ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ – ΝΑΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑ

 ΕΚΑΙΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ - ΝΑΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΑΟ Ναός του Απόλλωνα (550-540 π.Χ.) αποτελεί ίσως το σημαντικότερο ιστάμενο αρχαίο μνημείο της Πελοποννήσου και σηματοδοτεί τις απαρχές της εφαρμογής του δωρικού ρυθμού στην Αρχαία Αρχιτεκτονική.
Ο πώρινος ναός διέθετε περίσταση από έξι μονολιθικούς κίονες στις στενές και δεκαπέντε στις μακρές πλευρές του. Αποτελείται από πρόδομο με δύο κίονες ανάμεσα στις παραστάδες του, σηκό δύο δωματίων και οπισθόδομο όμοιο με τον πρόδομο. Στο εσωτερικό του διπλή κιονοστοιχία διακρίνει τα δωμάτια του σηκού σε τρία μέρη, με το δυτικό δωμάτιο να στεγάζει το λατρευτικό άγαλμα του θεού. Η δίρριχτη στέγη του, που αποτέλεσε πρότυπο για τις στέγες κτηρίων του 6ου αιώνα π.Χ., δημιουργούσε αετώματα στην ανατολική και τη δυτική πλευρά του ναού, καλυπτόταν με κορινθιακού τύπου κεράμωση και έφερε στις γωνίες της πήλινα ακρωτήρια σφιγγών. Μετά την καταστροφή της πόλης το 146 π.Χ. και την επανίδρυσή της πλέον ως αποικίας της οικογένειας του ρωμαίου αυτοκράτορα Οκταβιανού Αυγούστου, ο ναός μετασκευάστηκε, πιθανώς για να στεγάσει την αυτοκρατορική λατρεία.

Ο Ναός του Απόλλωνα αντανακλά την οικονομική ευρωστία και την εμπορική ισχύ της πόλης της Κορίνθου στους αρχαϊκούς χρόνους, εποχή κατά την οποία η πόλη αναδείχθηκε σε ηγέτιδα δύναμη του ελληνικού κόσμου, ιδρύοντας κραταιές αποικίες όπως η Κέρκυρα, οι Συρακούσες στην Σικελία και η Ποτίδαια στην Χαλκιδική, και κυριαρχώντας στους εμπορικούς δρόμους της δυτικής Μεσογείου.
Μολονότι τα ερείπια του ναού ήταν ορατά για αιώνες, ανασκάφηκε για πρώτη φορά το 1886 από τον γερμανό αρχαιολόγο Wilhelm Dörpfeld, γεγονός που σηματοδότησε την έναρξη των ανασκαφών στην περιοχή της Αρχαίας Κορίνθου. Σήμερα εκτός από την θεμελίωση του μνημείου, στέκουν στην θέση τους επτά κίονες του δυτικού μέρους της περίστασης, καθώς και η νοτιοδυτική γωνία του επιστυλίου.
Μετά από σχετικό αίτημα της ΛΖ΄ ΕΠΚΑ, η ClubHotelCasinoLoutraki Α.Ε. προσέφερε πολιτιστική χορηγία για την χρηματοδότηση του έργου του ηλεκτροφωτισμoύ του Ναού του Απόλλωνα, με στόχο την περαιτέρω ανάδειξη και προβολή του μνημείου αλλά και του ευρύτερου Αρχαιολογικού Χώρου της Αρχαίας Κορίνθου.
Ακολούθησε η εκπόνηση, το καλοκαίρι του 2012, της σχετικής μελέτης από την αρμόδια Εφορεία, σε συνεργασία με την εταιρεία αρχιτεκτονικού φωτισμού Διάθλασις Α.Ε., η οποία εγκρίθηκε ομόφωνα από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο τον Αύγουστο του ίδιου έτους. Οι αρχές που καθόρισαν την εκπόνηση της μελέτης ερείδονται στην ανάγκη προβολής και όχι επιβολής του φωτισμού επί του μνημείου, την προσαρμογή των εντάσεων τόσο σε αυτό όσο και στο άμεσο περιβάλλον του, την απόδοση των σκιάσεων, την ανάδειξη του δομικού υλικού κατασκευής (πωρόλιθος), την αποφυγή της φωτορρύπανσης, την εξοικονόμηση ενέργειας, και τέλος την αναστρεψιμότητα της επέμβασης, λαμβάνοντας υπόψη την πιθανότητα μελλοντικής αναστήλωσής του.
Μετά την προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού, το έργο ανατέθηκε στον μηχανολόγο – μηχανικό κ. Γεώργιο Βερονίκη, που σε συνεργασία με την εταιρεία SmartElectric, ολοκλήρωσαν τις προβλεπόμενες από την μελέτη εργασίες τον Δεκέμβριο του 2012, αξιοποιώντας τα πλέον σύγχρονα φωτιστικά σώματα για την επίτευξη ενός άρτιου αποτελέσματος.
Τα εγκαίνια του έργου θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2013 και ώρα 19:00, στον Αρχαιολογικό Χώρο της Αρχαίας Κορίνθου.

You may also like...