lutte contre la Traite des Etres Humains (TEH) à des fins d’exploitation sexuelle et sur la Protection des victimes.
Cette nouvelle et odieuse forme d’esclavage toucherait les deux tiers des États de la planète, soit que l’on considère l’origine ou la destination des victimes. La France et la Grèce, pour des raisons différentes, sont chacune concernées.
La Traite des Etres Humains est liée à la criminalité organisée, ainsi qu’à des enjeux migratoires, économiques et sociaux, qui appellent une coopération internationale sur des réponses concertées. Elle touche le cœur de la protection des droits de l’homme.
Au-delà des cadres législatifs et juridiques nationaux, les Etats disposent également depuis le milieu du XXème siècle de divers instruments internationaux et européens dans leur lutte contre la TEH. Ainsi, nous retrouvons, par ordre chronologique :
la Convention des Nations Unies sur la suppression de la Traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution (1949) ;
la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et son Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants (2000) ;
la Convention du Conseil de l’Europe de 2005, dont le suivi de l’application est confié au Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains (GRETA) ;
la directive européenne 2011/36/UE qui met en place des mesures de lutte contre la traite et de protection des victimes.
Le colloque permettra à des personnalités impliquées dans la gestion de ce phénomène d’échanger leurs expériences, les bonnes pratiques et leurs réflexions devant un public diversifié. Des personnalités éminentes françaises, grecques et européennes ont accepté d’y participer dans le cadre d’un dialogue qui se veut large.
Ouvert au public, cet évènement sera hébergé à l’Institut français de Grèce, 31 rue Sina. Les travaux se tiendront jeudi 27 novembre de 10h00 à 17h30 et seront suivis par un extrait de la pièce de théâtre Sex Trafficking interprété par la compagnie « ONEIRO ».
Vous êtes cordialement invité à assister au colloque dont vous trouverez copie du programme jointe à ce message.

Ελληνογαλλική ΗΜερίδα

27.11.2014, 10.00 – 17.30, Γαλλικο ινστιτουτο ελλαδοσ – αuditorium
ΚαταπολέΜηση της εΜπορίας ανθρώπων Με σκοπό
τη σεξουαλική εκΜετάλλευση και προστασία των θυΜάτων

συµµετέχουν αξιωµατούχοι της ΕΕ, του ΟΗΕ, του Διεθνούς Οργανισµού Μετανάστευσης, κρατικές αρχές των δύο χωρών
και εµπειρογνώµονες από φορείς της κοινωνίας των πολιτών.
Προσεγγίζοντας το φαινόµενο της εµπορίας ανθρώπων, η Γαλλία και η Ελλάδα ενώνουν τις προσπάθειές τους για
την αντιµετώπιση και την καταπολέµηση της σωµατεµπορίας µε σκοπό τη σεξουαλική εκµετάλλευση και την προστασία των θυµάτων.
Στο πλαίσιο αυτό, αποφασίστηκε η διοργάνωση κοινής ηµερίδας γύρω από τις πολλαπλές διαστάσεις του φαινοµένου.
Προσεγγίζοντας το θέµα µέσω τεσσάρων θεµατικών ενοτήτων, η ηµερίδα θα δώσει την ευκαιρία σε αιρετούς, αξιωµατούχους
και εµπειρογνώµονες που εµπλέκονται στην αντιµετώπιση του φαινοµένου, να ανταλλάξουν σκέψεις και καλές πρακτικές
από το πεδίο της καταπολέµησης της εµπορίας ανθρώπων.
EIΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ – ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ
ΘΑ ΔΟΘΟΥΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

09.30′ – 10.00′ | εγγραφή στην ηΜερίδα

10.00′ – 10.30′ | Εναρξη – χαιρετισΜοι
· Jean Loup KUHN-DELFORGE, Πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα
· Δηµήτριος ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ, Υφυπουργός Εξωτερικών

10.30′ – 11.15′ | στρογγυλη τραπέζα | Τo ευρωπαϊκό και διεθνές νοΜικό πλαίσιο: στόχοι και προκλήσεις
‣ Οδηγία ΕΕ
‣ Το Πρωτόκολλο του Παλέρµο, ΟΗΕ
‣ Η Σύµβαση του Συµβουλίου της Ευρώπης
Συντονιστής: Δανιήλ ΕΣΔΡΑΣ, Διευθυντής του Διεθνούς Οργανισµού Μετανάστευσης Eλλάδος (ΙΟΜ)
Οµιλητές:
· Μύρια ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ, συντονίστρια στην ΕΕ κατά της Εµπορίας Ανθρώπων, European commission – DG Migration | Home Affairs
· Nicolas LE COZ, Πρόεδρος της Οµάδας Εµπειρογνωµόνων του Συµβουλίου της Ευρώπης για την Καταπολέµηση της Εµπορίας Ανθρώπων (GRETA)
· Euridice MARQUEZ, Τµήµα Καταπολέµησης Εµπορίας Ανθρώπων, UNODC – Γραφείο Ηνωµένων Εθνών
κατά των Ναρκωτικών και του Εγκλήµατος

