Ελλάδα – Βουλγαρία : Γέφυρες Πολιτισμού για την πρόοδο και την αειφορία

BRIDGES OF CULTURE
ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: ΓΕΦΥΡΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΟΔΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ

Διάρκεια έκθεσης: 8 Μαρτίου 2018 – 30 Απριλίου 2019

Πρόκειται για μια διοργάνωση της Διεύθυνσης Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του ΥΠ.ΠΟ.Α και της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Σόφια με αφορμή τη βουλγαρική προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η έκθεση παρουσιάζει σε πέντε ενότητες, μέσα από πλούσιο φωτογραφικό υλικό και κείμενα σε τρεις γλώσσες (ελληνική, βουλγαρική και αγγλική), τις συνεργασίες που πραγματοποιήθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες στον τομέα του πολιτισμού: κοινές ανασκαφικές έρευνες, διακρατικά προγράμματα συνεργασίας για τη συντήρηση, μελέτη και προβολή του κοινού πολιτιστικού αποθέματος, συνέδρια, μουσειακές εκθέσεις με αρχαιολογικό περιεχόμενο.

You may also like...