Διοργάνωση των 52ων Δημητρίων

thesalllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll52α ΔΗΜΗΤΡΙΑ – ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Στο πλαίσιο της διοργάνωσης των 52ων Δημητρίων, που θα πραγματοποιηθεί μέσα στο Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο του 2017, ο Δήμος Θεσσαλονίκης απευθύνει ανοικτή πρόσκληση σε φορείς, ομάδες και μεμονωμένους καλλιτέχνες, ώστε να υποβάλλουν τις προτάσεις τους με στόχο τη συμμετοχή τους στο φεστιβάλ. Οι προτάσεις θα πρέπει να αφορούν τους τομείς μουσικής, θεάτρου, χορού, εικαστικών, performance, street art, video art, κινηματογράφου, διαλέξεων, εργαστηρίων και νέων τεχνολογιών και θα αξιολογηθούν από την καλλιτεχνική και οργανωτική επιτροπή των 52ων Δημητρίων. Οι τρόποι αποστολής των σχετικών αιτήσεων είναι οι εξής:
·        Μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση s.kaltzidis@thessaloniki.gr
·        Ταχυδρομικά στη διεύθυνση: Διεύθυνση Πολιτισμού-Τουρισμού, Τμήμα Διοργάνωσης εκδηλώσεων και Φεστιβάλ, Κουντουριώτη 17, Τ.Κ. 54625, Λιμάνι, υπ΄ όψιν κ. Σοφοκλή Καλτζίδη, με την ένδειξη: 52α  ΔΗΜΗΤΡΙΑ.

Τηλέφωνο: 2313 318226.

Η κάθε πρόταση θα πρέπει να υποβάλλεται με ένα μόνο e-mail ή φάκελο και να περιλαμβάνει:

Τίτλο, Περίληψη/περιγραφή της εκδήλωσης
Βιογραφικά στοιχεία ομάδας/καλλιτεχνών
Οπτικοακουστικό υλικό (φωτογραφίες, video) – σχετικό link με ανάρτηση του υλικού
Τεχνικές απαιτήσεις, προτεινόμενοι χώροι
Συνοπτική ανάλυση προϋπολογισμού, στοιχεία τιμολόγησης και τελικού κόστους για την πραγματοποίηση της εκδήλωσης
Στοιχεία επικοινωνίας
Απαραίτητο κρίνεται να περιλαμβάνεται ενημέρωση σχετικά με το εάν έχει προηγηθεί παρουσίαση της προτεινόμενης παραγωγής, αν η πρότασή κατατίθεται για πρώτη φορά στα 52α ΔΗΜΗΤΡΙΑ, ή αν βρίσκεται σε τελικό στάδιο σχεδιασμού και υλοποίησης
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει στις 5 Μαρτίου 2017 ενώ οι εγκεκριμένες προτάσεις θα γίνουν γνωστές μετά την 31η Μαΐου 2017.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

e-mail: press@thessaloniki.gr,  www.thessaloniki.gr

ΒΑΣ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ A΄ 1
ΤΗΛ.2313.317.172, 2313.317.168, FAX: 2313.317.187

You may also like...