Διεθνές φεστιβάλ κινηματογράφου Νάουσας

Έδρα (νομός, πόλη)    Νάουσα, Νομός Ημαθίας, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Το Φεστιβάλ διεξάγεται στους χώρους του Δημοτικού Θεάτρου Νάουσας, καθώς και σε προσωρινές κατασκευές που δημιουργούνται για την κάλυψη των αναγκών της εκδήλωσης λόγω έλλειψης επαρκών κτιριακών υποδομών στην πόλη. Για τις συνεδριακές εκδηλώσεις αξιοποιείται το Πολιτιστικό Κέντρο της Σχολής Αριστοτέλους. Τέλος, το Φεστιβάλ όντας πρωτοπόρο στην υιοθέτηση των τεχνολογικών επιτευγμάτων διαθέτει ιδιόκτητη υποδομή ψηφιακού κινηματογράφου με στερεοσκοπική δυνατότητα.
Προφίλ φορέα διοργάνωσης
Ο φορέας διοργάνωσης αποτελεί Ν.Π.Ι.Δ. και ειδικότερα Αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία. Σκοπός της εταιρείας είναι αφενός, η διοργάνωση σε υψηλό επίπεδο και η συνεχής εξέλιξη του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας, η προαγωγή της πολιτιστικής δραστηριότητας και η στήριξη των νέων δημιουργών και αφετέρου, η συμβολή στην περιφερειακή ανάπτυξη, η λειτουργία και διάχυση ενός πρότυπου αναπτυξιακού μοντέλου με βάση τον πολιτισμό και η βελτίωση του επιπέδου ζωής των πολιτών. Ο φορέας διοργάνωσης εργάζεται με συνέπεια προκειμένου να δημιουργήσει πολιτισμό και ανάπτυξη. Βασικός μας μέλημα αποτελεί η συνδρομή των τοπικών κοινωνιών και η συμβολή στην αναγέννηση της περιφέρειας. Με όραμα, σχέδιο και μεθοδικότητα ο πολιτισμός μετατρέπεται σε αναπτυξιακό εργαλείο που βελτιώνει το επίπεδο ζωής των πολιτών, ανοίγει νέους ορίζοντες, ψυχαγωγεί και θέτει τα θεμέλια για μόνιμη ανάπτυξη.
Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου υλοποιεί μια πρωτοποριακή και καινοτόμο δράση, η οποία αξιοποιώντας τις τεχνολογικές καινοτομίες αγκαλιάζει τους νέους και τους προσφέρει τη δυνατότητα να γίνουν συμμέτοχοι σε μια μοναδική πολιτιστική γιορτή. Ταυτόχρονα, ο φορέας συνεργάζεται με πλήθος φορέων από την Ελλάδα και το εξωτερικό με τους οποίους υλοποιεί δράσεις στο πλαίσιο του Φεστιβάλ, αλλά και εκτός αυτού.
Ο φορέας διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο και διαιρείται σε 13 τομείς λειτουργίας. (Προγράμματος, Παραγωγών & Εκδόσεων, Παραλλήλων Εκδηλώσεων, Διαχείρισης Έργων, Τεχνικός τομέας, Ανθρώπινου Δυναμικού, Οικονομικών, Μάρκετινγκ, Δημοσίων Σχέσεων, Πληροφορικής και Επικοινωνίας, Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων, Κοινωνικής Ευθύνης, Ασφάλειας, Υγείας και Υγιεινής). Ο Γενικός Διευθυντής φέρει τη γενική ευθύνη για τη διοίκηση του φορέα. Είναι υπεύθυνος για την εκπόνηση του Στρατηγικού (πενταετούς) Αναπτυξιακού Πλάνου και του Επιχειρησιακού (μονοετές) Αναπτυξιακού Σχεδίου. Ταυτόχρονα είναι υπεύθυνος για την υλοποίηση των πολιτικών και τακτικών προς επίτευξη των στρατηγικών στόχων. Επιπρόσθετα, αναλαμβάνει την εποπτεία των Τομέων του φορέα και συντονίζει τις δράσεις τους. Για την εύρυθμη λειτουργία του φορέα προσφέρουν τις υπηρεσίες του σε εθελοντική βάση κυρίως δεκατρείς νέοι άνθρωποι. Ο μέσος όρος ηλικίας του στελεχιακού δυναμικού του φορέα είναι τα 24 έτη. Ακόμη, αξίζει να επισημανθεί πως το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας διαθέτει πιστοποίηση διαχειριστικής επάρκειας για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων 
Περιγραφή δραστηριότητας
Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας διεξάγεται σε ετήσια βάση στα τέλη Σεπτεμβρίου και διαρκεί πέντε ημέρες και  αποτελεί μια μοναδική εκδήλωση πρωτοποριακή, καινοτόμο, νεανική, δυναμική, ζωντανή, ποιοτική.
