Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Σας ανακοινοποιούμε την ώρα εγκαινίων της έκθεσης  φωτογραφιών του Αμερικανού φωτογράφου Joshua Garrick, με τίτλο ‘Αποκαλύπτοντας το αρχαίο Κάλλος¨ στις  19:30 την Πέμπτη 12 Σεπτεμβρίου 2013.

 Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων, Τεκμηρίωσης, Εκδόσεων
& Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων
Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου
Τηλ
. 213 214 4813, 213 214 4814, 213 214 4834, 213 214 4837
Fax.210 8230 800 & 210 8213 573

Department of Public Relations, Documentation, Publications
& Educational Programmes of the
National Archaeological Museum
Tel. 213 214 4813, 213 214 4814, 213 214 4834, 213 214 4837
Fax. 210 8230 800 & 210 8213 573

You may also like...