11.15′ – 12.45′ | στρογγυλη τραπέζα | Τα κράτη απέναντι στην ΕΜπορία Ανθρώπων
Με σκοπό τη σεξουαλική εκΜετάλλευση: καλές πρακτικές και δυσκολίες
‣ Το εθνικό νοµικό πλαίσιο
‣ Οι εθνικές στρατηγικές δράσης
Συντονιστής: Ηρακλής ΜΟΣΚΩΦ, Εθνικός Εισηγητής για την Καταπολέµηση της Εµπορίας Ανθρώπων, Υπουργείο Εξωτερικών
Οµιλητές:
· Maud OLIVIER, Βουλευτής, εισηγήτρια νοµοσχεδίου περί ενίσχυσης της καταπολέµησης της πορνείας
· Κωνσταντίνος ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ, µέλος της Βουλής των Ελλήνων
· Εύα ΚΑΪΛΗ, µέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
· Elisabeth MOIRON BRAUD, γενική γραµµατέας της διυπουργικής αποστολής για την προστασία των γυναικών
κατά της βίας & την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων (MIPROF)
· Βάσω ΚΟΛΛΙΑ, Γενική Γραµµατέας για την Ισότητα των Φύλων, Υπουργείο Εσωτερικών

12.45′ – 13.45′ | ΓεύΜα – Μπουφέσ

13.45′ – 15.15′ | στρογγυλη τραπέζα | Η προστασία των θυΜάτων: προσ Μια νεα προσεγγιση
‣ Ο συντονισµός των δηµοσίων και ιδιωτικών φορέων
‣ Προστασία και πρόληψη
‣ Η συλλογική δράση: εµπειρίες από την αρωγή προς τα θύµατα
Συντονίστριες: Μαρία ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗ, Αντιδήµαρχος Κοινωνικής αλληλεγγύης & κοινωνικής ασφάλισης |
Αγγελική ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ, µεταδιδακτορική ερευνήτρια, Ελληνικό Ίδρυµα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ)
Οµιλητές:
· Hélène DE RUGY, γενική γραµµατέας του συλλόγου « L’amicale du nid »
· Vanessa SIMONI, διευθύντρια προγράµµατος του συλλόγου « Les amis du bus des femmes »
· Κώστας ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ, πρόεδρος, «Το Χαµόγελο του παιδιού»
· Άρης ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ, Εκπαιδευτής γραµµής 1109, «A21 campaign»
· Μαρία ΜΟΥΔΑΤΣΟΥ, δικαστική ψυχολόγος, «Praksis»

15.15′ – 15.30′ | ΔιάλειΜΜα – καφέσ – επισκεψη εκθεσησ

15.30′ – 16.15′ | στρογγυλη τραπέζα | Η ΚαταπολέΜηση ΤΩΝ Διεθνών Δικτύων ΣωΜατεΜπoρίας
‣ Η δράση των ειδικών κατασταλτικών υπηρεσιών για την καταπολέµηση της Εµπορίας Ανθρώπων µε σκοπό τη σεξουαλική εκµετάλλευση
‣ Υπάρχει σχέση µεταξύ Εµπορίας Ανθρώπων και παράτυπης µετανάστευσης;
Συντονίστρια: Μαρία ΜΑΛΛΟΥΧΟΥ, Εισαγγελέας Εφετών
Οµιλητές:
· Αστυνοµικός διευθυντής Jean-Marc DROGUET, Διοικητής του Κεντρικού γραφείου για την Καταπολέµηση
της Εµπορίας Ανθρώπων (OCRTEH) της Κεντρικής Διεύθυνσης της Δικαστικής Αστυνοµίας της Γαλλίας
· Ευθύµιος Παπαδόπουλος, Αστυνόµος Β’, Τµηµατάρχης 3ου Τµήµατος Καταπολέµησης Εµπορίας Ανθρώπων (ΓΑΔΑ)
· Αστυνοµικός διευθυντής Wim BONTINCK, Διοικητής της κεντρικής υπηρεσίας κατά της εµπορίας & εκµετάλλευσης
ανθρώπων, Οµοσπονδιακή αστυνοµία του Βελγίου
16.15′ – 16.30′ | ΣυΜπεράσΜατα
· Jean-Marc FALCONE, Γενικός Διευθυντής της Γαλλικής Αστυνοµίας
· Δηµήτριος ΤΣΑΚΝΑΚΗΣ, Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνοµίας

16.45′ – 17.15′ | θεατρικη παρασταση | ΑπόσπασΜα του εργου Sex Trafficking από την οΜάδα «Ονειρο»

You may also like...