Για το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας η υιοθέτηση της ψηφιακής τεχνολογίας αποτελεί μια ξεκάθαρη στρατηγική επιλογή. Μια επιλογή που το φέρνει στην πρώτη σειρά των εξελίξεων στη νέα ψηφιακή εποχή του κινηματογράφου και συμβάλλει στη διαμόρφωση του διακριτού του χαρακτήρα.
Μέσω των τεχνολογικών καινοτομιών και της διάθεσης των ανθρώπων του το Φεστιβάλ αγκαλιάζει όλους τους δημιουργούς, τους παρέχει βήμα, τους ενισχύει, επιδεικνύοντας ξεχωριστό ενδιαφέρον για τον δημιουργό και το έργο του.
Η ποιότητα, η ζωντάνια, η ποικιλία, η πρωτοτυπία και ο επαγγελματισμός που διακρίνουν κάθε επιμέρους κομμάτι του Φεστιβάλ το έχουν καθιερώσει στη συνείδηση δημιουργών και κοινού ως μια πραγματική γιορτή του πολιτισμού.
Μια γιορτή όπου άνθρωποι από όλο τον κόσμο, υψηλής ποιότητας ταινίες, εκδηλώσεις μοναδικού ενδιαφέροντος, σημαίνοντα πρόσωπα του καλλιτεχνικού χώρου, δραστηριότητες για τα παιδιά, ονειρικά μουσικά ταξίδια, μαζί με το χαμόγελο των εθελοντών, συνθέτουν ένα εντυπωσιακό μωσαϊκό χρωμάτων, εικόνων, ήχων, πολιτισμού, χαράς και δημιουργίας.
Επιπρόσθετα, το Φεστιβάλ καθίσταται πόλος περιφερειακής ανάπτυξης με την υλοποίηση ενός νέου αναπτυξιακού σχεδιασμού συνυφασμένου με δράσεις πολιτιστικού, εκπαιδευτικού, συνεδριακού και τουριστικού χαρακτήρα. Το Φεστιβάλ προκαλεί ανάπτυξη, συνδράμει τις τοπικές κοινωνίες και συμβάλλει καθοριστικά στην αναγέννηση της περιφέρειας.
Οι άνθρωποι του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας δεσμευόμαστε να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με ζήλο και συστηματικότητα για την προώθηση της πολιτιστικής δραστηριότητας, τη συμβολή στην περιφερειακή ανάπτυξη και την ανάδειξη της διοργάνωσης στο σπουδαιότερο κινηματογραφικό Φεστιβάλ της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Σήμερα, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νάουσας αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια στην προσπάθεια ανάπτυξης της περιοχής. Ο φορέας διοργάνωσης πραγματοποιεί από το 2004 το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας. Στο διάστημα από το 2004 που πραγματοποιήθηκε η πρώτη εκδήλωση μέχρι και το 20011 που πραγματοποιήθηκε η όγδοη διοργάνωση συνέβησαν πολλά σημαντικά πράγματα με στόχο την υλοποίηση του οράματος του φορέα για πολιτισμό και ανάπτυξη και πάντοτε με γνώμονα το κοινωνικό συμφέρον. Ενδεικτικά αναφέρουμε πως τα προηγούμενα έτη το Φεστιβάλ γνώρισε ραγδαία ανάπτυξη: ξεκίνησε με την προβολή 28 ταινιών και έφτασε τις 270, οι ταινίες προβάλλονταν σε μια αίθουσα και από το 2008 προβάλλονται σε 3, οι παράλληλες εκδηλώσεις από μία έγιναν 13, οι θεατές από 500 ξεπέρασαν τους 12000, οι συμμετέχουσες χώρες από μία είναι πλέον 50, οι 8 εθελοντές του 2004 άγγιξαν τους 160 το 2011 και οι φορείς που του πρόσφεραν στήριξη ή συνεργασία από 2 στην αρχή ανέρχονται σήμερα σε 12.
