Φεστιβάλ “ΜΙΡΑΜΠΕΛΛΟ”

mirampelloOι πολιτιστικές / αθλητικές εκδηλώσεις «ΜΙΡΑΜΠΕΛΛΟ» πραγματοποιούνται στο νομό Λασιθίου, στον Άγιο Νικόλαο, στο διάστημα Ιουνίου – Δεκεμβρίου, σε χώρους όπως: ο Αύλειος χώρος 1ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου, το Κινηματοθέατρο REX, ο Θερινός Κινηματογράφος ΧΡΙΣΤΙΝΑ, το Κινηματοθέατρο ΔΡΗΡΟΣ, την Κουνδούρειο Δημοτική Βιβλιοθήκη, τη Δημοτική πλαζ Ε.Ο.Τ., τη Λίμνη Αγίου Νικολάου, την Παραλία Αμμούδι, την Παραλία Άμμος, την Παραλία Κιτροπλατείας, την Πλαζ Αλμυρού, το Θεατράκι Λακωνίων, το Τ.Ε.Ι. Αγίου Νικολάου, το Παλαιό Γυμνάσιο Νεάπολης, την Πλατεία Δικαστηρίων Νεάπολης, τη Μαρίνα Αγίου Νικολάου και τους Αύλειους χώρους Δημοτικών Σχολείων Τοπικών Κοινοτήτων.

Το προφίλ, η ταυτότητα και οι στόχοι του περιεχομένου των εκδηλώσεων “ΜΙΡΑΜΠΕΛΛΟ”, σύμφωνα με τη συστατική πράξη του Π.Α.Ο.Δ.Α.Ν., έχουν ως σκοπό την άνοδο του πολιτιστικού επιπέδου του ευρύτερου Δήμου Αγίου Νικολάου καθώς και η καλλιέργεια, στήριξη και ανάπτυξη κάθε μορφής πνευματικής, πολιτιστικής και καλλιτεχνικής δραστηριότητας των κατοίκων. Πέρα από τον πολιτισμό, σκοπός των εκδηλώσεων είναι η δημιουργία και ανάπτυξη κάθε μορφής αθλητικής δραστηριότητας. Η δημιουργία μαζικού αθλητισμού, η συγκέντρωση αθλητικού υλικού, η συνεργασία με όλους τους αθλητικούς φορείς (σωματεία ενώσεις κ.λ.π.)

Υπεύθυνος επικοινωνίας φεστιβάλ: Κωνσταντίνος Φραγκιαδάκης
Στοιχεία επικοινωνίας (Δ/νση, τηλ., e-mail) και URL: Ρουσου Καπετανάκη 18, 721 00 Άγιος Νικόλαος,
Τηλ: 2841026899 & 2841089513,
Fax: 2841024071,
E-mail: polathorg@gmail.com , http://www.dimosagn.gr/

“Mirabello” Events

The “Mirabello” cultural / athletic events take place in Lassithi, Agios Nikolaos, during June – December, in places like the school yard of the first high school of St. Nicholas, REX Cinema, the Open Air Cinema CHRISTINA, the Cinema DRIROS, the Koundoureio Municipal Library, the Municipal EOT beach, the Lake of Saint Nicholas, the Amoudi Beach, the Ammos Beach, the Beach of Kitroplateia, the Almyros Beach the theater of Laconia, the technical university of St. Nicholas, the Old School of Neapolis, the Neapolis Courts Square, the port of Agios Nikolaos and the school yards Elementary School community.

The profile, identity and goals of the content of the “Mirabello” events, according to the constitutive act of P.A.O.D.A.N., aim at raising the cultural level of the wider City of St. Nicholas as well as the cultivation, support and development of all forms of intellectual, cultural and artistic activity of the inhabitants. Beyond culture, the purpose of the event is the creation and development of all forms of athletic activity. The creation of mass sports, the concentration of sports equipment, the cooperation with all sports organizations (clubs associations, etc.)

Contact festival: Constantine Fragkiadakis

Contact (W / address, phone, e-mail) and URL: Ruse Kapetanaki 18, 721 00 Agios Nikolaos
Tel:  2841026899 &  2841089513,
Fax: 2841024071,
E-mail: polathorg@gmail.com , http://www.dimosagn.gr/

You may also like...