Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

View this email in your browser<http://us6.campaign-archive1.com/?u=72c629fe758c7d60077bda00d&id=36fc512032&e=cdee496c14>
[https://gallery.mailchimp.com/72c629fe758c7d60077bda00d/images/gr_emst.1513a44d38f21bfa9ef.jpg]
MOVING SILENCE Αθήνα 2014
Αναζητώντας τον νέο ήχο και την ποιητικότητα της βωβής κινούμενης εικόνας
27 Μαρτίου στο Goethe-Institut Athen
28 Μαρτίου στο Exile Room
30 Μαρτίου στο ΕΜΣΤ
3 Cinema Concerts
αφιερωμένα στη βωβή κινούμενη εικόνα και στον πειραματικό ήχο
προσφέρουν νέες οπτικοακουστικές εμπειρίες
σε μια ασυνήθιστη και απροσδόκητη συνάντηση ήχου και εικόνας.
[https://gallery.mailchimp.com/72c629fe758c7d60077bda00d/images/Moving_Silence00cd06.jpg]
Όλες οι πληροφορίες εδώ:
Moving Silence 2014<http://emst.us6.list-manage.com/track/click?u=72c629fe758c7d60077bda00d&id=d5dbc4886b&e=cdee496c14>
Πρόγραμμα<http://emst.us6.list-manage.com/track/click?u=72c629fe758c7d60077bda00d&id=52da19f7d2&e=cdee496c14>
Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης
Κτίριο Ωδείου Αθηνών, Βασ. Γεωργίου Β’ 17-19 & Ρηγίλλης, Αθήνα
(είσοδος επί της οδού Ρηγίλλης)
Τηλ.: 210 9242111-3, Fax: 210 9245200
protocol@emst.gr<mailto:protocol@emst.gr>, www.emst.gr<http://emst.us6.list-manage.com/track/click?u=72c629fe758c7d60077bda00d&id=055b1db3cb&e=cdee496c14>, http://fixit-emst.blogspot.com<http://emst.us6.list-manage.com/track/click?u=72c629fe758c7d60077bda00d&id=e598ca0d69&e=cdee496c14>
[http://cdn-images.mailchimp.com/icons/social-block/color-facebook-128.png]<http://emst.us6.list-manage.com/track/click?u=72c629fe758c7d60077bda00d&id=2da66ec4a2&e=cdee496c14>         Share<http://emst.us6.list-manage1.com/track/click?u=72c629fe758c7d60077bda00d&id=798cdc8651&e=cdee496c14>
[http://cdn-images.mailchimp.com/icons/social-block/color-twitter-128.png]<http://emst.us6.list-manage.com/track/click?u=72c629fe758c7d60077bda00d&id=7ffb13b0d8&e=cdee496c14>  Tweet<http://emst.us6.list-manage.com/track/click?u=72c629fe758c7d60077bda00d&id=958c3e7754&e=cdee496c14>
[http://cdn-images.mailchimp.com/icons/social-block/color-forwardtofriend-128.png]<http://us6.forward-to-friend.com/forward?u=72c629fe758c7d60077bda00d&id=36fc512032&e=cdee496c14>     Forward to Friend<http://us6.forward-to-friend.com/forward?u=72c629fe758c7d60077bda00d&id=36fc512032&e=cdee496c14>


You may also like...