Δωρεάν προγράμματα ενηλίκων από τον Δήμο Θεσσαλονίκης

Δωρεάν προγράμματα ενηλίκων του Τμήματος Προγραμμάτων και Δια Βίου Μάθησης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και Αθλητισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης για το σχολικό έτος 2017 – 2018
H Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Αθλητισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης δια του Τμήματος Προγραμμάτων και Δια Βίου Μάθησης θα πραγματοποιήσει, δωρεάν προγράμματα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2017 – 2018, σε ενήλικους κατοίκους ή δημότες του Δήμου Θεσσαλονίκης.
Κάθε ενδιαφερόμενος, πριν δηλώσει συμμετοχή σε κάποιο από τα προγράμματα, πρέπει να λάβει υπόψη του ότι η δήλωση συμμετοχής πρέπει να υποβληθεί, αφού σταθμιστούν πρώτα οι πιθανές οικογενειακές, προσωπικές και επαγγελματικές δεσμεύσεις και υποχρεώσεις, λόγω του ότι η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και έχει δικαίωμα να απουσιάσει το μέγιστο σε 3 (τρία) μαθήματα. Σε κάθε σπουδαστή που θα ολοκληρώσει το πρόγραμμα, θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης. Η έναρξη των τμημάτων θα γίνει τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017 ή την Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2017 και οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Όλα τα μαθήματα θα διεξαχθούν στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Δήμου Θεσσαλονίκης, Εγνατίας 132.
Δικαίωμα συμμετοχής θα έχει ο κάθε ενδιαφερόμενος μόνο για ένα τμήμα.
Για πληροφορίες για όλα τα προγράμματα του τμήματος, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Δήμου: https://thessaloniki.gr/θέλω-από-το-δήμο/θέλω-να-εξυπηρετηθώ/σπουδάζω/Προγράμματα-εκπαίδευσης-Κέντρου-Δια-Βίου-Μάθησης
Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής :
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
Τρία τμήματα (25 ατόμων) εκμάθησης γερμανικής γλώσσας για αρχάριους που αφορούν άνεργους και φοιτητές:
Τμήμα Α & Β Δευτέρα – Τετάρτη 18:00 – 20:00 Διάρκειας 100 ωρών Άνεργοι –φοιτητές
Τμήμα Γ Τρίτη – Πέμπτη 18:00 – 20:00 Διάρκειας 100 ωρών Άνεργοι –φοιτητές
Η αίτηση συμμετοχής θα αναρτηθεί στις 25-09-2017 και ώρα 09:00 εδώ.
Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 16-10-2017.
Για πληροφορίες σχετικά με τα γερμανικά μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2313318665 (9:00π.μ. έως 14:00μ.μ.).ΤΟΥΡΚΙΚΑ
Ένα τμήμα (20 ατόμων) εκμάθησης τουρκικής γλώσσας για αρχάριους που θα αφορά εργαζόμενους στον τουριστικό κλάδο:
Τμήμα Τρίτη Πέμπτη 16:00 – 18:00 18:00 – 21:00 Διάρκειας 144 ωρών Εργαζόμενοι στον τουριστικό κλάδο
Η αίτηση συμμετοχής θα αναρτηθεί στις 26-09-2017 και ώρα 09:00 εδώ.
Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την Τρίτη 17-10-2017.
Για πληροφορίες σχετικά με τα τούρκικα μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2313318664 (9:00π.μ. έως 14:00μ.μ.).
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ
Οκτώ τμήματα (25 ατόμων) με διάφορα προγράμματα ενηλίκων με τις παρακάτω θεματικές ενότητες:
α) Μάρκετινγκ – Τεχνικές Πωλήσεων – Ξένες Γλώσσες σε ενδιαφερόμενους για εργασία σε καταστήματα εμπορίου και λιανικής πώλησης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (τρία τμήματα 25 ατόμων),
β) Αγγλική Γλώσσα για άτομα που έχουν σχέση με την υγεία (τρία τμήματα 25 ατόμων) και
