Εκπροσώπηση της Ελλάδας στην 6η Μπιεννάλε.

thumbnail.php6th Biennale Beijing. Συμμετοχή της εικαστικού Αφ. Καραμνλή.
Η εικαστικός Αφροδίτη Καραμανλή από τη Θεσσαλονίκη θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Διεθνή Έκθεση του Εθνικού Μουσείου της Κίνας 6thBiennaleBeijing – National MuseumofChina). Hέκθεση θα πραγματοποιηθεί στο Πεκίνο και θα διαρκέσει ως το Νοέμβριο 2015. Θα συμμετάσχει με επίσημη πρόσκληση του Υπουργού Πολιτισμού της Κίνας.Το έργο με το οποίο θα συμμετάσχει η κα Καραμανλή είναι το “LetterstoAlexandertheGreat–Thessaloniki”, 1.70 x 1.70 cm, αυγοτέμπερα, συνδετικό υλικό στην τετραχρωμία των αρχαίων ελλήνων ζωγράφων.

You may also like...