Εισήγηση «Mελέτη για τις ψηφιακές πολιτιστικές διαδρομές» στο πλαίσιο του προγράμματος Polysemi, Interreg Ελλάδας – Ιταλίας

Εισήγηση «Mελέτη για τις ψηφιακές πολιτιστικές διαδρομές» στο πλαίσιο του προγράμματος Polysemi, Interreg Ελλάδας – Ιταλίας, Γιώργος Καρυδάκης, Επίκουρος Καθηγητής, Συντονιστής Ερευνητικής ομάδας Ευφυούς Αλληλεπίδρασης, Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ Αθηνά Ε.Κ.

You may also like...