Ο φορέας διοργάνωσης στο διάστημα αυτό φρόντισε να εμπλουτίσει την κεντρική κινηματογραφική εκδήλωση πλαισιώνοντας την με πλήθος παράλληλων εκδηλώσεων, ενώ προέβη και στην υλοποίηση δράσεων εκτός του Φεστιβάλ. Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ υλοποιούνται το πρόγραμμα «Παιδί και Κινηματογράφος» σε συνεργασία με το Γραφείο της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, μια διοργάνωση που στοχεύει να καταστήσει τον κινηματογράφο προσιτό στα παιδιά μέσα από δημιουργικές δράσεις και ψυχαγωγικές δραστηριότητες.
Επιπρόσθετα, διοργανώνονται εκδηλώσεις για το βιβλίο και τον κινηματογράφο, εικαστικές εκθέσεις, σεμινάρια από εξέχουσες προσωπικότητες του κινηματογράφου, συναυλίες, διαγωνισμοί με στόχο την ενεργό συμμετοχή του κοινού, αφιερώματα σε ξένες κινηματογραφίες, ειδικές εκδηλώσεις για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, κοκ.
Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο της εκδήλωσης διοργανώνεται το τμήμα νεανικών και σπουδαστικών ταινιών Digital View South East Europe με το βλέμμα στραμμένο στους αυριανούς κινηματογραφιστές σε συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα του εξωτερικού. Επίσης, στις καινοτομίες του φορέα διοργάνωσης εντάσσεται και η διεξαγωγή του τμήματος ταινιών κινητών τηλεφώνων που απευθύνεται σε όλους καλώντας τους να γίνουν δημιουργοί. Το τμήμα ταινιών κινητών τηλεφώνων αποτελεί μια πρωτοπορία του φορέα διοργάνωσης που πρώτος υλοποίησε στην Ελλάδα, καταδεικνύοντας την προσήλωση του στην αξιοποίηση των τεχνολογικών επιτευγμάτων.
Επίσης, έχουν πραγματοποιηθεί εκδηλώσεις σε συνεργασία με το Goethe Institut, το Ινστιτούτο Θερβάντες, το Γαλλικό Ινστιτούτο, ξένα φεστιβάλ στη Γερμανία, Ιταλία, Ρωσία, Δανία αλλά και φορείς όπως ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα, κοκ.
Τέλος, έχουν υλοποιηθεί σεμινάρια κινηματογράφου για νέους, ημερίδες για τον κινηματογράφο και την περιφερειακή ανάπτυξη, κινηματογραφικές προβολές σε μειονεκτικές περιοχές της περιφέρειας, αλλά και στο εξωτερικό.
Συμπερασματικά, σήμερα το Φεστιβάλ αποτελεί μια από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες πολιτιστικές εκδηλώσεις, προωθεί τον ελληνικό κινηματογράφο στο εξωτερικό, μετατρέπει τη χώρα μας σε σημείο αναφοράς για τον ψηφιακό κινηματογράφο, αποτελεί κόμβο ευρύτερων διευρωπαϊκών δικτύων ανταλλαγών και συνεργασίας με χώρες του εξωτερικού, έχει καταστεί πόλος σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας, βελτιώνει το επίπεδο ζωής των πολιτών, ενισχύει την ανάπτυξη στην περιφέρεια υποστηρίζοντας τους νέους και προκαλεί αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας.
Οι τομείς πολιτιστικής δραστηριότητας και θεματικές κατηγορίες που καλύπτονται αφορούν εκτός από τη βασική του δραστηριότητα που αφορά την προβολή μικρού μήκους ταινιών από όλο τον κόσμο με την αξιοποίηση των τελευταίων τεχνολογικών επιτευγμάτων στην κινηματογραφική βιομηχανία, διοργανώνει πλήθος παράλληλων εκδηλώσεων που καλύπτουν κάθε κομμάτι της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας και έκφρασης. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης φιλοξενούνται ταινίες μυθοπλασίας, κινουμένων σχεδίων, πειραματικές, σπουδαστικές και νεανικές ταινίες και ταινίες κινητών τηλεφώνων. Ακόμη διοργανώνονται εκδηλώσεις για τα παιδιά (επιλεγμένες κινηματογραφικές προβολές, εκπαιδευτικές δράσεις, παιδικές θεατρικές παραστάσεις, κοκ.) με σαφή εκπαιδευτική και ψυχαγωγική διάσταση και στόχευση. Επιπλέον, διοργανώνονται εκδηλώσεις για το βιβλίο, μουσικές συναυλίες από νεανικά μουσικά σχήματα, εικαστικές εκθέσεις. Ακόμη πραγματοποιούνται διημερίδες με κεντρικές θεματικές την παιδεία, τον πολιτισμό, τον κινηματογράφο, την ανάπτυξη.
