Διεθνές Χορωδιακό Φεστιβάλ Antonio Vivaldi

festival antonio vivaldiΤο Χορωδιακό Φεστιβάλ Antonio Vivaldi πραγματοποιείται στο Δήμο Καρπενησίου, στο Συνεδριακό Κέντρο Καρπενησίου, το τελευταίο ΠΣΚ του Ιουνίου.

Έχουμε συνάντηση χορωδιών από την Ελλάδα και το Εξωτερικό με στόχο την ανάδειξη της χορωδιακής τέχνης. Μέσω αυτής της διοργάνωσης έρχονται κοντά ετερογενείς κουλτούρες και πολιτισμοί από διάφορα μέρη του κόσμου. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ πραγματοποιείται και ο Διεθνής Διαγωνισμός Χορωδιών “Antonio Vivaldi”, από τον οποίο έχουν αναδειχθεί πολλές και αξιόλογες χορωδίες από όλο τον κόσμο. Το κοινό μπορεί να απολαύσει Χορωδιακή Μουσική (έργα συνθετών από όλες τις εποχές: κλασική, σύγχρονη, θρησκευτική, παραδοσιακή μουσική κ.α.)

Είναι ανοιχτό για το κοινό. Μπορούν να το παρακολουθήσουν  δημότες, επισκέπτες αλλά και όλοι οι φίλοι της χορωδιακής μουσικής που έρχονται στο Καρπενήσι επί τούτω. Η οργανωτική επιτροπή αλλά και το βοηθητικό προσωπικό δρουν εθελοντικά.

Υπεύθυνος επικοινωνίας φεστιβάλ: Γιώργος Ξενάκης

Στοιχεία επικοινωνίας (Δ/νση, τηλ., e-mail) και URL: Μουσικός Πολιτιστικός Σύλλογος – Χορωδία Καρπενησίου “Antonio Vivaldi”

Ερυθρού Σταυρού 6, 36100 Καρπενήσι

Tel / Fax: (0030) 6974712896 / (0030) 2237023922
Website: http://www.choirfestival.gr
Email: info@choirfestival.gr  , ge_xenakis@yahoo.gr

 
International Choral Festival “Antonio Vivaldi”

The Choral Festival “Antonio Vivaldi” takes place in the Municipality of Karpenisi, in Karpenisi Convention Center, the last collaboration weekend of June.

Choirs from Greece and abroad meet one another in order to highlight the choral art. Through this event, heterogeneous cultures and civilizations from around the world come together. As part of the festival, the International Choir Competition “Antonio Vivaldi” takes place, from which many notable choirs from around the world have been shown up. The public can enjoy Choral Music (works by composers from all eras: classical, contemporary, religious, traditional music etc.)

It is open to the public: residents, visitors and all friends of choral music that come in Karpenisi for this reason. The organizing committee and the auxiliary personnel act voluntarily.

Festival Contact: George Xenakis
Contact (D / address, phone, e-mail) and URL: Musical Cultural Association – Choir of Karpenisi “Antonio Vivaldi”

6 Red Cross, 36100 Karpenisi

Tel / Fax:  (0030) 6974712896 /  (0030) 2237023922
Website: http://www.choirfestival.gr
Email: info@choirfestival.gr , ge_xenakis@yahoo.gr

You may also like...