Εγκύκλιος Επιστημονικού Συμποσίου

Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης 60 χρόνια
Οκτώβριος – Νοέμβριος 2023

Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, όπως ήδη ανακοινώθηκε στις 27 Οκτωβρίου 2022 κατά την τελετή εγκαινίων της τρέχουσας περιοδικής του έκθεσης «Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης: 60 χρόνια|60 στιγμές», διοργανώνει περί τα τέλη Οκτωβρίου-αρχές Νοεμβρίου 2023 επιστημονικό συμπόσιο με τίτλο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης 60 χρόνια

Σκοπός του συμποσίου είναι να τιμήσει τη σημαντική αυτή επέτειο της ιστορίας του μεγαλύτερου και παλαιότερου αρχαιολογικού μουσείου του βορειοελλαδικού χώρου.

Πρόθεση είναι, μέσω της παρουσίασης μελετών που σχετίζονται με τις συλλογές, τη δραστηριότητα και την ιστορική διαδρομή του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, να γίνει μια αποτίμηση του πολύπλευρου έργου του, να φωτιστούν σημαντικές στιγμές της ιστορίας του αλλά και της δράσης των ανθρώπων που το υπηρέτησαν. Επιπροσθέτως, ζητούμενο είναι να αναπτυχθεί μια δημιουργική συζήτηση γύρω από το ζήτημα της εξέλιξης και ανάπτυξης των μουσείων αλλά και του ρόλου που αυτά διαδραματίζουν στις διαρκώς μεταβαλλόμενες σύγχρονες κοινωνίες, στην Ελλάδα και διεθνώς.

Οι θεματικές γύρω από τις οποίες μπορούν να κινηθούν οι ανακοινώσεις είναι οι ακόλουθες:

1. Τα αντικείμενα των συλλογών του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης, είτε πρόκειται για τη μελέτη αδημοσίευτων ευρημάτων είτε για επανεξέταση ή συνθετική έρευνα που αφορά σε ήδη δημοσιευμένο υλικό.
2. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης ως φορέας διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς στην υπηρεσία της κοινωνίας.

Στη θεματική αυτή θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν οι κυριότερες πτυχές του έργου που επιτελεί το μουσείο, όπως η φύλαξη, η προστασία, η συντήρηση, η διεπιστημονική έρευνα, η προβολή μέσω εκθέσεων και άλλων δράσεων, τα εκπαιδευτικά προγράμματα, οι επικοινωνιακές και ψηφιακές δράσεις και εφαρμογές, οι εκδόσεις, και πολλά ακόμη. Στόχος είναι να τεκμηριωθεί η πολυποίκιλη δραστηριότητα που συνθέτει τον κόσμο ενός σύγχρονου μουσείου όπως το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, να διερευνηθούν θεωρητικά και μεθοδολογικά ζητήματα της δημόσιας αρχαιολογίας, αλλά και να αναδειχθούν οι ανάγκες και οι προκλήσεις της εποχής αλλά και οι προοπτικές για το μέλλον.

3. Η βιωμένη μνήμη: οι ιστορίες και οι άνθρωποι. Σκοπός της θεματικής ενότητας είναι να αναδειχθούν, μέσα από την παρουσίαση σημαντικών στιγμών στην ιστορία του μουσείου, η στενή σχέση του με την πόλη, οι σημαντικές προσωπικότητες που άφησαν ανεξίτηλο το στίγμα τους αλλά και η αναβίωση των γεγονότων και του κλίματος της εκάστοτε εποχής, μέσα από τις μαρτυρίες των ανθρώπων που ποικιλοτρόπως συνδέονται με αυτό, ως υπάλληλοι, συνεργάτες, επισκέπτες, φίλοι.

2 Προσκαλούμε τους Έλληνες και ξένους συναδέλφους να πλαισιώσουν αυτή την προσπάθεια συμμετέχοντας στο συμπόσιο με πρωτότυπες εργασίες.

Το συνέδριο (με φυσική ή διαδικτυακή παρουσία) θα πραγματοποιηθεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.

Ως καταληκτική προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής ορίζεται η 20ή Ιουνίου 2023.

Οι δηλώσεις συμμετοχής πρέπει να συνοδεύονται από σύντομη περίληψη 200 λέξεων.

Η επιστημονική επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα να μη δεχθεί ανακοινώσεις που δεν εντάσσονται στη θεματολογία και τους στόχους του συνεδρίου.

Θα υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής με προφορική ανακοίνωση διάρκειας 15 λεπτών ή με αναρτημένη ανακοίνωση (poster).

Δεν θα καλυφθούν έξοδα μετακίνησης και διαμονής.

Δήλωση συμμετοχής
Η συνημμένη δήλωση συμμετοχής θα πρέπει να αποσταλεί πλήρως συμπληρωμένη έως τις 20 Ιουνίου 2023 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης στην ηλεκτρονική διεύθυνση
(60years.amth@gmail.com).
Οι επίσημες γλώσσες του συμποσίου είναι η ελληνική και η αγγλική. Θα ακολουθήσει δημοσίευση των πρακτικών του συμποσίου.
Με εγκάρδιους χαιρετισμούς,
Η Επιστημονική και Οργανωτική Επιτροπή

You may also like...