Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο προς τιμήν του καθηγητή Γεωργίου Βελένη

Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο προς τιμήν του Ομότιμου Καθηγητή Γεωργίου Βελένη
Περισσότεροι από 100 επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό παρουσιάζουν ανακοινώσεις για την Αρχαία, Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Ιστορία και Αρχαιολογία, την Αρχιτεκτονική, τη Ζωγραφική, τη Γλυπτική, τη Μικροτεχνία, την Επιγραφική και άλλους
συναφείς κλάδους της επιστήμης.
Έφη Ιωαννίδου
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Γραμματεία Διεύθυνσης/Δημόσιες Σχέσεις
Μ. Ανδρόνικου 6,54621,Θεσσαλονίκη
T.:2313310201 (εσωτ. 255)
Φ.:2310 861306
e-mail:eioannidou@culture.gr
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης
Μ. Ανδρόνικου 6,-Τ.Θ 506 19
T.K 540 13, Θεσσαλονίκη-Τηλ.:2313 310201
Fax : 2310 861306-email: amth@culture.gr-www.amth.gr-Archaeological Museum of Thessaloniki
6, M. Andronikou Str.-PO Box 506 19

You may also like...