Διεθνές Συνέδριο: «Ο Όλυμπος μνημείο φύσης και παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς.

Olympos_March_2015SaveTheDate_GR20-22 Μαρτίου 2015  Ένας αιώνας από την πρώτη ανάβαση» ‘Έναρξη: ώρα 17:00, Aμφιθέατρο Κέντρου Πληροφόρησης (Μουσείο Φυσικής Ιστορίας), Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, Λιτόχωρο Πιερίας. Το τριήμερο  Ένας αιώνας από την πρώτη ανάβαση», οργανώνεται από τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου και πρόκειται να διεξαχθεί από τις 20 έως τις 22 Μαρτίου 2015, στην έδρα του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου (Κέντρο Πληροφόρησης Ολύμπου – Μουσείο Φυσικής Ιστορίας), στο Λιτόχωρο Πιερίας. Το συνέδριο θα επικεντρώνεται στην προστασία και διαχείριση ορεινών προστατευόμενων περιοχών και θα περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες: 1. Ιστορία και Μύθος (Παρασκευή απόγευμα, 20-3-2015) 2. Όλυμπος – Φύση και Μοναδικότητα (Σάββατο πρωί, 21-3-2015) 3. Προστασία και Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών (Σάββατο μεσημέρι-απόγευμα, 21-3-2015) 4. Προστατευόμενες περιοχές και τοπικές κοινωνίες (Σάββατο βράδυ, 21-3-2015). Εισηγητές στο διεθνές συνέδριο θα είναι προσκεκλημένοι επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η κεντρική εναρκτήρια ομιλία θα γίνει από τον κ. Δημήτριο Παντερμαλή, Καθηγητή αρχαιολογίας και Πρόεδρο του Μουσείου της Ακρόπολης, με θέμα «Οι θεοί του Ολύμπου στον Δίον». Το Διεθνές Συνέδριο εντάσσεται στο πλαίσιο του Υποέργου 19 του Φορέα Διαχείρισης «Υπηρεσίες Δημοσιότητας και Διαφήμισης», το οποίο εκπονείται στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Διαχείριση και λειτουργία της Προστατευόμενης περιοχής του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου», του άξονα προτεραιότητας «07 – Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Π.Κ.Μ.» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ». Πληροφορίες για το Διεθνές Συνέδριο στο τηλέφωνο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου: 23520 – 83000 (κ. Νασοπούλου Θέμις, Ξεναγός – κ. Μαίρη Παπαμιχαήλ, Δασοπόνος) και στις ιστοσελίδες του Φορέα Διαχείρισης: www.olympusfd.gr και www.olympusfd.eu Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου ιδρύθηκε το έτος 2002 με το Ν. 3044/2002 και άρχισε να λειτουργεί το 2003. Διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο όπου εκπροσωπούνται Φορείς της Κεντρικής Διοίκησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της τοπικής κοινωνίας. Οι αρμοδιότητες του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου καθορίζονται από το άρθρο 15 του Ν. 2742/99 και μεταξύ άλλων είναι: η συστηματική παρακολούθηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων της προστατευόμενης περιοχής, η επόπτευση-φύλαξη, η ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση του πληθυσμού σε θέματα διαχείρισης και προστασίας της περιοχής, κ.α. Τα γραφεία του Φορέα βρίσκονται στο υπό διαμόρφωση Κέντρο Πληροφόρησης Ολύμπου (Μουσείο Φυσικής Ιστορίας), στο Λιτόχωρο. Η στήριξη της λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου με σκοπό τη διαχείριση της περιοχής ευθύνης του, είναι έργο ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης του ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης). 0-22 Μαρτίου 2015 Διεθνές Συνέδριο: «Ο Όλυμπος μνημείο φύσης και παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Ένας αιώνας από την πρώτη ανάβαση» ‘Έναρξη: ώρα 17:00, Aμφιθέατρο Κέντρου Πληροφόρησης (Μουσείο Φυσικής Ιστορίας), Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, Λιτόχωρο Πιερίας. Το τριήμερο Διεθνές Συνέδριο με τίτλο «Ο Όλυμπος μνημείο φύσης και παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Ένας αιώνας από την πρώτη ανάβαση», οργανώνεται από τον Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου και πρόκειται να διεξαχθεί από τις 20 έως τις 22 Μαρτίου 2015, στην έδρα του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου (Κέντρο Πληροφόρησης Ολύμπου – Μουσείο Φυσικής Ιστορίας), στο Λιτόχωρο Πιερίας. Το συνέδριο θα επικεντρώνεται στην προστασία και διαχείριση ορεινών προστατευόμενων περιοχών και θα περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες: 1. Ιστορία και Μύθος (Παρασκευή απόγευμα, 20-3-2015) 2. Όλυμπος – Φύση και Μοναδικότητα (Σάββατο πρωί, 21-3-2015) 3. Προστασία και Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών (Σάββατο μεσημέρι-απόγευμα, 21-3-2015) 4. Προστατευόμενες περιοχές και τοπικές κοινωνίες (Σάββατο βράδυ, 21-3-2015). Εισηγητές στο διεθνές συνέδριο θα είναι προσκεκλημένοι επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η κεντρική εναρκτήρια ομιλία θα γίνει από τον κ. Δημήτριο Παντερμαλή, Καθηγητή αρχαιολογίας και Πρόεδρο του Μουσείου της Ακρόπολης, με θέμα «Οι θεοί του Ολύμπου στον Δίον». Το Διεθνές Συνέδριο εντάσσεται στο πλαίσιο του Υποέργου 19 του Φορέα Διαχείρισης «Υπηρεσίες Δημοσιότητας και Διαφήμισης», το οποίο εκπονείται στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο «Διαχείριση και λειτουργία της Προστατευόμενης περιοχής του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου», του άξονα προτεραιότητας «07 – Αειφόρος Ανάπτυξη και Ποιότητα Ζωής στην Π.Κ.Μ.» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ». Πληροφορίες για το Διεθνές Συνέδριο στο τηλέφωνο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου: 23520 – 83000 (κ. Νασοπούλου Θέμις, Ξεναγός – κ. Μαίρη Παπαμιχαήλ, Δασοπόνος) και στις ιστοσελίδες του Φορέα Διαχείρισης: www.olympusfd.gr και www.olympusfd.eu Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου ιδρύθηκε το έτος 2002 με το Ν. 3044/2002 και άρχισε να λειτουργεί το 2003. Διοικείται από 11μελές Διοικητικό Συμβούλιο όπου εκπροσωπούνται Φορείς της Κεντρικής Διοίκησης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της τοπικής κοινωνίας. Οι αρμοδιότητες του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου καθορίζονται από το άρθρο 15 του Ν. 2742/99 και μεταξύ άλλων είναι: η συστηματική παρακολούθηση των περιβαλλοντικών παραμέτρων της προστατευόμενης περιοχής, η επόπτευση-φύλαξη, η ενημέρωση, εκπαίδευση και κατάρτιση του πληθυσμού σε θέματα διαχείρισης και προστασίας της περιοχής, κ.α. Τα γραφεία του Φορέα βρίσκονται στο υπό διαμόρφωση Κέντρο Πληροφόρησης Ολύμπου (Μουσείο Φυσικής Ιστορίας), στο Λιτόχωρο. Η στήριξη της λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου με σκοπό τη διαχείριση της περιοχής ευθύνης του, είναι έργο ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας – Θράκης του ΕΣΠΑ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης).

You may also like...