Οι νέοι εθελοντές που δραστηριοποιούνται στη διοργάνωση της δράσης υπερβαίνουν τους 150 και ο μέσος όρος ηλικίας του προσεγγίζει τα 21 έτη.  Οι συμμετέχοντες δημιουργοί είναι επίσης κατά βάση νέοι, ενώ το κοινό αποτελείται από άτομα νεαρής ηλικίας σε ποσοστό 80%. Το Φεστιβάλ απευθύνεται κυρίως στο νεανικό κοινό μεταξύ 14-35. Κατά την περυσινή εκδήλωση υπολογίζεται πως περίπου 12.000 άνθρωποι από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό συμμετείχαν στο σύνολο των εκδηλώσεων με την πλειοψηφία αυτών να είναι άτομα νεαρής ηλικίας.  Η εμβέλεια του Φεστιβάλ έχει ξεπεράσει πλέον τα στενά τοπικά όρια της περιοχής και απευθύνεται στην ευρύτερη περιοχή της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, ενώ υπάρχει και σημαντική ροή επισκεπτών από την υπόλοιπη Ελλάδα και το εξωτερικό.
Το επερχόμενο Φεστιβάλ 9ο Φεστιβάλ (2012)
Με γνώμονα την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της εκδήλωσης ο οργανισμός του Φεστιβάλ σχεδιάζει την πραγματοποίηση της 9ης εκδήλωσης στο διάστημα από 26 έως 30 Σεπτεμβρίου 2012. Εκτός από την κεντρική εκδήλωση (διαγωνιστικό τμήμα ταινιών μυθοπλασίας, video art και κινουμένων σχεδίων) σχεδιάζεται να πραγματοποιηθούν:
Το τμήμα Νεανικών και Σπουδαστικών ταινιών Digital View South East Europe (DV SEE)
Η διοργάνωση του τμήματος νεανικών και σπουδαστικών ταινιών με τον διακριτικό τίτλο “Digital View South East Europe” αποτελεί μια στοχευμένη δράση του Φεστιβάλ με το βλέμμα στραμμένο στους αυριανούς κινηματογραφιστές. Στόχος του τμήματος είναι να στηρίξει όλους τους νέους δημιουργούς και να τους δώσει την ευκαιρία να παρουσιάσουν τη δουλειά τους και να αξιολογηθούν για αυτή.
Το τμήμα ταινιών κινητών τηλεφώνων “movile”
Στο πλαίσιο της καινοτόμου φιλοσοφίας που διέπει το Φεστιβάλ εντάξαμε – πρώτοι στην Ελλάδα – στις εκδηλώσεις μας το άκρως πρωτοποριακό και ενδιαφέρον τμήμα ταινιών κινητών τηλεφώνων με την επωνυμία “movile”.
Ο νέος ψηφιακός κόσμος που συνεχώς εξελίσσεται κάνει πιο απλή και δημιουργική τη ζωή μας. Μας προκαλεί να τον ανακαλύψουμε και να αξιοποιήσουμε τα οφέλη που μας παρέχει.
Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας εστιάζει στις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας τις οποίες ενσωματώνει στις εκδηλώσεις του. Το τμήμα ταινιών κινητών τηλεφώνων είναι εδώ και μας προτρέπει να γίνουμε δημιουργοί. Ας εμπνευστούμε και ας δημιουργήσουμε!
Αφιέρωμα στα μουσικά video clips
Τα μουσικά βίντεο αποτελούν ένα ιδιαίτερο κομμάτι της κινηματογραφικής δημιουργίας που παρουσιάζουν σημαντικό ενδιαφέρον. Σε συνεργασία με δισκογραφικές εταιρείες και μουσικούς τηλεοπτικούς σταθμούς θα διοργανωθεί μια αφιερωματική εκδήλωση σε μουσικά clips που αφορούν soundtracks κινηματογραφικών ταινιών.
