Διημερίδα “Research, Innovation and Entrepreneurship: A new agenda for the enhancement of structural competitiveness” από το Goethe-Institut Athen

Διημερίδα
Research, Innovation and Entrepreneurship
A new agenda for the enhancement of structural competitiveness

26 & 27 Νοεμβρίου 2018, 15:00 – 20:00
Στο Goethe-Institut Athen
Ομήρου 14-16, Τηλ. 210 3661000
Είσοδος ελεύθερη

Tο Goethe-Institut Athen σε συνεργασία με το Εργαστήριο Βιομηχανικής και Ενεργειακής Οικονομίας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών διοργανώνουν εκδήλωση, ανοιχτή σε κάθε ενδιαφερόμενο, με θέμα “Research, Innovation and Entrepreneurship: A new agenda for the enhancement of structural competitiveness”.

Η Διημερίδα περιλαμβάνει μια ενότητα με εισαγωγικές ομιλίες και 6 θεματικά πάνελ στα οποία θα συμμετάσχουν ομιλητές από την Ελλάδα και τη Γερμανία.

Πρόγραμμα Διημερίδας

Δευτέρα 26 Νοεμβρίου

15:00 – 15:45, Εισαγωγικές Ομιλίες – Χαιρετισμοί (θα υπάρχει διερμηνεία)

15:45 – 17:45, Πάνελ 1: Επιχειρηματική και καινοτομική δραστηριότητα: Εμπειρικά στοιχεία από την Ελλάδα, τη Γερμανία και την Ευρώπη (θα διεξαχθεί στα αγγλικά)
18:15 – 20:30, Πάνελ 2: Ενίσχυση των δημιουργικών και επιχειρηματικών δεξιοτήτων στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση (θα υπάρχει διερμηνεία)

Τρίτη 27 Νοεμβρίου

10:00 – 12:00, Πάνελ 3: Ο ρόλος του Tech Coaching και άλλων θεσμικών μηχανισμών στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ της έρευνας και της καινοτομίας / επιχειρηματικότητας έντασης γνώσης (θα διεξαχθεί στα αγγλικά)

12:30 – 15:00, Πάνελ 4: Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός στο πλαίσιο της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης (θα διεξαχθεί στα αγγλικά)

16:00 – 18:00, Πάνελ 5: Η ισορροπία μεταξύ της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και της ανοιχτής καινοτομίας (θα διεξαχθεί στα αγγλικά)

18:30 – 20:30, Πάνελ 6: Ο ρόλος της τεχνικής εκπαίδευσης και της μαθητείας στην ενίσχυση της καινοτομικής έντασης της οικονομίας (θα διεξαχθεί στα αγγλικά)

Βασικός στόχος της Διημερίδας είναι η ενδυνάμωση στον δημόσιο διάλογο του ζητήματος της της έρευνας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας, και της μεταξύ τους σύνδεσης, καθώς και του ρόλου που μπορεί να παίξει η εκπαίδευση κάθε βαθμίδας (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, τριτοβάθμια) σε αυτό το ζήτημα. Στο πλαίσιο αυτό, θα συζητηθεί και η δυνατότητα συντονισμού των σχετικών δράσεων-έργων και δημιουργίας ενός δικτύου σχολείων και άλλων φορέων με στόχο την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών και την επίτευξη μέγιστων δυνατών συνεργιών προς την κατεύθυνση αυτή. Επίσης, στόχοι της Διημερίδας είναι η ανάπτυξη συνεργασιών για Benchmarking/Benchlearning, η διάδοση του μηνύματος ότι και στην Ελλάδα λαμβάνονται πρωτοβουλίες και πραγματοποιούνται δράσεις σχετικά με τα θέματα αυτά, καθώς και η ανάδειξη της ανάγκης για την υιοθέτηση μιας ευρωπαϊκής προσέγγισης αυτού του ζητήματος.

Πραγματοποιήστε εγγραφή στη Διημερίδα εδώ

Με την παράκληση της αναφοράς
Πληροφορίες: Βίκυ Τραχανή, Τηλ. 210 3661043,
Vicky.trachani@athen.goethe.org
www.goethe.de/athen

You may also like...