γ) Ρώσικη Γλώσσα για Πωλητές καταστημάτων Λιανικού Εμπορίου (δύο τμήματα 25 ατόμων) για αρχάριους κατά τις πρωινές ώρες
Μάρκερτνγκ Α Τρίτη – Πέμπτη 16:00 – 17:30 Διάρκειας 50 ωρών Όλοι
Μάρκερτνγκ Β Τρίτη – Πέμπτη 17:30 – 19:00 Διάρκειας 50 ωρών Όλοι
Μάρκερτνγκ Γ Τρίτη – Πέμπτη 19:00 – 20:30 Διάρκειας 50 ωρών Όλοι
Αγγλικά στην Υγεία Α Δευτέρα -Τετάρτη 16:00 – 17:30 Διάρκειας 50 ωρών Όλοι
Αγγλικά στην Υγεία Β Δευτέρα -Τετάρτη 17:30 – 19:00 Διάρκειας 50 ωρών Όλοι
Αγγλικά στην Υγεία Γ Δευτέρα -Τετάρτη 19:00 – 20:30 Διάρκειας 50 ωρών Όλοι
Ρωσικά για Πωλητές Α Δευτέρα – Πέμπτη 9:00 – 10:30 Διάρκειας 50 ωρών Όλοι
Ρωσικά για Πωλητές Β Δευτέρα – Πέμπτη 10:30 – 12:00 Διάρκειας 50 ωρών Όλοι
Η αίτηση συμμετοχής για το πρόγραμμα Αγγλική Γλώσσα για άτομα που έχουν σχέση με την υγεία θα αναρτηθεί στις 27-09-2017 και ώρα 09:00 εδώ,
για το πρόγραμμα Ρώσικη Γλώσσα για Πωλητές καταστημάτων Λιανικού Εμπορίου θα αναρτηθεί στις 28-09-2017 και ώρα 09:00 εδώ και
για το πρόγραμμα Μάρκετινγκ – Τεχνικές Πωλήσεων – Ξένες Γλώσσες θα αναρτηθεί στις 29-09-2017 και ώρα 09:00 εδώ.
Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 16-10-2017.
Για πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα ενηλίκων μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2313318662 (9:00π.μ. έως 14:00μ.μ.).
ΙΤΑΛΙΚΑ
Ένα τμήμα (25 ατόμων) εκμάθησης ιταλικής γλώσσας για αρχάριους:
Τμήμα Δευτέρα
Πέμπτη
19:00 – 21:00
18:00 – 21:00
Διάρκειας 50 ωρών Όλοι
Η αίτηση συμμετοχής θα αναρτηθεί στις 02-10-2017 και ώρα 09:00 εδώ.
Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 16-10-2017.
Για πληροφορίες σχετικά με τα Ιταλικά μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2313318664 (9:00π.μ. έως 14:00μ.μ.).ΑΡΑΒΙΚΑ
Ένα τμήμα (25 ατόμων) εκμάθησης αραβικής γλώσσας για αρχάριους:
Τμήμα Δευτέρα -Τετάρτη 15:00 – 17:00 Διάρκειας 50 ωρών Όλοι
Η αίτηση συμμετοχής θα αναρτηθεί στις 03-10-2017 και ώρα 09:00 εδώ.
Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα 16-10-2017.
Για πληροφορίες σχετικά με τα Αράβικα μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2313318666 (9:00π.μ. έως 14:00μ.μ.).
ΙΣΠΑΝΙΚΑ
Ένα τμήμα (25 ατόμων) εκμάθησης ισπανικής γλώσσας για αρχάριους:
Τμήμα Τρίτη – Πέμπτη 15:00 – 17:00 Διάρκειας 50 ωρών Όλοι
Η αίτηση συμμετοχής θα αναρτηθεί στις 04-10-2017 και ώρα 09:00 εδώ.
Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν τη Τρίτη 17-10-2017.
Για πληροφορίες σχετικά με τα Ισπανικά μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλ. 2313318666 (9:00π.μ. έως 14:00μ.μ.).
Μοναδικό κριτήριο επιλογής των σπουδαστών, αποτελεί η σειρά προτεραιότητας των εισερχομένων αιτήσεων του κάθε τμήματος. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι συμμετέχοντες να είναι κάτοικοι ή δημότες του Δήμου Θεσσαλονίκης οι οποίοι θα πρέπει να προσκομίσουν ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά, που να αποδεικνύουν ότι είναι:
Δημότης Θεσσαλονίκης (πιστοποιητικό ατομικό ή οικογενειακής κατάστασης) ή κάτοικος Θεσσαλονίκης (φωτοτυπία λογαριασμού κοινής ωφέλειας ή οτιδήποτε αποδεικνύει τον τόπο κατοικίας)
Φοιτητής (φοιτητική ταυτότητα ή βεβαίωση σπουδών) ή άνεργος (αντίγραφο κάρτας ανεργίας ή πρόσφατης βεβαίωσης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ)
Εργαζόμενος (βεβαίωση εργασίας).

 

You may also like...