Αφιέρωμα σε εξέχουσα προσωπικότητα του ελληνικού κινηματογραφικού χώρου
Αφιέρωμα στο ιταλικό σινεμά
Το αφιέρωμα θα περιλαμβάνει μικρού μήκους ταινίες διακεκριμένων ιταλών σκηνοθετών.
Σεμινάριο για την εξέλιξη του ιταλικού σινεμά
Το σεμινάριο θα δοθεί από εξέχουσα προσωπικότητα και η θεματική του θα μπορεί να αφορά θέματα σχετικά με την κινηματογραφική δημιουργία στον ιταλικό χώρο.
Πραγματοποίηση σεμιναρίων από εξέχουσες προσωπικότητες
Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν από προσωπικότητες κύρους που θα συμμετάσχουν στις κριτικές επιτροπές του Φεστιβάλ.
Πραγματοποίηση εργαστηρίου (workshop)
Το εργαστήριο που θα πραγματοποιηθεί θα έχει ως θέμα το animation.
Πραγματοποίηση εικαστικών εκθέσεων και έκθεσης κόμικς
Θα πραγματοποιηθούν εκθέσεις φωτογραφίας και άλλων εικαστικών τεχνών.
Πραγματοποίηση έκθεσης «Εξέλιξης του κινηματογράφου»
Πραγματοποίηση εκδήλωσης «Βιβλίο και Κινηματογράφος»
Η εκδήλωση αυτή στοχεύει στην παρουσίαση της σχέσης της λογοτεχνικής με την κινηματογραφική δημιουργία. Δυο δημιουργοί, ένας συγγραφέας και ένας σκηνοθέτης συζητούν με το κοινό θέματα σχετικά με τη μεταφορά ενός βιβλίου στον κινηματογράφο. Επίσης, στο πλαίσιο της εκδήλωσης προβλέπεται η έκθεση βιβλίων που έχουν μεταφερθεί στη μεγάλη οθόνη.
Πραγματοποίηση εκδήλωσης «Παιδί και Κινηματογράφος»
Η εκδήλωση «Παιδί και Κινηματογράφος διευρύνεται χρονικά και θα περιλαμβάνει δράσεις κινηματογραφικής παιδείας με προβολή επιλεγμένων ταινιών για παιδιά και νέους, ψυχαγωγικό και δημιουργικό πρόγραμμα. Επίσης, θα ανεβεί θεατρική παράσταση το πρωί της Κυριακής για τα παιδιά και τους γονείς τους. Τέλος, προβλέπεται η δημιουργία εκδήλωσης για παιδιά με ειδικές ανάγκες.
Πραγματοποίηση ζωντανών μουσικών εκδηλώσεων
Κάθε βράδυ μετά το τέλος του βραδινού κύκλου προβολών θα υπάρχουν συναυλίες από νεανικά συγκροτήματα.
Live graffiti event
Στον εξωτερικό χώρο της τρίτης αίθουσας προβολών νέοι καλλιτέχνες ζωντανεύουν με τα graffiti τους χαρακτήρες από το ελληνικό και παγκόσμιο σινεμά.
Διαγωνισμοί και εκδηλώσεις για την αμεσότερη συμμετοχή του κοινού
Quiz με ερωτήσεις σχετικές με τον κινηματογράφο, ψηφοφορία μέσω SMS και υπέροχα δώρα για τους νικητές.
Υλοποίηση φωτογραφικού διαγωνισμού “MyFestival”
Η φιλοσοφία συνοψίζεται στα εξής: «Έχεις κάμερα; Είσαι στο Φεστιβάλ; Τι περιμένεις;
Στείλε τη φωτογραφία σου και κέρδισε!»
Δράσεις κοινωνικής και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης
Από την ένατη εκδήλωση θεσπίζεται υποτροφία προς φοιτητές από την ευρύτερη περιοχή που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα που αποτελούν εμπόδιο στην ολοκλήρωση των σπουδών τους. Ακόμη, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας συνεχίζει να πρωτοπορεί και στον τομέα της περιβαλλοντικής ευαισθησίας. Μέρος των ενεργειακών αναγκών της εκδήλωσης θα καλυφθούν από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού του Φεστιβάλ “Fest on air”
Ο ραδιοφωνικός σταθμός του Φεστιβάλ θα εκπέμπει μέσω διαδικτύου με κινηματογραφικές μουσικές και εκπομπές κινηματογραφικού ενδιαφέροντος και θα ενημερώνει για τις εξελίξεις της διοργάνωσης.
