Διεθνής Αναγνώριση του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Θ-ΕΠΝ 2014 από το ΕUROPEAN YOUTH FORUM

JjhjkΜια ακόμη επίσημη αναγνώριση του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νεολαίας αποτελεί η συμμετοχή της προέδρου της ΚΕΔΗΘ και της Θ-ΕΠΝ2014 Μαρίας Πασχαλίδου στις εργασίες του Focus Group του European Youth Forum (EYF), την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2015 στις Βρυξέλλες.
Η πρόσκληση συμμετοχής του Δήμου Θεσσαλονίκης γίνεται για πρώτη φορά κατ΄ εξαίρεση των θεσμοθετημένων διαδικασιών του Φόρουμ και έρχεται να προστεθεί σε όλα όσα υποστήριξαν τα στελέχη του EYF κατά την παρουσίαση του απολογισμού του θεσμού Θεσσαλονίκη 2014 Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νέων, περί αρτιότητας και βέλτιστης πρακτικής υλοποίησης του έργου.
Η Μαρία Πασχαλίδου θα πάρει μέρος στη συνεδρίαση του European Youth Forum,με αντικείμενο την εξέταση των υποψηφιοτήτων και την τελική επιλογή της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Νέων 2018.
Επιπλέον, στο πλαίσιο της συνεδρίασης αναμένεται να χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά η μεθοδολογία αξιολόγησης και απολογισμού των υποψηφιοτήτων που ακολουθήθηκε κατά τη διάρκεια του θεσμού από τον οργανισμό Θεσσαλονίκη 2014 Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νέων καθώς και προτάσεις διαχείρισης που αποτέλεσαν εργαλείο για την παγκόσμια αναγνώριση του θεσμού.

You may also like...