Διοργάνωση διημερίδας: Πολιτική και κινηματογράφος
Η διημερίδα θα επιχειρήσει να αναδείξει και να αποσαφηνίσει τη σχέση πολιτικής και κινηματογράφου μέσα από τη συζήτηση δημιουργών και πολιτικών επιστημόνων.
Οι ανωτέρω εκδηλώσεις θεωρούμε πως θα συντελέσουν καθοριστικά στην επίτευξη των στόχων του Φεστιβάλ, θα καταστήσουν άκρως ελκυστική την εκδήλωση για το κοινό και θα μετατρέψουν το 9ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας σε μια αξέχαστη γιορτή του πολιτισμού.
Αξίζει να σημειωθεί πως τις κριτικές επιτροπές του Φεστιβάλ θα αποτελέσουν προσωπικότητες εγνωσμένης αξίας, έτσι ώστε αφενός, να διασφαλιστεί η όλη διαδικασία αξιολόγησης των προβαλλόμενων ταινιών και αφετέρου να δοθεί η δυνατότητα στους δημιουργούς να έρθουν σε επαφή με ανθρώπους που μπορούν να τους βοηθήσουν στην μετέπειτα πορεία τους.
Μια καινοτομία του Φεστιβάλ είναι η δημιουργία της Νεανικής Επιτροπής που αποτελείται από μαθητές των λυκείων της πόλης και φοιτητές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και απονέμει το βραβείο «Νάουσα». Μ’ αυτό τον τρόπο το Φεστιβάλ πραγματοποιεί ένα άνοιγμα προς τους νέους δίνοντας τους τη δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά στο Φεστιβάλ.
Τέλος, την παρουσίαση των εκδηλώσεων θα αναλάβουν γνωστοί ηθοποιοί από τον χώρο της τηλεόρασης και του κινηματογράφου.
Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας αποτελεί μια δυναμική και καινοτόμο εξωστρεφή διοργάνωση με βασικό στόχο την υποστήριξη της πολιτιστικής δημιουργίας των νέων. Σε αυτό το πλαίσιο ο φορέας του φεστιβάλ αναπτύσσει δράσεις που επιδιώκουν την ενίσχυση της πολιτιστικής πολυμορφίας. Το Φεστιβάλ αποτελεί τόπο συνάντησης δημιουργών διαφορετικών εθνικοτήτων με διαφορετική παιδεία και πολιτισμό. Η διαφορετικότητα που προβάλλεται μέσα από τον κινηματογράφο δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη ενός γόνιμου πολιτιστικού διαλόγου, δίνει την ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων και εμπειριών, βοηθά στην κατανόηση και τον σεβασμό του διαφορετικού, συμβάλλει στην ανάπτυξη σχέσεων συνεργασίας. Το Φεστιβάλ διοργανώνει αφιερώματα σε εθνικές κινηματογραφίες με στόχο να φέρει το ευρύ κοινό σε επαφή με δημιουργίες διαφορετικές σε φιλοσοφία, νοοτροπία και ουσία από τις ισχύουσες στην Ελλάδα. Το τμήμα νεανικών και σπουδαστικών ταινιών Digital View South East Europe δίνει βήμα σε εκκολαπτόμενους δημιουργούς να παρουσιάσουν το έργο τους, να συμμετάσχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, να αλληλεπιδράσουν με άλλους δημιουργούς, να ανταλλάξουν απόψεις και να συνεργαστούν στο πλαίσιο των δράσεων του τμήματος, καθώς το Φεστιβάλ υποστηρίζει – ακόμη και οικονομικά – την κινητικότητα των δημιουργών και των έργων τους.
Στις προσεχείς δράσεις που σχεδιάζονται από το Φεστιβάλ εντάσσεται η διοργάνωση ενός talent campus που θα αφορά νέους δημιουργούς από την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και της Μεσογείου με απώτερο στόχο την υλοποίηση μικρού μήκους ταινιών που θα αποτελούν προϊόν συνεργασίας συντελεστών διαφορετικών εθνικοτήτων. Επιπλέον σχεδιάζεται η υλοποίηση μιας ψηφιακής πλατφόρμας όπου κυρίως έργα από χώρες με χαμηλή οπτικοακουστική παραγωγή θα φιλοξενούνται με στόχο να διευκολυνθεί η κυκλοφορία αυτών των έργων και να δοθεί η ευκαιρία στο ευρύ κοινό να έρθει σε επαφή με δύσκολα προσβάσιμο πολιτιστικό απόθεμα από την ευρύτερη περιοχή.
Τέλος, στόχος μας είναι η δημιουργία ενός δικτύου με τη συμμετοχή φορέων από τη ΝΑ Ευρώπη και Μεσόγειο με στόχο την προαγωγή της πολιτιστικής δημιουργίας των νέων και την υλοποίηση δράσεων για την ανάπτυξη της κατανόησης, του σεβασμού και της συνεργασίας των λαών της περιοχής με όχημα την παιδεία και τον πολιτισμό.
Ποιες είναι γενικότερες μελλοντικές καλλιτεχνικές – πολιτιστικές επιδιώξεις του φορέα διοργάνωσης;     Αυτή τη στιγμή εκπονείται το Στρατηγικό πλάνο 2015-2020. Βασικές στοχεύσεις – μεταξύ άλλων – είναι η ανάδειξη της διοργάνωσης σε πόλο αναφοράς για την κινηματογραφική δημιουργία στην ΝΑ Ευρώπη και Μεσόγειο, η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για την ανάδειξη και προώθηση του πολιτιστικού αποθέματος, η ανάπτυξη ισχυρών σχέσεων συνεργασίας με φορείς και ιδρύματα από την περιοχή αναφοράς, η εγκαθίδρυση ενός πρότυπου πρωτοποριακού μοντέλου οικονομικής δραστηριότητας με εξωστρέφεια, καινοτομία και δημιουργικότητα που θα συμβάλλει στην περιφερειακή ανάπτυξη, η ενίσχυση της εικόνας της διοργάνωσης στο εσωτερικό και κυρίως στο εξωτερικό.
Σε βασικό πρόβλημα αναδεικνύεται η οικονομική κρίση, η οποία περιορίζει δραματικά τα κονδύλια του δημοσίου που αφορούν τον πολιτισμό, καθώς και τις χορηγίες των επιχειρήσεων προς πολιτιστικές εκδηλώσεις. Επίσης, πρόβλημα για τους εξωστρεφείς πολιτιστικούς φορείς αποτελεί η αρνητική εικόνα που κυριαρχεί στο εξωτερικό για την Ελλάδα και τους Έλληνες. Υπάρχει μια εμφανής αμφιβολία για την αξιοπιστία των εθνικών πολιτιστικών φορέων. Ειδικότερα πρόβλημα που αφορά τη διοργάνωση του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Νάουσας είναι η απουσία κτιριακών υποδομών που θα μπορούσαν να καλύψουν τις ανάγκες της εκδήλωσης και να συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της.
Συμπληρωματικά με όσα έχουν αναφερθεί ανωτέρω, πιστεύουμε πως θα ήταν εξαιρετικά χρήσιμο να δημιουργηθεί ένα εθνικό συμβούλιο πολιτιστικής δημιουργίας με τη συμμετοχή φορέων με εξωστρεφή δράση που προάγουν τον ελληνικό πολιτισμό στο εξωτερικό και ταυτόχρονα συμβάλλουν στην παιδεία και την ευημερία των πολιτών. Είναι ανάγκη να υπάρξει συντονισμός των δράσεων για την ανάταξη της εικόνας της Ελλάδας στο διεθνές περιβάλλον. Ακόμη θα πρέπει οι ελάχιστοι διαθέσιμοι πόροι για τις πολιτιστικές δραστηριότητες να κατανέμονται με βάση την φιλοσοφία, την αποτελεσματικότητα και τη συμβολή των δράσεων στην πνευματική ανάπτυξη των πολιτών, καθώς και τη διεθνή εμβέλεια των διοργανώσεων. Θα είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό να υποστηρίζονται φορείς με όραμα, σχέδιο, δημιουργικότητα, εξωστρέφεια προκειμένου να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις της οικονομικής κρίσης και να δημιουργήσουν πολιτισμό και ανάπτυξη σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για τον τόπο.

Περισσότερες πληροφορίες:
www.niff.gr

You may also like...